Saltar al contingut principal

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat Catalunya. 2020
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 262,5 12,6 4,9 25,5 39,7 88,8 261,2 795,8 1.990,2 5.541,8 17.775,1 1.036,2
Malalties infeccioses i parasitàries 6,5 0,0 0,0 1,0 1,5 2,4 5,8 8,1 22,4 58,6 162,0 11,4
Tumors 0,0 2,8 1,4 5,0 7,5 16,5 78,3 339,0 776,1 1.407,6 2.682,4 264,4
Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,5 1,7 7,6 10,8 91,2 3,7
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 6,5 0,0 0,9 0,2 0,9 1,0 2,6 14,6 50,1 171,0 568,6 29,0
Trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,8 5,3 28,0 154,9 953,7 32,9
Malalties del sistema nerviós 6,5 2,1 0,5 1,2 2,2 2,5 8,4 17,6 64,7 289,2 912,9 46,1
Malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Malalties del sistema circulatori 3,2 1,4 0,0 1,7 2,7 12,8 57,9 148,7 337,2 1.005,0 4.021,2 203,7
Malalties de l'aparell respiratori 0,0 0,7 0,0 1,4 1,8 5,4 11,5 40,3 126,1 519,8 2.013,0 91,8
Malalties de l'aparell digestiu 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 5,2 18,6 47,5 92,6 198,9 556,6 41,2
Malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 2,0 8,8 40,8 1,7
Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,7 6,1 35,7 256,7 8,4
Malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,5 30,3 139,2 715,0 27,0
Afeccions originades en el període perinatal 149,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,2
Malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 58,3 1,4 0,9 0,2 0,0 0,3 1,1 2,1 1,5 2,0 6,0 1,5
Signes, símptomes i troballes no classificades 29,2 0,7 0,0 0,2 1,3 4,7 9,6 14,0 28,5 66,4 321,5 17,7
Causes externes 3,2 3,5 1,2 12,9 18,5 28,9 37,9 40,1 56,5 168,1 573,4 46,4
Covid-19 0,0 0,0 0,0 1,4 2,2 6,9 25,6 108,6 360,2 1.305,5 3.898,9 207,9
Dones 199,7 8,1 5,7 12,6 20,4 53,0 146,8 371,6 882,5 3.155,6 14.501,4 1.005,2
Malalties infeccioses i parasitàries 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,8 2,3 4,0 10,6 41,3 154,2 11,5
Tumors 6,8 3,7 2,5 3,9 7,3 25,5 79,7 201,2 345,4 661,9 1.324,5 180,1
Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 0,2 1,4 2,8 9,1 72,6 4,3
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 3,4 1,5 0,5 0,0 0,2 0,7 1,8 7,8 24,2 110,8 538,9 34,5
Trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 1,3 1,8 16,1 146,6 1.229,1 64,3
Malalties del sistema nerviós 6,8 0,0 0,8 0,8 1,8 1,7 6,1 16,8 53,6 284,1 1.080,8 74,6
Malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,6 0,1
Malalties del sistema circulatori 6,8 0,0 0,0 0,5 0,9 7,1 14,6 41,8 124,9 620,2 3.734,0 222,5
Malalties de l'aparell respiratori 0,0 0,7 0,3 1,3 0,7 1,9 5,0 14,4 50,6 195,3 1.056,2 66,5
Malalties de l'aparell digestiu 3,4 0,0 0,3 0,3 0,7 1,5 6,8 17,8 37,5 124,0 505,9 37,5
Malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 8,4 59,4 3,3
Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 2,6 5,8 48,6 355,9 19,5
Malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 1,6 16,4 98,4 614,5 34,9
Embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Afeccions originades en el període perinatal 94,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 47,4 0,7 0,0 0,3 0,4 0,2 0,7 1,8 0,8 2,6 2,4 1,2
Signes, símptomes i troballes no classificades 27,1 0,7 0,0 0,3 1,1 0,8 3,3 4,2 11,3 41,0 303,1 18,4
Causes externes 0,0 0,7 1,0 4,4 6,0 6,9 12,1 14,6 23,7 84,1 361,9 29,5
Covid-19 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 3,7 11,8 39,8 156,8 678,4 3.106,9 201,9
Total 231,8 10,4 5,3 19,3 30,1 70,9 204,7 577,5 1.396,1 4.177,1 15.593,0 1.020,4
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.

Darrera actualització: 19 de setembre de 2022. Propera actualització: 19 de desembre de 2022

Estadística CMORT

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La font original de les dades de defuncions segons les causes de mort són les butlletes estadístiques de defunció provinents dels registres civils de Catalunya. A partir de 1983 el Departament de Salut s'encarrega de la selecció i codificació de la causa bàsica de mort.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".