Saltar al contingut principal

Jocs esportius escolars. Participants. Per sexe. Comarques i Aran

Jocs esportius escolars. Participants. Per sexe. Comarques i Aran 2015
Homes Dones Total
Alt Camp 556 325 881
Alt Empordà 3.015 1.486 4.501
Alt Penedès 1.137 788 1.925
Alt Urgell 828 533 1.361
Alta Ribagorça 281 217 498
Anoia 3.611 2.434 6.045
Aran 311 172 483
Bages 9.217 6.358 15.575
Baix Camp 4.181 3.663 7.844
Baix Ebre 1.245 517 1.762
Baix Empordà 941 976 1.917
Baix Llobregat 9.229 4.938 14.167
Baix Penedès 1.657 933 2.590
Barcelonès 27.247 19.171 46.418
Berguedà 641 265 906
Cerdanya 579 380 959
Conca de Barberà 508 291 799
Garraf 1.865 774 2.639
Garrigues 1.224 1.016 2.240
Garrotxa 916 600 1.516
Gironès 1.444 1.244 2.688
Maresme 2.157 1.733 3.890
Montsià 1.078 386 1.464
Noguera 1.385 1.167 2.552
Osona 1.514 845 2.359
Pallars Jussà 1.640 1.475 3.115
Pallars Sobirà 311 228 539
Pla d'Urgell 1.965 1.705 3.670
Pla de l'Estany 675 639 1.314
Priorat 0 0 0
Ribera d'Ebre 306 226 532
Ripollès 1.284 972 2.256
Segarra 841 615 1.456
Segrià 2.464 2.558 5.022
Selva 3.853 2.594 6.447
Solsonès 567 423 990
Tarragonès 5.669 3.361 9.030
Terra Alta 489 389 878
Urgell 101 59 160
Vallès Occidental 17.377 12.469 29.846
Vallès Oriental 6.821 5.899 12.720
Catalunya 121.130 84.824 205.954
Font: Consell Català de l'Esport.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2016.

EESP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'esport (EESP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Jocs esportius escolars (JEEC)
Programa planificat i dirigit pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Català de l'Esport, i el Departament d'Ensenyament, que té com a objectiu principal impulsar un model d'esport escolar educatiu i participatiu que inclogui també els vessants recreatiu i competitiu. Els destinataris són els infants i joves de Catalunya que representin el centre educatiu, l'associació esportiva escolar o l'associació de mares i pares d'alumnes del centre educatiu en què estiguin matriculats, o d'altres entitats inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives del Consell Català de l'Esport.

Aspectes metodològics

Aquesta pràctica esportiva ha de permetre la màxima participació entre la població escolar, de manera especial de l'alumnat de secundària i l'alumnat nouvingut, i fer-la compatible amb la transmissió de valors educatius i cívics.

S'estructura per grups d'edats en funció dels cicles d'educació primària i secundària, tenint en compte que el motor de l'esmentada pràctica esportiva hauria de ser el centre educatiu.

Aquest programa preveurà actuacions que fomentin de manera activa la participació de més noies en la pràctica esportiva.

Les dades de clubs i llicències les faciliten els consells esportius i les federacions esportives, atès que les llicències esportives les tramiten les entitats esportives (Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, DOGC núm. 6139, de 31.05.2012).

Les dades de jocs esportius escolars són facilitades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) al Consell Català de l'Esport, que també fa el seguiment d'altres programes com són el de Tecnificació Esportiva i Alt Rendiment Esportiu.

La llicència escolar habilita per participar en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".