Saltar al contingut principal

Llits hospitalaris. Per tipus. Comarques i Aran, i províncies

Llits hospitalaris. Per tipus. Comarques i Aran, i províncies 2022
Llits d'aguts Llits sociosanitaris Llits psiquiàtrics Incubadores Total llits Llits per 1.000 hab. Llits d'aguts per 1.000 hab.
Alt Camp 91 207 0 1 299 6,62 2,01
Alt Empordà 203 154 0 0 357 2,52 1,44
Alt Penedès 124 291 0 2 417 3,75 1,11
Alt Urgell 52 30 20 6 108 5,34 2,57
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Anoia 222 211 0 7 440 3,51 1,77
Aran 31 9 0 0 40 3,92 3,04
Bages 379 319 40 12 750 4,17 2,11
Baix Camp 311 268 992 10 1.581 7,99 1,57
Baix Ebre 286 250 0 2 538 6,78 3,60
Baix Empordà 134 100 0 2 236 1,73 0,98
Baix Llobregat 1.379 1.239 1.765 45 4.428 5,34 1,66
Baix Penedès 130 126 0 0 256 2,28 1,16
Barcelonès 8.992 3.763 1.319 198 14.272 6,29 3,96
Berguedà 91 149 0 0 240 5,96 2,26
Cerdanya 64 52 0 2 118 6,10 3,31
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Garraf 192 211 0 3 406 2,63 1,24
Garrigues 0 0 44 0 44 2,31 0,00
Garrotxa 64 72 0 1 137 2,33 1,09
Gironès 785 488 443 23 1.739 9,02 4,07
Maresme 526 632 205 5 1.368 2,99 1,15
Moianès 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Montsià 56 130 42 2 230 3,29 0,80
Noguera 0 115 25 0 140 3,61 0,00
Osona 293 307 16 4 620 3,79 1,79
Pallars Jussà 41 20 0 2 63 4,80 3,12
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Pla de l'Estany 35 107 0 0 142 4,34 1,07
Priorat 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Ribera d'Ebre 78 38 0 4 120 5,55 3,61
Ripollès 45 34 0 1 80 3,14 1,77
Segarra 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Segrià 813 337 285 8 1.443 6,90 3,89
Selva 106 133 0 3 242 1,39 0,61
Solsonès 0 32 0 0 32 2,30 0,00
Tarragonès 597 451 0 36 1.084 4,10 2,26
Terra Alta 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Urgell 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Vallès Occidental 1.931 769 138 58 2.896 3,08 2,05
Vallès Oriental 501 504 65 16 1.086 2,60 1,20
Catalunya 18.552 11.548 5.399 453 35.952 4,64 2,39
Barcelona 14.630 8.365 3.548 350 26.893 4,72 2,57
Girona 1.436 1.170 443 32 3.081 3,96 1,85
Lleida 937 543 374 16 1.870 4,27 2,14
Tarragona 1.549 1.470 1.034 55 4.108 4,94 1,86
Font: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
Nota: Les dades provenen del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris. S'hi inclouen les comunitats terapèutiques de drogodependències.

Darrera actualització: 3 de maig de 2023.

EESRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat (EESRI).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Llit hospitalari
Llit atès amb regularitat per personal mèdic i d'infermeria, situat en una zona del centre hospitalari on s'ofereix atenció continuada als malalts ingressats. S'hi inclouen les incubadores i només els llits en funcionament. S'exclouen d'aquest concepte els llits de parts, de nounats sans, d'anestèsia i reanimació, d'observació a la unitat o serveis d'urgències, de consulta externa, del personal del centre i dels acompanyants del malalt. Es poden classificar en dues tipologies: d'atenció d'aguts i d'atenció sociosanitària.
Llit hospitalari d'atenció d'aguts
Llit d'hospital general o d'hospital especialitzat, com ara quirúrgic, maternitat, pediàtric i altres d'específics dedicats a nefrologia, oftalmologia, reumatologia, etc. No s'hi inclouen els llits dels hospitals psiquiàtrics ni els destinats a crònics o a llarga estada.
Llit hospitalari d'atenció sociosanitària
Llit residencial substitutori de la llar, que es destina a acollir persones de més de 60 anys o aquells col·lectius d'edat inferior que no siguin objecte d'una regulació específica que presenten, a més de mancances socials, problemes sanitaris no aguts, amb patologies que requereixen tractaments preventius, rehabilitació permanent o control mèdic i farmacològic continuat.

Aspectes metodològics

Les dades sobre equipament hospitalari cal tenir en compte dues fonts provinents del Departament de Salut. En primer lloc, del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris s'obté, bàsicament, informació relacionada amb la localització territorial dels centres que han rebut l'autorització administrativa corresponent (mapa sanitari i comarcal). Una segona font de dades és l'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internat (EESRI), de la qual s'obté informació anual sobre l'estructura, la dotació i l'activitat assistencial i econòmica dels centres hospitalaris ubicats a Catalunya. L'EESRI és una estadística gestionada des de l'any 1980 pel Departament de Salut i que està coordinada en l'àmbit estatal amb el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

Dades a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".