Saltar al contingut principal
Educació secundària. Professors. Províncies 2015
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Curs 2014/15 31.205 4.380 2.797 4.940 43.322 292.315 14,8
Curs 2013/14 31.022 4.335 2.800 4.944 43.101 290.626 14,8
Curs 2012/13 30.336 4.267 2.781 4.889 42.273 288.748 14,6
Curs 2011/12 31.111 4.348 2.881 5.063 43.403 313.811 13,8
Curs 2010/11 30.719 4.214 2.830 4.982 42.745 323.353 13,2
Curs 2009/10 30.643 4.280 2.833 4.883 42.639 329.765 12,9
Curs 2008/09 30.711 4.263 2.876 4.897 42.747 325.616 13,1
Curs 2007/08 30.129 4.061 2.815 4.781 41.786 315.157 13,3
Curs 2006/07 29.479 3.860 2.738 4.597 40.674 309.580 13,1
Curs 2005/06 28.950 3.728 2.662 4.407 39.747 303.179 13,4
Curs 2004/05 28.608 3.606 2.612 4.276 39.102 302.612 12,9
Curs 2003/04 28.115 3.520 2.570 4.155 38.360 298.947 13,7
Curs 2002/03 27.713 3.412 2.520 4.067 37.712 296.941 13,9
Curs 2001/02 27.918 3.440 2.536 4.048 37.942 298.906 14,3
Curs 2000/01 28.336 3.442 2.561 4.075 38.414 293.511 14,8
Curs 1999/00 29.058 3.432 2.566 4.175 39.231 289.045 17,1
Curs 1998/99 28.217 3.274 2.466 4.003 37.960 242.977 15,6
Curs 1997/98 28.009 3.229 2.369 3.821 37.428 243.195 15,4
Font: Departament d'Ensenyament; Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Nota: S'hi inclouen els professors de secundària que comparteixen docència amb primària.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2016.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació secundària
Ensenyament que comprèn: educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i ensenyaments professionals específics de grau mitjà i de grau superior.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionales.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".