Saltar al contingut principal
Pràctiques culturals. Per grups d'edat i sexe Catalunya. 2006
Per grups d'edat Per sexe
15-29 30-44 45-64 65 i més Homes Dones Total
Lectura i escriptura
Llegir llibres 85,1 85,1 85,1 85,1 72,7 75,3 74,0
Llegir diaris 90,1 92,9 91,4 81,9 94,1 85,5 89,7
Llegir revistes 82,8 78,7 71,0 61,2 72,8 75,6 74,2
Escriure 32,2 18,6 16,3 11,1 19,1 20,4 19,8
Música
Escoltar música 99,6 98,7 95,7 87,2 97,0 94,8 95,9
Assistir a concerts 68,1 48,2 42,7 31,4 49,9 46,5 48,2
Arts escèniques
Anar al cinema 91,1 80,0 62,1 31,8 71,7 65,3 68,5
Anar al teatre 46,3 44,4 39,7 27,5 39,5 41,2 40,3
Audiovisuals
Mirar la televisió 97,6 96,8 98,2 98,2 97,6 97,7 97,7
Escoltar la ràdio 71,8 81,8 79,3 69,2 79,3 73,5 76,3
Mirar vídeo/DVD 95,0 92,4 79,7 49,9 85,9 76,9 81,3
Tecnologies d'informació
ús d'ordinador 82,8 77,6 48,9 12,8 65,3 52,0 58,5
ús d'Internet 94,6 82,6 49,8 11,0 69,4 56,2 62,7
ús de videoconsola 59,2 23,7 5,6 1,8 30,8 15,3 23,0
Altres pràctiques culturals
Anar a biblioteques 67,1 49,5 32,9 22,9 44,3 43,7 44,0
Anar a arxius 15,2 8,9 9,0 4,1 10,8 8,3 9,5
Visitar museus 55,8 52,4 47,8 34,2 49,4 47,5 48,4
Visitar exposicions 40,1 37,8 39,1 32,5 36,8 38,5 37,7
Visitar monuments 50,9 56,1 46,3 30,0 50,1 44,3 47,2
Associacionisme 32,4 35,7 39,0 40,7 37,4 36,2 36,8
Unitats: Tant per cent.
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Idescat.

Darrera actualització: 2 de novembre de 2009.

Estadística ECPC

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Es presenten els resultats de la segona edició de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya, que té com a objectiu principal conèixer el consum i les pràctiques culturals de la població catalana en el seu temps de lleure. L'àmbit temporal de l'enquesta, realitzada pel Departament de Cultura amb la col·laboració de l'Idescat, són els darrers dotze mesos comptats des del dia de l'entrevista (del 19 de novembre al 28 de desembre del 2006).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".