Saltar al contingut principal

Justícia juvenil. Menors i joves atesos. Per sexe, edats i nacionalitat

Justícia juvenil. Menors i joves atesos. Per sexe, edats i nacionalitat Catalunya
Per sexe Homes Dones Per edats Menys de 13 anys 14 anys 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys i més No hi consta Per nacionalitat Estrangers Espanyols
2022 5.907 4.848 1.059 5.907 0 383 988 1.224 1.514 1.789 9 5.907 1.660 4.247
2021 5.594 4.632 962 5.594 0 343 819 1.144 1.552 1.734 2 5.594 1.496 4.098
2020 5.367 4.457 910 5.367 0 95 514 877 1.314 2.557 10 5.367 1.803 3.564
2019 5.926 4.871 1.055 5.926 0 133 574 1.083 1.434 2.700 2 5.926 1.945 3.981
2018 5.843 4.707 1.136 5.843 0 113 623 1.043 1.429 2.630 5 5.843 1.814 4.029
2017 5.731 4.609 1.122 5.731 0 116 630 1.089 1.321 2.574 1 5.731 1.715 4.016
2016 5.481 4.416 1.065 5.480 0 135 661 980 1.367 2.333 4 5.481 1.846 3.635
2015 5.564 4.498 1.066 5.564 0 152 641 1.013 1.394 2.363 1 5.564 1.951 3.613
2014 5.611 4.502 1.109 5.611 0 161 645 1.005 1.326 2.467 7 5.611 2.055 3.556
2013 6.010 4.930 1.080 6.010 0 402 905 1.322 1.706 1.675 0 6.010 2.286 3.724
2012 6.422 5.294 1.128 6.422 0 159 672 1.114 1.543 2.918 16 6.422 2.589 3.833
2011 6.888 5.641 1.247 6.888 0 142 691 1.155 1.638 3.254 8 6.888 2.624 4.264
2010 7.094 5.882 1.212 7.094 0 150 710 1.207 1.624 3.395 8 7.094 2.672 4.422
2009 7.220 6.003 1.217 7.220 0 317 829 1.468 1.920 2.673 13 7.220 2.447 4.773
2008 7.405 6.138 1.267 7.405 0 370 1.056 1.522 1.892 2.549 16 7.405 2.329 5.076
2007 7.654 6.280 1.374 7.654 0 479 1.246 1.671 2.078 2.173 7 7.654 2.069 5.585
2006 7.363 6.091 1.272 7.363 0 149 873 1.401 1.707 3.216 17 7.363 1.766 5.597
2005 7.044 5.962 1.082 7.044 0 351 967 1.486 1.741 2.483 16 7.044 1.655 5.389
2004 6.419 5.497 922 6.419 0 155 729 1.228 1.496 2.809 2 6.419 1.380 5.039
2003 6.412 5.545 867 6.412 1 324 966 1.319 1.659 2.130 13 6.412 1.235 5.177
Font:
2003-2021: Departament de Justícia. Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil.
2022: Departament de Justícia. Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

Darrera actualització: 25 de maig de 2023.

Estadística JJUV

Nota metodològica

Definició de conceptes

Menor (atès per la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil)
Menor que ha comès fets qualificats en el Codi penal com a delicte o falta i ha estat posat a disposició del jutjat de menors o d'altres òrgans jurisdiccionals penals, els quals li han imposat una mesura educativa que cal aplicar en medi obert o en centres d'internament.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".