Saltar al contingut principal

Llits hospitalaris. Per tipus. Comarques i Aran, i províncies

Llits hospitalaris. Per tipus. Comarques i Aran, i províncies 2021
Llits d'aguts Llits sociosanitaris Llits psiquiàtrics Incubadores Total llits Llits per 1.000 hab. Llits d'aguts per 1.000 hab.
Alt Camp 91 207 0 1 299 7 2,01
Alt Empordà 203 154 0 0 357 3 1,44
Alt Penedès 124 291 0 2 417 4 1,12
Alt Urgell 52 30 20 6 108 5 2,56
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0,00
Anoia 222 211 0 7 440 4 1,77
Aran 31 0 0 0 31 3 3,00
Bages 379 319 40 12 750 4 2,10
Baix Camp 311 268 992 10 1.581 8 1,58
Baix Ebre 286 250 0 2 538 7 3,60
Baix Empordà 134 100 0 2 236 2 0,98
Baix Llobregat 1.379 1.239 1.825 45 4.488 5 1,66
Baix Penedès 130 126 0 0 256 2 1,16
Barcelonès 9.004 3.776 1.299 198 14.277 6 3,95
Berguedà 91 149 0 0 240 6 2,27
Cerdanya 64 52 0 2 118 6 3,30
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0 0,00
Garraf 192 211 0 3 406 3 1,25
Garrigues 0 0 44 0 44 2 0,00
Garrotxa 64 72 0 1 137 2 1,09
Gironès 785 488 443 23 1.739 9 4,09
Maresme 526 632 205 5 1.368 3 1,15
Moianès 0 0 0 0 0 0 0,00
Montsià 41 130 42 2 215 3 1,06
Noguera 0 115 25 0 140 4 0,00
Osona 293 307 16 4 620 4 22,65
Pallars Jussà 41 20 0 2 63 5 5,69
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0,00
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0 0,00
Pla de l'Estany 35 107 0 0 142 4 3,77
Priorat 0 0 0 0 0 0 0,00
Ribera d'Ebre 78 38 0 4 120 6 3,06
Ripollès 45 34 0 1 80 3 1,95
Segarra 0 0 0 0 0 0 0,00
Segrià 813 337 263 8 1.421 7 4,71
Selva 106 133 0 3 242 1 7,57
Solsonès 0 32 0 0 32 2 0,00
Tarragonès 597 436 0 36 1.069 4 52,79
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0,00
Urgell 0 0 0 0 0 0 0,00
Vallès Occidental 1.931 769 138 58 2.896 3 4,63
Vallès Oriental 501 504 47 16 1.068 3 0,06
Catalunya 18.549 11.537 5.399 453 35.938 5 2,39
Barcelona 14.642 8.378 3.570 350 26.940 5 2,56
Girona 1.436 1.170 443 32 3.081 4 1,86
Lleida 937 534 352 16 1.839 4 2,15
Tarragona 1.534 1.455 1.034 55 4.078 5 1,85
Font: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
Nota: Les dades provenen del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris. S'hi inclouen les comunitats terapèutiques de drogodependències.

Darrera actualització: 9 de maig de 2022.

Estadística EESRI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Llit hospitalari
Llit atès amb regularitat per personal mèdic i d'infermeria, situat en una zona del centre hospitalari on s'ofereix atenció continuada als malalts ingressats. S'hi inclouen les incubadores i només els llits en funcionament. S'exclouen d'aquest concepte els llits de parts, de nounats sans, d'anestèsia i reanimació, d'observació a la unitat o serveis d'urgències, de consulta externa, del personal del centre i dels acompanyants del malalt. Es poden classificar en dues tipologies: d'atenció d'aguts i d'atenció sociosanitària.
Llit hospitalari d'atenció d'aguts
Llit d'hospital general o d'hospital especialitzat, com ara quirúrgic, maternitat, pediàtric i altres d'específics dedicats a nefrologia, oftalmologia, reumatologia, etc. No s'hi inclouen els llits dels hospitals psiquiàtrics ni els destinats a crònics o a llarga estada.
Llit hospitalari d'atenció sociosanitària
Llit residencial substitutori de la llar, que es destina a acollir persones de més de 60 anys o aquells col·lectius d'edat inferior que no siguin objecte d'una regulació específica que presenten, a més de mancances socials, problemes sanitaris no aguts, amb patologies que requereixen tractaments preventius, rehabilitació permanent o control mèdic i farmacològic continuat.

Aspectes metodològics

Les dades sobre equipament hospitalari cal tenir en compte dues fonts provinents del Departament de Salut. En primer lloc, del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris s'obté, bàsicament, informació relacionada amb la localització territorial dels centres que han rebut l'autorització administrativa corresponent (mapa sanitari i comarcal). Una segona font de dades és l'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internat (EESRI), de la qual s'obté informació anual sobre l'estructura, la dotació i l'activitat assistencial i econòmica dels centres hospitalaris ubicats a Catalunya. L'EESRI és una estadística gestionada des de l'any 1980 pel Departament de Salut i que està coordinada en l'àmbit estatal amb el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

Dades a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".