Saltar al contingut principal

Usos lingüístics de la població. Per identificació lingüística i llengües més freqüents

Usos lingüístics de la població. Població de 15 anys i més. Per identificació lingüística i llengües més freqüents Catalunya. 2018
Llengua inicial Llengua d'identificació Llengua habitual
Català 31,5 36,3 36,1
Castellà 52,7 46,6 48,6
Català i castellà 2,8 6,9 7,4
Aranès 0,0 0,0 0,0
Alemany 0,3 0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Anglès 0,4 0,5 0,4
Àrab 2,2 1,8 0,9
Berber Amazic 0,5 0,4 0,3
Francès 0,6 0,4 0,2
Gallec 0,8 0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Italià 0,4 0,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Portuguès 0,5 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Romanès 1,1 0,9 0,4
Rus 0,5 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Xinès 0,4 0,3 0,3
Altres llengües (1) 3,1 2,4 1,7
Altres combinacions de llengües 0,9 1,5 3,0
No hi consta 1,4 0,5 0,6
Total 100,0 100,0 100,0
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(1) Inclou les llengües que presenten la crida (..).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de juliol de 2019.

EULP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Llengua d'identificació
Llengua que la persona entrevistada considera com la seva llengua. Llengua amb la qual la persona s'identifica.

Aspectes metodològics

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) és una estadística oficial que compta amb tres edicions, la de l'any 2003, la de l'any 2008 i la de l'any 2013. Es tracta d'una estadística periòdica, els organismes responsables de la qual són el Departament de Cultura per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat. L'objectiu principal de l'EULP és obtenir una estimació dels usos lingüístics en les relacions interpersonals, a Catalunya, en diversos àmbits d'ús.

L'enquesta s'adreça a persones de 15 anys i més incloses en el Padró municipal d'habitants de Catalunya a 1 de gener del 2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".