Saltar al contingut principal

Brots epidèmics declarats

Brots epidèmics declarats Catalunya. 2013
Brots Afectats Hospitalitzats Defuncions
Toxiinfecció alimentària 78 698 51 0
Gastroenteritis aguda 50 722 10 1
Hepatitis vírica 16 116 7 0
Legionel·losi 16 72 64 3
Tuberculosi pulmonar 62 156 77 1
Intoxicació química 7 (1) 24 21 0
Tos ferina 175 597 61 0
Sarna 8 62 0 0
Tinya 3 12 0 0
Escarlatina 13 42 0 0
Pneumònia 5 31 5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Xarampió 6 39 2 0
Malaltia boca-mà-peu 9 126 0 0
Conjuntivitis 4 76 0 0
Parotiditis 47 230 3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dermatitis 6 (2) 180 0 0
Infecció respiratòria aguda inespecífica 1 17 2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Síndrome irritativa 3 84 0 0
Varicel·la 5 147 3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mononucleosi infecciosa 1 3 0 0
Gonocòccia 1 2 0 0
Paludisme 1 2 2 0
Lipoatròfia semicircular 8 47 0 0
Infecció per MRSA 1 5 0 0
Febre tifoide/ paratifoide 2 5 5 0
Febre botonosa mediterrània 1 2 1 0
Grip 5 283 1 0
Virus Respiratori Sincitial 1 4 4 0
Virasi inespecífica 1 100 0 0
Tos pertusoide 1 2 0 0
Síndrome hemolítica urèmica 1 1 1 0
Total 538 3.887 320 5
Font: Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya.
Notes:
- (1) 7 intoxicacions per gas.
- (2) 2 Impetigen, 4 picades insecte.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 7 d'abril de 2016.

MDO

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de malalties de declaració obligatòria (MDO).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Brot epidèmic
Manifestació en una col·lectivitat o zona geogràfica d'un nombre de casos d'una malaltia determinada que excedeix clarament la incidència normal esperada.

Aspectes metodològics

El sistema de declaració obligatòria de malalties (MDO) es basa en la declaració que fan els metges quan sospiten de l'existència de qualsevol de les malalties que conformen la llista de les MDO. Una de les funcions principals del MDO és la vigilància epidemiològica d'aquelles malalties i els brots epidèmics de qualsevol etiologia que s'han considerat objecte de control prioritari a Catalunya.

L'any 1996, coincidint amb la publicació del Reial decret de creació de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica, el Grup de Treball de Vigilància Epidemiològica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va consensuar unes definicions de cas de les malalties a declarar que permetessin distingir entre els casos declarats, els confirmats i els que no ho són d'una manera uniforme, a nivell de tot l'Estat espanyol.

El Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) es va posar en funcionament l'any 2001 per donar resposta a les notificacions de malalties de declaració urgent i de brots epidèmics de qualsevol etiologia realitzades pels metges de la xarxa assistencial de Catalunya durant les tardes, les nits, els caps de setmana i festius de tots els dies de l'any. El SUVEC té com a objectiu detectar precoçment i donar resposta de forma immediata i oportuna a les malalties de declaració urgent, els brots epidèmics de qualsevol etiologia i altres alertes epidemiològiques que es produeixin a Catalunya fora de l'horari laboral així com les que es produeixin en altres comunitats de l'Estat espanyol i a Europa quan afecten el territori de Catalunya, per adoptar al més ràpidament possible mesures de control adequades per protegir la salut dels ciutadans i evitar que les alertes sobre problemes de salut esdevinguin problemes d’alarma social.

Atesa la importància de la celeritat en la resposta, la comunicació d'aquests tipus d'incidències es realitza per sospita, sense esperar a tenir la confirmació de laboratori. El SUVEC actua de forma coordinada amb tota la xarxa assistencial i de salut pública. Es guia pels protocols del Departament de Salut i la millor evidència científica, i documenta les seves actuacions mitjançant els informes corresponents.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".