Saltar al contingut principal

Coneixement de català. Per nivells de coneixement. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Coneixement de català. Per nivells de coneixement. Comarques, àmbits i províncies 2011
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 2 anys i més
Alt Camp 42.677 36.667 37.514 28.027 971 43.648
Alt Empordà 127.128 97.018 103.691 74.454 8.014 135.142
Alt Penedès 98.905 83.190 85.661 64.215 3.012 101.916
Alt Urgell 20.245 17.547 18.286 13.328 360 20.605
Alta Ribagorça 3.997 3.248 3.377 2.418 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.032
Anoia 111.147 90.395 94.676 69.379 4.316 115.462
Bages 173.062 146.726 151.829 114.435 5.949 179.012
Baix Camp 176.508 139.197 147.335 108.874 9.623 186.131
Baix Ebre 77.044 64.438 64.923 45.543 2.568 79.612
Baix Empordà 121.682 97.255 101.989 75.972 7.089 128.771
Baix Llobregat 730.102 526.488 583.523 402.912 44.446 774.549
Baix Penedès 91.734 68.163 74.789 51.568 5.706 97.440
Barcelonès 2.058.268 1.487.946 1.653.636 1.092.694 129.239 2.187.508
Berguedà 39.162 35.326 35.520 27.125 656 39.818
Cerdanya 17.780 14.488 15.162 11.369 502 18.281
Conca de Barberà 20.030 17.624 17.913 14.020 410 20.440
Garraf 134.184 104.014 112.854 79.752 6.989 141.174
Garrigues 19.128 16.779 17.063 12.472 543 19.671
Garrotxa 51.676 45.137 45.573 34.735 1.966 53.642
Gironès 167.810 141.119 145.905 115.264 8.645 176.456
Maresme 404.957 326.496 344.353 252.721 15.116 420.074
Montsià 67.547 54.647 56.357 36.302 1.773 69.320
Noguera 37.555 31.766 32.248 23.548 1.208 38.764
Osona 144.623 126.351 127.992 103.804 4.607 149.229
Pallars Jussà 12.680 11.028 11.052 8.246 403 13.083
Pallars Sobirà 7.056 6.255 6.283 4.699 79 7.134
Pla d'Urgell 35.088 29.963 30.552 23.031 1.067 36.156
Pla de l'Estany 29.861 26.272 26.621 21.279 272 30.133
Priorat 9.532 8.619 8.626 6.598 181 9.713
Ribera d'Ebre 21.852 19.060 18.807 13.229 974 22.826
Ripollès 24.970 21.990 22.481 16.736 384 25.355
Segarra 21.009 16.973 17.647 13.379 1.532 22.541
Segrià 191.174 155.291 161.693 117.610 9.527 200.702
Selva 157.435 122.721 129.858 95.781 8.951 166.386
Solsonès 12.730 11.465 11.629 9.260 552 13.282
Tarragonès 230.102 170.457 189.786 130.007 13.491 243.593
Terra Alta 12.186 11.031 10.788 7.051 108 12.294
Urgell 34.834 29.772 30.182 23.321 1.008 35.842
Val d'Aran 8.719 6.138 7.105 4.562 932 9.651
Vallès Occidental 829.289 632.851 684.152 493.101 38.334 867.623
Vallès Oriental 373.874 293.573 310.919 226.398 15.189 389.063
Catalunya 6.949.344 5.345.484 5.750.348 4.069.219 356.728 7.306.072
Metropolità 4.396.490 3.267.354 3.576.583 2.467.826 242.325 4.638.815
Comarques Gironines 680.563 551.512 576.117 434.221 35.321 715.884
Camp de Tarragona 478.849 372.565 401.174 287.527 24.676 503.525
Terres de l'Ebre 178.629 149.177 150.874 102.126 5.423 184.052
Ponent 338.790 280.544 289.386 213.361 14.885 353.675
Comarques Centrals 369.577 319.868 326.970 254.624 11.764 381.342
Alt Pirineu i Aran 70.476 58.703 61.264 44.621 2.312 72.788
Penedès 435.970 345.761 367.979 264.913 20.022 455.992
Barcelona 5.097.395 3.852.980 4.184.851 2.926.178 267.892 5.365.286
Girona 694.660 562.826 587.975 443.144 35.701 730.362
Lleida 408.077 339.773 350.685 258.675 17.331 425.408
Tarragona 749.212 589.905 626.837 441.220 35.805 785.016
Unitats: Persones.
Font: Idescat. Cens de població 2011.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2014.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Coneixement del català
Les dades d'aquesta estadística corresponen a la població de dos anys i més segons el coneixement del català. Es considera que: Una persona «entén» el català quan és capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en català. Una persona «sap llegir» el català quan és capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc. Una persona «sap parlar» el català quan és capaç de mantenir una conversa en català sobre un tema corrent. Una persona «sap escriure» el català quan és capaç de redactar notes, postals, etc. amb correcció suficient, encara que no sigui total.

Aspectes metodològics

La informació sobre coneixement del català prové de l'explotació de les dades per part de l'Idescat a partir del Censos de població i habitatges que elabora l'INE.

La realització dels censos lingüístics vinculats amb els censos generals de població permet fer un recompte exhaustiu de la població d'un territori i de les seves característiques demogràfiques, econòmiques i socials, entre les quals hi ha les de tipus lingüístic. Els censos ens proporcionen dades sobre la capacitat de comprendre, parlar, llegir i escriure en català. També permeten fer un tractament sistemàtic de les variables lingüístiques en relació amb la resta de variables censals.

El model censal que ha seguit l'INE per elaborar a Espanya els Censos de població i habitatges 2011 consisteix en una operació que combina l'aprofitament dels registres administratius amb l'enquesta per mostreig i el recompte dels edificis. La disponibilitat del Padró municipal com a registre de població consolidat ha permès realitzar un cens d'aquestes característiques.

Així, el Cens de població i habitatges de l'any 2011 té tres pilars bàsics:

  • Fitxer precensal: constitueix la relació dels habitants residents al país amb inclusió de les variables sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat. S'ha elaborat a partir d'un aprofitament màxim dels registres administratius disponibles, prenent el Padró d'habitants com a element bàsic de la seva estructura.
  • Enquesta: es realitza per mostreig per tal de conèixer les característiques de les persones i els habitatges. A Catalunya la mostra efectiva està formada per 622.000 persones entrevistades, cosa que representa el 8,3% de la població. Les dades de l'enquesta s'han obtingut a través de diferents canals: web, correu postal, telèfon 900 i entrevista personal assistida per ordinador. A Catalunya els qüestionaris van ser en català i castellà. En el cas de la Val d'Aran, també van ser en occità.
  • Cens d'edificis: és una operació de camp amb recorregut del territori. Té per objectius enumerar i georeferenciar tots els edificis que tinguin algun immoble que sigui un habitatge, determinar les característiques dels edificis i enumerar tots els immobles continguts a cada edifici.

Així doncs, a diferència dels censos anteriors, en què tota la població resident havia de respondre al qüestionari censal, les dades del Cens lingüístic 2011 s'han obtingut a partir d'una enquesta adreçada a una àmplia mostra de la població.

Aquesta nova metodologia suposa que la informació no es podrà oferir tan detallada territorialment com en els censos tradicionals anteriors.

Els resultats del Cens lingüístic 2011 precedeixen de la resposta de les persones de dos anys i més a les quals anava adreçada la pregunta "Quin és el vostre coneixement de la Llengua catalana?" a l'enquesta de referència. No s'inclou la població menor de dos anys perquè en aquest grup no es pot parlar, en sentit estricte, de comprensió d'una llengua.

L'any 2001 la variable coneixement del català no inclou les persones que viuen en establiments col·lectius.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".