Saltar al contingut principal

Alumnes estrangers. Per lloc de procedència. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Alumnes estrangers. Per lloc de procedència. Comarques i Aran, i províncies Curs 2019/2020
Unió Europea Resta Europa Magrib Resta Àfrica Amèrica del Nord Amèrica Central i del Sud Àsia i Oceania Total
Alt Camp 223 70 724 50 0 126 44 1.237
Alt Empordà 1.003 197 2.754 335 5 1.021 164 5.479
Alt Penedès 238 110 1.754 91 9 368 176 2.746
Alt Urgell 116 181 71 27 3 124 13 535
Alta Ribagorça 25 12 44 0 0 16 2 99
Anoia 261 72 1.293 143 3 334 160 2.266
Aran 113 9 34 4 0 70 5 235
Bages 589 224 2.593 271 6 682 338 4.703
Baix Camp 1.283 310 3.453 180 20 987 355 6.588
Baix Ebre 641 121 1.066 57 3 238 264 2.390
Baix Empordà 705 315 2.387 254 7 657 135 4.460
Baix Llobregat 2.276 755 4.534 544 72 3.961 1.993 14.135
Baix Penedès 521 129 1.533 13 8 484 159 2.847
Barcelonès 7.752 3.906 7.263 1.543 502 21.398 17.697 60.061
Berguedà 148 31 342 22 6 211 37 797
Cerdanya 70 35 48 24 3 185 11 376
Conca de Barberà 113 23 225 33 0 14 28 436
Garraf 895 116 774 44 20 608 222 2.679
Garrigues 202 11 188 43 0 16 11 471
Garrotxa 280 119 289 192 2 348 461 1.691
Gironès 1.098 391 2.629 1.404 40 2.261 686 8.509
Maresme 1.280 523 4.035 1.039 49 1.664 1.041 9.631
Moianès 18 7 21 48 1 30 26 151
Montsià 955 140 658 31 3 207 134 2.128
Noguera 390 44 430 186 1 100 31 1.182
Osona 542 122 2.498 1.047 13 551 649 5.422
Pallars Jussà 107 15 93 21 1 98 12 347
Pallars Sobirà 41 1 11 0 0 26 2 81
Pla d'Urgell 564 44 618 192 0 80 33 1.531
Pla de l'Estany 160 25 419 245 3 144 72 1.068
Priorat 51 8 99 2 0 13 4 177
Ribera d'Ebre 211 25 275 5 0 26 32 574
Ripollès 53 12 250 3 0 135 23 476
Segarra 426 260 243 307 2 62 20 1.320
Segrià 1.914 323 2.759 987 7 919 448 7.357
Selva 1.267 568 1.529 503 13 878 727 5.485
Solsonès 104 14 181 6 1 37 8 351
Tarragonès 1.512 541 3.642 567 23 1.473 777 8.535
Terra Alta 181 1 27 0 1 12 12 234
Urgell 421 125 666 132 2 78 37 1.461
Vallès Occidental 2.373 818 7.995 1.357 157 5.722 2.087 20.509
Vallès Oriental 797 344 2.365 957 33 1.629 596 6.721
Catalunya 31.919 11.097 62.812 12.909 1.019 47.993 29.732 198.727
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Nota: El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades d'educació especial presentades corresponen als centres específics d'educació especial i als grups específics d'educació especial ubicats en els centres ordinaris. Se n'exclouen els alumnes integrats.

Els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de música, arts aplicades i disseny, dansa, idiomes, art dramàtic i restauració i conservació de béns culturals, també estan en procés d'adaptació als nous dissenys curriculars regulats pel desplegament de la LOGSE.

Les xifres corresponents a la formació d'adults es refereixen als alumnes dels centres i aules públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".