Saltar al contingut principal

Activitat quirúrgica i obstètrica. Per tipus de concert

Activitat quirúrgica i obstètrica. Per tipus de concert Catalunya. 2017
Públics (amb concert) Privats (sense concert) Total
Activitat quirúrgica 781.317 289.409 1.070.726
Amb hospitalització 236.871 132.541 369.412
Programades 166.406 119.067 285.473
Urgents 70.465 13.474 83.939
Intervencions CMA (1) 249.617 80.156 329.773
Programades 244.816 79.121 323.937
Urgents 4.801 1.035 5.836
Resta d'intervencions sense ingrés 294.829 76.712 371.541
Programades 290.049 75.153 365.202
Urgents 4.780 1.559 6.339
Ambulatorització quirúrgica (%) 51,3 37,7 47,2
Activitat obstètrica
Parts 45.987 20.195 66.182
Vaginals 35.894 12.722 48.616
Cesàries 10.093 7.473 17.566
Naixements 50.666 21.863 72.529
Nadons >= 2.500 g 46.677 20.630 67.307
Nadons < 2.500 g 3.989 1.233 5.222
Defuncions 345 29 374
Perinatals 276 21 297
Neonatals precoces 69 8 77
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
Nota: (1) Cirurgia Major Ambulatòria.

Darrera actualització: 3 d'octubre de 2019.

Estadística EESRI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Llit hospitalari
Llit atès amb regularitat per personal mèdic i d'infermeria, situat en una zona del centre hospitalari on s'ofereix atenció continuada als malalts ingressats. S'hi inclouen les incubadores i només els llits en funcionament. S'exclouen d'aquest concepte els llits de parts, de nounats sans, d'anestèsia i reanimació, d'observació a la unitat o serveis d'urgències, de consulta externa, del personal del centre i dels acompanyants del malalt. Es poden classificar en dues tipologies: d'atenció d'aguts i d'atenció sociosanitària.

Aspectes metodològics

L'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI) va ser implantada per l'Ordre de la Presidència del Govern espanyol de 18 de maig de 1973 per recollir informació sobre l'estructura, la dotació i l'activitat del conjunt dels centres hospitalaris. Forma part de l'estadística oficial de la Generalitat de Catalunya i de la del Govern espanyol; per aquest motiu és de compliment obligat per a tots els centres que tenen activitat en el conjunt de l'Estat. Des de l'any 1980, la gestió de la recollida d'informació, la validació i l'anàlisi de les dades dels centres autoritzats i situats a Catalunya la du a terme el Departament de Salut.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".