Saltar al contingut principal

Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat

Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat Catalunya. 2020
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 + Total
Homes 81 18 21 107 180 529 1.614 3.751 6.834 11.343 14.817 39.295
Malalties infeccioses i parasitàries 2 0 0 4 7 14 36 38 77 120 135 433
Tumors 0 4 6 21 34 98 484 1.598 2.665 2.881 2.236 10.027
Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0 0 0 0 2 3 3 8 26 22 76 140
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 2 0 4 1 4 6 16 69 172 350 474 1.098
Trastorns mentals i del comportament 0 0 0 0 0 5 11 25 96 317 795 1.249
Malalties del sistema nerviós 2 3 2 5 10 15 52 83 222 592 761 1.747
Malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Malalties del sistema circulatori 1 2 0 7 12 76 358 701 1.158 2.057 3.352 7.724
Malalties de l'aparell respiratori 0 1 0 6 8 32 71 190 433 1.064 1.678 3.483
Malalties de l'aparell digestiu 0 0 0 1 3 31 115 224 318 407 464 1.563
Malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 0 1 4 7 18 34 64
Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 0 0 0 0 3 8 21 73 214 319
Malalties del sistema genitourinari 0 0 0 0 0 6 6 26 104 285 596 1.023
Afeccions originades en el període perinatal 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 47
Malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 18 2 4 1 0 2 7 10 5 4 5 58
Signes, símptomes i troballes no classificades 9 1 0 1 6 28 59 66 98 136 268 672
Causes externes 1 5 5 54 84 172 234 189 194 344 478 1.760
Covid-19 0 0 0 6 10 41 158 512 1.237 2.672 3.250 7.886
Dones 59 11 23 49 92 314 886 1.858 3.506 8.629 24.164 39.591
Malalties infeccioses i parasitàries 0 0 1 0 1 5 14 20 42 113 257 453
Tumors 2 5 10 15 33 151 481 1.006 1.372 1.810 2.207 7.092
Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0 0 1 0 0 5 1 7 11 25 121 171
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 1 2 2 0 1 4 11 39 96 303 898 1.357
Trastorns mentals i del comportament 0 0 0 1 0 3 8 9 64 401 2.048 2.534
Malalties del sistema nerviós 2 0 3 3 8 10 37 84 213 777 1.801 2.938
Malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
Malalties del sistema circulatori 2 0 0 2 4 42 88 209 496 1.696 6.222 8.761
Malalties de l'aparell respiratori 0 1 1 5 3 11 30 72 201 534 1.760 2.618
Malalties de l'aparell digestiu 1 0 1 1 3 9 41 89 149 339 843 1.476
Malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 99 130
Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 1 0 0 0 0 2 2 13 23 133 593 767
Malalties del sistema genitourinari 0 0 0 0 0 2 5 8 65 269 1.024 1.373
Embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Afeccions originades en el període perinatal 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29
Malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 14 1 0 1 2 1 4 9 3 7 4 46
Signes, símptomes i troballes no classificades 8 1 0 1 5 5 20 21 45 112 505 723
Causes externes 0 1 4 17 27 41 73 73 94 230 603 1.163
Covid-19 0 0 0 2 4 22 71 199 623 1.855 5.177 7.953
Total 140 29 44 156 272 843 2.500 5.609 10.340 19.972 38.981 78.886
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.

Darrera actualització: 19 de setembre de 2022.

Estadística CMORT

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La font original de les dades de defuncions segons les causes de mort són les butlletes estadístiques de defunció provinents dels registres civils de Catalunya. A partir de 1983 el Departament de Salut s'encarrega de la selecció i codificació de la causa bàsica de mort.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".