Saltar al contingut principal

Policia de la Generalitat. Mossos d'esquadra. Efectius. Per sexe i graduació. Àmbits

Policia de la Generalitat. Mossos d'esquadra. Efectius. Per sexe i graduació. Àmbits Catalunya. 2022
Major Comissari Intendent Inspector Sotsinspector Sergent Caporal Agent Total
Homes 1 25 47 137 378 840 2.221 10.263 13.912
Dones 0 7 2 16 22 110 377 3.435 3.969
Total 1 32 49 153 400 950 2.598 13.698 17.881
Metropolità 0 5 16 62 155 406 1.036 6.529 8.209
Comarques Gironines 0 2 1 11 40 87 274 1.474 1.889
Camp de Tarragona 0 0 4 11 37 69 199 1.109 1.429
Terres de l'Ebre 0 0 2 2 12 33 95 358 502
Ponent 0 0 1 11 19 51 140 763 985
Comarques Centrals 0 1 2 6 20 41 123 610 803
Alt Pirineu i Aran 0 0 1 1 8 31 99 330 470
Penedès 0 0 0 4 10 38 81 451 584
No comarcalitzats (1) 1 24 22 45 99 194 551 2.074 3.010
Font: Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.
Nota: (1) S'hi inclouen els efectius dels serveis centrals.

Darrera actualització: 1 de març de 2023.

SCI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de seguretat ciutadana (SCI).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mossos d'Esquadra
Policia autonòmica que forma part de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes metodològics

La legislació que regula l'activitat de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra és força extensa i específica. Es va crear mitjançant la Llei 19/1983 i conserva la denominació històrica que tenia la policia catalana a finals del segle XVII. El Cos de Mossos d’Esquadra va ser la primera policia professional a Catalunya i va ser pionera a tot l'Estat.

El desplegament es va iniciar l'any 1994 i se'n va tenir la cobertura a tot el territori català l'any 2008.

Els Mossos d’Esquadra tenen quatre àmbits d'actuació principals: seguretat ciutadana, Administració, investigació judicial i trànsit. A més, forma part de les seves funcions protegir les autoritats i les dependències de la Generalitat de Catalunya; tenir cura de la seguretat ciutadana i l'ordre públic; actuar com a policia administrativa i judicial, i el trànsit interurbà.

Es presenta una taula d'efectius, per les diferents graduacions: comissari, intendent, inspector, sotsinspector, sergent, caporal i agent. El nivell territorial és l'àmbit del Pla territorial i el total de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".