Saltar al contingut principal

Ingressos i despeses. Per tipus de concert i tipus d'hospital

Ingressos i despeses. Per tipus de concert i tipus d'hospital Catalunya. 2017
Públics (amb concert) Privats (sense concert)
Aguts Sociosanitari Psiquiàtric Psiquiàtric i sociosanitari Aguts Psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Ingressos 6.096,79 376,14 99,29 184,60 908,11 18,31 7.683,24
Prestacions Serveis Assistencials 5.755,64 356,98 96,91 168,05 858,72 18,21 7.254,50
SCS 5.044,98 316,05 93,91 163,90 8,30 1,54 5.628,69
Particulars i assegurança privada 181,30 22,56 2,57 1,37 772,57 10,01 990,38
Mútues i CIES (1) 80,08 2,56 0,00 0,00 60,89 0,00 143,53
Altres 449,28 15,81 0,43 2,79 16,95 6,66 491,91
Subvencions d'explotació 104,13 5,50 0,46 13,17 3,88 0,00 127,14
Resta d'ingressos 237,02 13,66 1,92 3,39 45,52 0,10 301,60
Despeses 6.065,63 382,00 99,67 175,84 908,92 16,84 7.648,90
Compres 2.251,83 80,27 14,34 26,62 350,60 2,90 2.726,56
Fàrmacs 978,26 10,23 2,07 3,16 50,05 0,25 1.044,01
Material sanitari 642,78 10,34 0,19 1,90 89,06 0,08 744,35
Altres professionals 569,05 50,32 7,44 17,82 181,84 1,71 828,17
Altres 61,75 9,38 4,64 3,75 29,65 0,86 110,03
Subministraments 322,49 42,79 7,25 14,24 151,71 3,35 541,83
Personal 3.226,80 237,85 70,92 122,28 333,29 9,45 4.000,59
Finançament 32,04 1,37 0,13 0,27 10,81 0,09 44,72
Provisions 168,53 13,61 4,41 8,42 44,21 0,55 239,73
Altres 63,93 6,12 2,61 4,01 18,31 0,50 95,48
Resultat 31,16 -5,87 -0,38 8,76 -0,81 1,47 34,34
Inversions anuals 172,51 11,83 23,35 6,41 43,58 0,82 258,50
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
Nota: (1) Companyies asseguradores.

Darrera actualització: 3 d'octubre de 2019.

Estadística EESRI

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI) va ser implantada per l'Ordre de la Presidència del Govern espanyol de 18 de maig de 1973 per recollir informació sobre l'estructura, la dotació i l'activitat del conjunt dels centres hospitalaris. Forma part de l'estadística oficial de la Generalitat de Catalunya i de la del Govern espanyol; per aquest motiu és de compliment obligat per a tots els centres que tenen activitat en el conjunt de l'Estat. Des de l'any 1980, la gestió de la recollida d'informació, la validació i l'anàlisi de les dades dels centres autoritzats i situats a Catalunya la du a terme el Departament de Salut.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".