Saltar al contingut principal

Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Total. Comarques i Aran, i províncies Curs 2019/2020
Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS PQPI Total
Alt Camp 270 555 258 33 65 30 26 1.237
Alt Empordà 1.342 2.406 1.210 202 215 66 38 5.479
Alt Penedès 660 1.260 598 74 82 53 19 2.746
Alt Urgell 81 140 96 31 114 70 3 535
Alta Ribagorça 20 34 33 7 3 2 0 99
Anoia 518 985 494 92 84 69 24 2.266
Aran 64 71 46 12 31 10 1 235
Bages 1.136 2.039 957 169 214 130 58 4.703
Baix Camp 1.457 2.831 1.500 299 275 178 48 6.588
Baix Ebre 490 923 553 100 185 102 37 2.390
Baix Empordà 1.160 1.972 934 141 166 55 32 4.460
Baix Llobregat 3.422 5.906 3.123 569 625 343 147 14.135
Baix Penedès 673 1.269 664 98 72 41 30 2.847
Barcelonès 14.251 23.779 12.531 2.974 2.740 3.091 695 60.061
Berguedà 189 348 176 27 34 5 18 797
Cerdanya 103 138 73 10 48 0 4 376
Conca de Barberà 96 206 116 4 14 0 0 436
Garraf 559 1.177 634 136 111 40 22 2.679
Garrigues 128 220 102 11 8 2 0 471
Garrotxa 414 684 369 33 79 70 42 1.691
Gironès 1.935 3.536 1.810 260 539 304 125 8.509
Maresme 2.170 4.308 2.249 342 312 159 91 9.631
Moianès 32 75 32 9 3 0 0 151
Montsià 419 905 479 86 116 77 46 2.128
Noguera 318 503 268 30 35 19 9 1.182
Osona 1.203 2.411 1.224 122 268 135 59 5.422
Pallars Jussà 74 145 79 9 33 7 0 347
Pallars Sobirà 16 37 18 4 5 1 0 81
Pla d'Urgell 403 643 275 27 111 57 15 1.531
Pla de l'Estany 219 510 256 25 37 16 5 1.068
Priorat 29 82 43 2 21 0 0 177
Ribera d'Ebre 140 254 124 17 19 4 16 574
Ripollès 105 212 112 5 28 9 5 476
Segarra 298 558 297 41 78 26 22 1.320
Segrià 1.584 3.009 1.510 284 411 387 172 7.357
Selva 1.240 2.418 1.288 221 200 76 42 5.485
Solsonès 93 129 75 7 23 12 12 351
Tarragonès 1.901 3.455 1.859 346 444 397 133 8.535
Terra Alta 61 104 50 8 11 0 0 234
Urgell 379 585 300 65 61 62 9 1.461
Vallès Occidental 4.586 9.148 4.431 775 794 597 178 20.509
Vallès Oriental 1.501 3.098 1.365 233 275 153 96 6.721
Catalunya 45.739 83.068 42.611 7.940 8.989 6.855 2.279 198.727
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- No inclou dades dels ensenyaments a distància del sector públic.
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
- El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.
Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Sector públic. Comarques i Aran, i províncies Curs 2019/2020
Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS PQPI Total
Alt Camp 207 482 236 33 65 30 26 1.079
Alt Empordà 1.215 2.255 1.123 193 191 62 30 5.069
Alt Penedès 602 1.141 504 72 82 53 19 2.473
Alt Urgell 52 123 82 31 67 23 3 381
Alta Ribagorça 20 34 33 7 3 2 0 99
Anoia 401 739 378 83 83 66 20 1.770
Aran 64 71 46 12 31 10 1 235
Bages 877 1.680 706 159 155 91 43 3.711
Baix Camp 1.214 2.399 1.294 275 265 178 43 5.668
Baix Ebre 464 874 493 91 178 102 16 2.218
Baix Empordà 998 1.756 779 132 166 55 32 3.918
Baix Llobregat 2.971 5.357 2.677 492 574 314 125 12.510
Baix Penedès 625 1.179 610 94 72 41 25 2.646
Barcelonès 9.687 17.510 8.123 1.986 1.849 1.870 392 41.417
Berguedà 139 262 145 23 17 0 18 604
Cerdanya 93 127 67 10 48 0 4 349
Conca de Barberà 78 172 115 4 14 0 0 383
Garraf 483 1.021 549 134 90 39 22 2.338
Garrigues 115 196 85 11 8 2 0 417
Garrotxa 376 596 293 33 79 64 26 1.467
Gironès 1.624 2.994 1.461 222 487 230 59 7.077
Maresme 1.570 3.209 1.520 277 270 120 89 7.055
Moianès 31 71 32 9 3 0 0 146
Montsià 390 884 462 86 116 77 27 2.042
Noguera 241 396 213 30 35 19 7 941
Osona 769 1.548 743 97 226 101 54 3.538
Pallars Jussà 52 122 67 9 33 7 0 290
Pallars Sobirà 16 37 18 4 5 1 0 81
Pla d'Urgell 341 529 200 14 55 18 15 1.172
Pla de l'Estany 217 497 247 25 37 16 5 1.044
Priorat 29 82 43 2 21 0 0 177
Ribera d'Ebre 133 248 118 17 19 4 16 555
Ripollès 77 169 91 5 28 3 5 378
Segarra 276 527 266 41 78 26 22 1.236
Segrià 1.337 2.557 1.224 253 366 296 97 6.130
Selva 1.057 2.075 1.154 209 200 76 30 4.801
Solsonès 59 74 44 6 11 6 12 212
Tarragonès 1.670 3.064 1.534 306 397 341 129 7.441
Terra Alta 61 104 50 8 11 0 0 234
Urgell 261 434 236 63 54 62 8 1.118
Vallès Occidental 3.741 7.913 3.375 677 696 509 137 17.048
Vallès Oriental 1.300 2.681 1.097 216 240 136 60 5.730
Catalunya 35.933 68.189 32.533 6.451 7.425 5.050 1.617 157.875
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- No inclou dades dels ensenyaments a distància del sector públic.
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
- El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.
Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Sector privat. Comarques i Aran, i províncies Curs 2019/2020
Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS PQPI Total
Alt Camp 63 73 22 0 0 0 0 158
Alt Empordà 127 151 87 9 24 4 8 410
Alt Penedès 58 119 94 2 0 0 0 273
Alt Urgell 29 17 14 0 47 47 0 154
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 117 246 116 9 1 3 4 496
Aran 33 0 0 0 0 0 0 33
Bages 259 359 251 10 59 39 15 992
Baix Camp 243 432 206 24 10 0 5 920
Baix Ebre 26 49 60 9 7 0 21 172
Baix Empordà 162 216 155 9 0 0 0 542
Baix Llobregat 451 549 446 77 51 29 22 1.625
Baix Penedès 48 90 54 4 0 0 5 201
Barcelonès 4.564 6.269 4.408 988 891 1.221 303 18.644
Berguedà 50 86 31 4 17 5 0 193
Cerdanya 10 11 6 0 0 0 0 27
Conca de Barberà 18 34 1 0 0 0 0 53
Garraf 76 156 85 2 21 1 0 341
Garrigues 13 24 17 0 0 0 0 54
Garrotxa 38 88 76 0 0 6 16 224
Gironès 311 542 349 38 52 74 66 1.432
Maresme 600 1.099 729 65 42 39 2 2.576
Moianès 14 4 0 0 0 0 0 18
Montsià 29 21 17 0 0 0 19 86
Noguera 77 107 55 0 0 0 2 241
Osona 434 863 481 25 42 34 5 1.884
Pallars Jussà 22 23 12 0 0 0 0 57
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 62 114 75 13 56 39 0 359
Pla de l'Estany 2 13 9 0 0 0 0 24
Priorat 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 7 6 6 0 0 0 0 19
Ripollès 28 43 21 0 0 6 0 98
Segarra 22 31 31 0 0 0 0 84
Segrià 247 452 286 31 45 91 75 1.227
Selva 183 343 134 12 0 0 12 684
Solsonès 34 55 31 1 12 6 0 139
Tarragonès 231 391 325 40 47 56 4 1.094
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgell 85 151 64 2 7 0 1 310
Vallès Occidental 711 1.235 1.056 98 98 88 41 3.327
Vallès Oriental 322 417 268 17 35 17 36 1.112
Catalunya 9.806 14.879 10.078 1.489 1.564 1.805 662 40.852
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
- El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Batxillerat
Ensenyament de dos cursos acadèmics, dels setze anys als divuit. Per accedir-hi s'ha de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament en qualsevol de les seves modalitats, reben el títol de batxiller amb accés a l'educació superior.
Educació especial
Ensenyament que es concreta en atencions i adaptacions curriculars encaminades a aconseguir que els alumnes discapacitats portin a terme el seu procés educatiu integrats en centres ordinaris o en centres específics quan ho aconsellin la gravetat o les circumstàncies de la discapacitat.
Educació infantil
Etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.
Educació primària
Ensenyament que comprèn sis cursos, des dels sis anys fins als dotze, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Ensenyament que comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny.
Ensenyament professional de grau mitjà
Estudi que comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat en educació secundària o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic en la professió corresponent.
Ensenyament professional de grau superior
Estudi que capacita per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de batxiller o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic superior, que habilita per a l'exercici de la professió. També permet l'accés als estudis universitaris de primer cicle del corresponent sector professional.
Programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Es dirigeixen a alumnes més grans de 16 anys que no han obtingut el títol de GESO (graduat/ada en ESO). Incorporen tres tipus de mòduls, que proporcionen: competències professionals (mòduls A), formació de caràcter general (mòduls B), el títol de GESO (mòduls voluntaris C). Les proves d'accés amb exempcions se suprimiran a partir del curs 2012-2013.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".