Saltar al contingut principal
Activitats de temps lliure. Per grups d'edat i sexe Catalunya. 2006
Per grups d'edat Per sexe
15-29 30-44 45-64 65 i més Homes Dones Total
Activitats realitzades (1)
Passejar 11,8 20,7 26,1 34,3 23,9 21,5 22,7
Mirar TV o vídeo 15,3 15,8 15,8 17,2 15,7 16,2 15,9
Reunions de família/amics 28,4 20,6 15,2 18,1 20,5 20,5 20,5
Llegir 5,6 12,9 14,7 10,4 10,6 11,7 11,2
Feines de la llar/cuinar 1,6 3,9 5,5 5,3 2,4 5,7 4,1
Dormir/reposar 4,9 6,6 6,4 4,2 6,2 5,2 5,7
Fer esport 16,5 10,6 9,6 4,8 13,8 7,5 10,6
Sortida a bars 10,0 3,7 2,2 1,1 4,4 4,1 4,3
Estudiar/classes 14,6 3,2 1,5 1,3 4,3 5,8 5,1
Ordinador 10,0 4,6 3,4 1,2 7,4 2,4 4,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Idescat.
Nota: (1) Activitats realitzades durant el temps lliure el dia laborable i el cap de setmana anteriors al dia de l'entrevista. Es poden donar fins a deu respostes.

Darrera actualització: 2 de novembre de 2009.

ECPC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de consum i pràctiques culturals (ECPC).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".