Saltar al contingut principal

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat Catalunya. 2021
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 234,1 11,0 8,2 27,9 41,4 86,6 236,9 737,3 1.819,0 4.690,4 15.192,7 916,9
Malalties infeccioses i parasitàries 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 1,1 5,1 10,4 21,4 48,1 173,1 10,8
Tumors 3,3 1,5 2,6 4,9 6,4 17,6 77,8 327,5 775,0 1.452,9 2.673,4 268,3
Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 13,4 0,7 0,2 0,0 0,2 1,1 0,3 2,5 3,2 18,8 86,5 4,0
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 6,7 0,0 0,7 0,0 0,7 1,2 2,9 13,7 48,0 162,2 552,5 28,1
Trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 1,9 4,4 29,8 144,9 971,0 33,2
Malalties del sistema nerviós 16,7 1,5 0,7 1,9 2,0 3,0 9,2 19,7 63,3 255,1 771,8 42,1
Malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malalties del sistema circulatori 0,0 1,5 0,2 2,1 4,4 15,2 51,1 146,9 333,6 941,4 4.004,7 201,1
Malalties de l'aparell respiratori 0,0 0,0 0,7 0,7 2,2 4,2 11,8 35,0 121,4 427,4 1.627,7 78,0
Malalties de l'aparell digestiu 3,3 0,0 0,0 0,7 1,5 4,9 15,3 47,2 96,6 208,9 610,6 43,3
Malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,3 7,7 53,4 2,0
Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 1,9 6,1 39,9 214,6 7,9
Malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 6,0 25,2 137,6 758,7 27,8
Afeccions originades en el període perinatal 120,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0
Malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 40,1 0,7 1,2 0,7 0,9 0,5 0,6 2,7 2,0 3,9 8,3 1,8
Signes, símptomes i troballes no classificades 26,8 1,5 0,0 0,9 1,3 3,0 6,4 12,0 24,0 52,0 286,9 15,0
Causes externes 3,3 3,7 1,4 15,1 19,8 29,8 35,6 42,1 52,0 159,3 604,6 47,0
Covid-19 0,0 0,0 0,2 0,5 1,5 4,0 16,9 64,2 215,4 630,5 1.794,9 105,8
Dones 165,1 13,9 6,8 12,1 18,1 53,0 132,5 340,9 797,5 2.599,7 11.949,0 851,6
Malalties infeccioses i parasitàries 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,1 4,1 8,5 40,1 135,3 10,4
Tumors 7,0 2,3 3,0 2,3 8,1 27,3 72,3 184,4 353,2 673,5 1.277,8 178,3
Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 0,2 0,5 0,8 3,2 14,1 76,6 4,8
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 17,6 3,1 1,0 0,0 0,2 0,7 1,8 9,2 18,0 105,6 515,8 33,2
Trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,7 2,9 14,5 120,0 1.087,9 57,0
Malalties del sistema nerviós 0,0 2,3 0,5 1,0 0,5 2,1 5,2 17,1 46,4 218,4 881,4 61,3
Malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malalties del sistema circulatori 7,0 0,8 0,5 1,3 1,3 4,5 14,8 38,8 130,7 581,3 3.815,0 225,4
Malalties de l'aparell respiratori 3,5 0,0 0,0 0,3 0,9 2,6 3,4 15,1 41,7 162,7 830,3 54,1
Malalties de l'aparell digestiu 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 2,6 7,5 18,8 43,4 135,2 562,6 42,0
Malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 2,7 9,0 56,4 3,4
Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 1,3 1,6 7,7 41,9 319,9 17,9
Malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,3 10,2 98,7 651,1 36,4
Embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afeccions originades en el període perinatal 91,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 24,6 2,3 0,0 0,3 0,0 0,9 1,3 1,6 1,8 1,5 4,8 1,3
Signes, símptomes i troballes no classificades 10,5 0,8 0,3 0,3 0,5 0,5 2,8 5,3 12,2 36,5 297,4 17,9
Causes externes 3,5 1,5 1,5 5,6 4,9 8,5 10,4 12,2 25,2 87,5 375,7 30,5
Covid-19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,4 6,8 25,3 78,1 273,7 1.061,2 77,2
Total 200,5 12,4 7,5 20,3 29,9 69,8 185,3 533,7 1.270,7 3.496,5 13.031,1 883,6
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.

Darrera actualització: 6 de setembre de 2023.

CMORT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de causes de mort (CMORT).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La font original de les dades de defuncions segons les causes de mort són les butlletes estadístiques de defunció provinents dels registres civils de Catalunya. A partir de 1983 el Departament de Salut s'encarrega de la selecció i codificació de la causa bàsica de mort.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".