Saltar al contingut principal

Formació d'adults. Alumnes. Per programes de formació i sexe

Formació d'adults. Alumnes. Per programes de formació i sexe Catalunya. Curs 2019/2020
Homes Dones Total
Total alumnes 30.450 39.221 69.671
Grup de llengües 15.162 20.193 35.355
Llengua catalana 4.391 4.147 8.538
Llengua castellana 5.250 5.240 10.490
Llengua estrangera Anglès 4.902 9.972 14.874
Llengua estrangera Francès 619 834 1.453
Formació bàsica 8.808 8.364 17.172
Formació instrumental 4.258 4.724 8.982
Graduat en educació secundària 4.298 3.467 7.765
Curs específic per a l'accés a CFGM 252 173 425
Preparació a les proves d'accès 3.154 3.634 6.788
Preparació de les proves d'accés a CFGM 482 405 887
Preparació de les proves d'accés a CFGS 1.876 2.000 3.876
Preparació de les proves d'accés a la universitat 796 1.229 2.025
Competència digital 3.326 7.030 10.356
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.

Darrera actualització: 27 de gener de 2022.

ENS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ensenyament (ENS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Formació d'adults
Educació permanent que tendeix al perfeccionament de la persona adulta en els àmbits següents: formació instrumental i bàsica, formació per al món laboral i formació per al lleure i la cultura.

Aspectes metodològics

Les xifres corresponents a la formació d'adults es refereixen als alumnes dels centres i aules públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".