Saltar al contingut principal

Centres i llits hospitalaris. Comarques i Aran, i províncies

Centres i llits hospitalaris. Comarques i Aran, i províncies 2022
SISCAT Resta de centres (1) Total
Centres Llits Centres Llits Centres Llits
Alt Camp 1 142 3 157 4 299
Alt Empordà 1 168 3 189 4 357
Alt Penedès 1 144 3 273 4 417
Alt Urgell 1 88 1 20 2 108
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0
Anoia 1 285 2 155 3 440
Aran 1 40 0 0 1 40
Bages 1 280 6 470 7 750
Baix Camp 2 363 5 1.218 7 1.581
Baix Ebre 2 288 1 250 3 538
Baix Empordà 1 136 1 100 2 236
Baix Llobregat 5 2.016 15 2.412 20 4.428
Baix Penedès 1 120 1 136 2 256
Barcelonès 19 7.087 62 7.185 81 14.272
Berguedà 1 150 3 90 4 240
Cerdanya 1 66 1 52 2 118
Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0
Garraf 2 406 0 0 2 406
Garrigues 0 0 1 44 1 44
Garrotxa 1 137 0 0 1 137
Gironès 4 758 7 981 11 1.739
Maresme 2 635 12 733 14 1.368
Moianès 0 0 0 0 0 0
Montsià 1 103 1 127 2 230
Noguera 0 0 2 140 2 140
Osona 1 292 6 328 7 620
Pallars Jussà 1 63 0 0 1 63
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0
Pla de l'Estany 1 100 2 42 3 142
Priorat 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 1 120 0 0 1 120
Ripollès 1 80 0 0 1 80
Segarra 0 0 0 0 0 0
Segrià 3 837 8 606 11 1.443
Selva 1 121 3 121 4 242
Solsonès 0 0 1 32 1 32
Tarragonès 2 558 10 526 12 1.084
Terra Alta 0 0 0 0 0 0
Urgell 0 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 4 1.962 15 934 19 2.896
Vallès Oriental 3 590 10 496 13 1.086
Catalunya 67 18.135 185 17.817 252 35.952
Barcelona 40 13.847 133 13.046 173 26.893
Girona 11 1.566 18 1.515 29 3.081
Lleida 6 1.028 13 842 19 1.870
Tarragona 10 1.694 21 2.414 31 4.108
Font: Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
Notes:
- Les dades provenen del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris. S'hi inclouen les comunitats terapèutiques de drogodependències.
- SISCAT: Sistema sanitari integral d'utilizació pública de Catalunya.
- (1) Centres no inclosos en el SISCAT als que el Servei Català de la Salut contracta part de la seva activitat en l'hospitalització d'atenció d'aguts.

Darrera actualització: 3 de maig de 2023.

Estadística EESRI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Centre hospitalari
Centre que presta un servei permanent, en règim d'internat, amb atenció mèdica i d'infermeria, i proveït de llits amb atenció continuada. Els centres hospitalaris es classifiquen segons el tipus d'atenció hospitalària: aguda, sociosanitària o psiquiàtrica a la qual dedica el 80% o més dels seus llits en funcionament. Si un centre realitza més d'un tipus d'atenció, sense que cap d'ells arribi al 80% de la seva dotació, se'l cataloga de centre mixt.
Llit hospitalari
Llit atès amb regularitat per personal mèdic i d'infermeria, situat en una zona del centre hospitalari on s'ofereix atenció continuada als malalts ingressats. S'hi inclouen les incubadores i només els llits en funcionament. S'exclouen d'aquest concepte els llits de parts, de nounats sans, d'anestèsia i reanimació, d'observació a la unitat o serveis d'urgències, de consulta externa, del personal del centre i dels acompanyants del malalt. Es poden classificar en dues tipologies: d'atenció d'aguts i d'atenció sociosanitària.

Aspectes metodològics

Les dades sobre equipament hospitalari cal tenir en compte dues fonts provinents del Departament de Salut. En primer lloc, del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris s'obté, bàsicament, informació relacionada amb la localització territorial dels centres que han rebut l'autorització administrativa corresponent (mapa sanitari i comarcal). Una segona font de dades és l'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internat (EESRI), de la qual s'obté informació anual sobre l'estructura, la dotació i l'activitat assistencial i econòmica dels centres hospitalaris ubicats a Catalunya. L'EESRI és una estadística gestionada des de l'any 1980 pel Departament de Salut i que està coordinada en l'àmbit estatal amb el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

Dades a 31 de desembre.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".