Saltar al contingut principal

Usos lingüístics de la població. Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús. Àmbits

Usos lingüístics de la població. Població de 15 anys i més. Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús. Àmbits Catalunya. 2018
Metropolità Comarques Gironines Camp de Tarragona Terres de l'Ebre Ponent Comarques Centrals Alt Pirineu i Aran Penedès Total
Membres de la llar (1) 19,7 43,4 30,4 60,9 44,9 48,7 46,6 28,2 27,2
Amistats 7,4 27,5 15,1 49,9 27,6 29,1 22,8 12,2 13,4
Veïns 9,5 35,0 16,0 55,3 32,5 39,0 34,1 16,0 16,8
Companys d'estudi (2) 11,8 37,5 19,2 42,3 32,7 35,0 30,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,2
Companys de feina (3) 9,4 30,5 20,0 43,3 23,5 33,9 29,1 15,8 15,3
Usuaris o clients de Catalunya (4) 8,3 18,2 11,4 27,7 20,4 25,8 20,7 7,9 11,3
Petit comerç 12,6 37,7 22,1 50,3 36,9 42,9 34,7 18,7 19,9
Gran comerç 11,3 30,9 19,4 39,1 31,9 35,0 27,2 16,3 17,1
Entitats financeres 22,5 48,7 31,7 59,0 44,7 55,5 50,7 30,8 30,1
Administració local 29,8 57,9 40,5 67,7 53,0 62,2 58,0 41,5 37,9
Adm. Generalitat de Catalunya 30,9 52,8 39,1 58,2 50,3 57,3 56,5 40,7 37,4
Administració de l'Estat 15,9 30,9 21,5 34,9 27,3 34,3 30,2 20,4 20,1
Personal mèdic 19,8 43,2 28,7 45,9 40,8 50,4 40,8 25,2 26,4
Escriure missatges de mòbil 7,2 23,3 12,3 29,6 23,4 28,4 21,6 10,1 11,8
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
Nota: (4) Població que té o ha tingut usuaris o clients.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de juliol de 2019.

EULP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Àmbit d'ús
Conjunt d'ocasions en què la llengua és usada. Aquest conjunt es delimita a partir de qüestions fonamentals en les relacions sociolingüístiques com ara: qui parla a qui, de què, en quina mena de situació, per quin mitjà i amb quina intenció.
Ús lingüístic
Allò que l'individu comunica activament parlant o escrivint en una llengua i allò que l'individu rep passivament entenent o llegint una llengua.

Aspectes metodològics

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) és una estadística oficial que compta amb tres edicions, la de l'any 2003, la de l'any 2008 i la de l'any 2013. Es tracta d'una estadística periòdica, els organismes responsables de la qual són el Departament de Cultura per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat. L'objectiu principal de l'EULP és obtenir una estimació dels usos lingüístics en les relacions interpersonals, a Catalunya, en diversos àmbits d'ús.

L'enquesta s'adreça a persones de 15 anys i més incloses en el Padró municipal d'habitants de Catalunya a 1 de gener del 2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".