Saltar al contingut principal

Alumnes titulats. Llicenciatures, enginyeries i arquitectura. Per àmbits d'estudi i sexe

Llicenciatures, enginyeries i arquitectura. Alumnes titulats (1). Per àmbits d'estudi i sexe Catalunya. Curs 2006/2007
Homes Dones Total
Humanitats 747 1.732 2.479
Ciències 555 1.042 1.597
Ciències de la salut 317 1.088 1.405
Ciències socials 2.813 5.298 8.111
Gestió i pràctica de l'esport 316 130 446
Tècnic 2.457 1.063 3.520
Total 7.205 10.353 17.558
Font: Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
Nota: (1) Dades provisionals.

Darrera actualització: 10 de novembre de 2009.

EU

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament universitari (EU).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estudis universitaris de primer i segon cicle
Estudis la superació dels quals dóna dret a l'obtenció dels títols de llicenciatura, arquitectura o enginyeria. La seva durada és de quatre o cinc anys acadèmics. La superació del primer cicle d'aquests estudis no comporta l'obtenció de cap titulació oficial, però pot ser vàlida per a la incorporació a uns altres estudis de cicle.
Estudis universitaris de segon cicle
Estudis la superació dels quals dóna dret a l'obtenció dels títols de llicenciatura, arquitectura o enginyeria. La seva durada és de dos anys acadèmics.

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les dades de mobilitat del sistema universitari de Catalunya les conformen tots els estudiants que participen en accions de mobilitat, ja sigui per mitjà de programes internacionals o convenis bilaterals de les diferents universitats, i tant els estudiants que venen com els que marxen.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".