Saltar al contingut principal
Entitats d'assegurança per al risc de malaltia Catalunya
Entitats Població assegurada Primes recaptades (Milions d'euros) Prima mitjana (Euros)
2021 42 2.557.346 2.069,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 43 2.480.549 1.994,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2019 46 2.396.573 1.827,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2018 46 2.268.936 1.727,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2017 45 2.211.507 1.709,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2016 46 2.057.393 1.487,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2015 47 2.074.922 1.568,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2014 46 2.032.911 1.515,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2013 47 1.984.693 1.453,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2012 46 2.008.366 1.446,00 714,00
2011 48 1.984.578 1.395,00 698,08
2010 48 1.907.125 1.303,00 689,86
2009 52 1.890.168 1.264,00 679,68
2008 53 1.877.684 1.218,00 662,65
2007 54 1.826.247 1.139,00 639,04
2006 56 1.742.602 1.054,00 628,22
2005 58 1.687.713 967,00 592,11
2004 63 1.659.327 907,00 563,74
2003 63 1.613.851 841,00 537,83
2002 61 1.604.251 781,63 492,18
2001 62 1.532.972 708,96 477,97
2000 68 1.536.973 678,70 462,99
1999 69 1.467.862 615,18 419,10
1998 71 1.450.981 564,98 389,37
1997 63 1.397.241 480,29 343,74
Font: Departament de Salut. Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària.
Nota: No es calcula la prima mitjana atesa la gran variabilitat de pòlisses existents a l'actualitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 3 de maig de 2023.

Estadística EESRI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Entitat d'assegurances
Societat que té com a finalitat assegurar tot tipus de béns, serveis o persones de possibles riscos de pèrdua, deteriorament o danys personals, amb la contrapartida del pagament d'una prima.

Aspectes metodològics

Les entitats d’assegurança lliure tenen com una de les finalitats oferir la cobertura del risc de malaltia als seus assegurats.Aquesta informació serveix per valorar l’evolució anual del sector, conèixer la població catalana que disposa d’una doble cobertura per al risc de malaltia i tenir una aproximació de l’activitat sanitària que realitzen les asseguradores.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".