Saltar al contingut principal

Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat

Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys Catalunya. 2019
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Homes 97 16 37 97 194 496
malalties infeccioses i parasitàries 0 1 1 2 3 6
tumors 0 0 16 15 28 132
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 2 0 0 2 1 1
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 5 1 4 0 0 3
trastorns mentals i del comportament 0 0 0 0 2 3
malalties del sistema nerviós 2 5 1 7 6 20
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema circulatori 0 0 1 9 13 74
malalties de l'aparell respiratori 1 1 0 3 14 41
malalties de l'aparell digestiu 0 0 0 0 4 14
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 1 0 0 0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema genitourinari 0 0 0 0 2 1
afeccions originades en el període perinatal 60 0 1 0 1 0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 16 1 1 1 3 4
signes, símptomes i troballes no classificades 10 0 2 9 14 59
causes externes 1 7 9 49 103 138
Dones 62 6 26 44 98 258
malalties infeccioses i parasitàries 0 0 0 1 3 6
tumors 1 0 9 6 34 150
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 1 0 1 0 0 3
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 2 2 0 0 0 1
trastorns mentals i del comportament 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema nerviós 2 0 4 4 2 6
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema circulatori 2 0 1 2 6 22
malalties de l'aparell respiratori 0 0 0 4 6 15
malalties de l'aparell digestiu 0 0 0 0 0 5
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 0 0 3 1
malalties del sistema genitourinari 0 0 0 1 1 0
embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 1 0
afeccions originades en el període perinatal 33 0 0 0 0 0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 13 2 3 0 3 4
signes, símptomes i troballes no classificades 6 1 2 3 7 15
causes externes 2 1 6 23 32 30
Total 159 22 63 141 292 754
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i totals Catalunya. 2019
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 1.549 3.264 5.721 8.846 11.844 32.161
malalties infeccioses i parasitàries 40 44 61 149 146 453
tumors 582 1.641 2.727 3.112 2.281 10.534
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 9 8 22 40 77 162
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 17 64 165 291 451 1.001
trastorns mentals i del comportament 6 14 106 347 881 1.359
malalties del sistema nerviós 48 100 261 544 725 1.719
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 1 0 1 0 2
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 1 1
malalties del sistema circulatori 312 642 1.114 1.991 3.369 7.525
malalties de l'aparell respiratori 86 180 522 1.137 1.844 3.829
malalties de l'aparell digestiu 120 230 301 464 548 1.681
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 4 8 25 38 76
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 6 10 19 61 225 321
malalties del sistema genitourinari 6 19 86 266 595 975
afeccions originades en el període perinatal 1 0 0 0 0 63
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 9 14 7 4 5 65
signes, símptomes i troballes no classificades 106 146 152 146 215 859
causes externes 201 147 170 268 443 1.536
Dones 823 1.526 2.784 6.861 19.269 31.757
malalties infeccioses i parasitàries 10 14 45 105 279 463
tumors 492 934 1.362 1.878 2.182 7.048
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 5 6 14 43 128 201
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 7 27 80 297 806 1.222
trastorns mentals i del comportament 3 8 65 401 2.240 2.717
malalties del sistema nerviós 36 69 193 649 1.776 2.741
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 1 1 2 4
malalties del sistema circulatori 83 191 471 1.808 6.089 8.675
malalties de l'aparell respiratori 36 83 188 587 2.112 3.031
malalties de l'aparell digestiu 37 59 145 384 911 1.541
malalties de la pell i del teixit subcutani 1 1 4 24 84 114
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 2 10 26 122 654 818
malalties del sistema genitourinari 6 17 51 243 875 1.194
embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 0 1
afeccions originades en el període perinatal 0 0 0 0 0 33
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 5 9 12 4 5 60
signes, símptomes i troballes no classificades 45 42 53 129 498 801
causes externes 55 56 74 186 628 1.093
Total 2.372 4.790 8.505 15.707 31.113 63.918
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.

Darrera actualització: 9 de setembre de 2021.

Estadística CMORT

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La font original de les dades de defuncions segons les causes de mort són les butlletes estadístiques de defunció provinents dels registres civils de Catalunya. A partir de 1983 el Departament de Salut s'encarrega de la selecció i codificació de la causa bàsica de mort.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".