Saltar al contingut principal
Entitats jurídiques. Per tipus Catalunya
Entitats jurídiques Associacions Consells i col·legis professionals Cooperatives Fundacions Federacions Mutualitats
2022 81.272 77.625 126 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.665 856 35
2021 79.578 75.940 142 4.526 2.648 848 37
2020 82.500 74.438 142 4.419 2.621 838 42
2019 80.932 72.962 143 4.337 2.617 827 46
2018 78.926 71.112 143 4.215 2.589 821 46
2017 76.872 69.187 142 4.089 2.584 818 52
2016 77.474 69.847 144 4.000 2.602 824 57
2015 77.689 69.468 151 4.193 2.939 878 60
2014 75.101 66.970 151 4.177 2.877 861 65
2013 73.485 65.526 150 4.170 2.797 842 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2012 71.457 63.607 148 4.122 2.752 828 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2011 64.685 61.012 148 4.071 2.713 812 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2010 65.918 58.223 147 4.023 2.658 787 80
2009 62.799 55.252 145 3.952 2.599 767 84
2008 57.666 50.088 145 4.056 2.539 747 91
2007 55.824 47.671 145 4.797 2.391 716 104
2006 59.764 45.458 145 11.088 2.278 681 114
2005 57.470 43.253 166 11.113 2.149 659 130
2004 57.332 43.302 140 11.076 2.061 613 140
2003 55.044 41.241 139 11.010 1.923 575 156
2002 52.760 39.282 144 10.912 1.744 538 140
2001 50.469 37.269 144 10.790 1.607 504 155
2000 48.153 35.342 139 10.552 1.489 477 154
1999 45.797 33.412 143 10.333 1.306 450 153
1998 43.198 31.296 143 9.997 1.194 417 151
Font:
1998-2020: Departament de Justícia. Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques; Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Observatori del Treball. Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació; Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General Política Financera i Assegurances.
2021-2022: Departament de Justícia. Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques i Mediació; Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball. Serveis Territorials d'Empresa i Treball; Departament d'Economia i Hisenda. Direcció General Política Financera i Assegurances.
Notes:
- Les dades de les mutualitats de l'any 2022, són a 15 de març del 2023.
- Les dades de les mutualitats de l'any 2021, són a 10 de març del 2022.
- Les dades de les mutualitats de l'any 2020, són a 28 de febrer del 2021.
- Les dades de les mutualitats de l'any 2019, són a 10 de març del 2020.
- Les dades de les mutualitats de l'any 2018, són a 27 de febrer del 2019.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 17 de març de 2023.

SC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de societats cooperatives (SC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Associació
Entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.
Col·legi professional
Corporació de dret públic que es configura com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una professió determinada i com a vehicle de participació de les persones col·legiades en l'administració d'aquests interessos.
Cooperativa
Empresa formada per persones físiques o jurídiques que s'uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Es constitueix amb un mínim de 3 socis. S'exceptuen les cooperatives de consumidors i usuaris i les cooperatives de segon grau. L'empresa cooperativa es basa en uns principis establerts per l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Entre els principis que la identifiquen, cal destacar la democràcia empresarial, la participació econòmica dels socisd, l'interès per proporcionar formació i informació als socis així com la millora econòmica i social, tant dels components com de l'entorn comunitari.
Federació
Constitució de diverses associacions. Al ser torn, diverses federacions poden constituir-se en confederacions.
Fundació
Entitat sense ànim de lucre constituïda per una o diverses persones fundadores, mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. La fundació adquireix personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia.

Aspectes metodològics

Les dades són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".