Saltar al contingut principal

Policia de la Generalitat. Mossos d'esquadra. Efectius. Per sexe i graduació. Àmbits

Policia de la Generalitat. Mossos d'esquadra. Efectius. Per sexe i graduació. Àmbits Catalunya. 2021
Major Comissari Intendent Inspector Sots- inspector Sergent Caporal Agent Total
Homes 1 24 50 142 375 838 2.215 10.348 13.993
Dones 0 3 6 17 24 112 384 3.350 3.896
Total 1 27 56 159 399 950 2.599 13.698 17.889
Metropolità 0 3 18 65 155 405 1.034 6.575 8.255
Comarques Gironines 0 2 1 11 40 87 274 1.474 1.889
Camp de Tarragona 0 0 4 11 37 69 199 1.109 1.429
Terres de l'Ebre 0 0 2 2 12 33 95 364 508
Ponent 0 0 1 12 19 51 140 762 985
Comarques Centrals 0 1 2 6 20 41 123 618 811
Alt Pirineu i Aran 0 0 1 2 7 31 99 336 476
Penedès 0 0 0 4 10 38 81 457 590
No comarcalitzats (1) 1 21 27 46 99 195 554 2.003 2.946
Font: Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.
Nota: (1) S'hi inclouen els efectius dels serveis centrals.

Darrera actualització: 25 de febrer de 2022.

Estadística SCI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mossos d'Esquadra
Policia autonòmica que forma part de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes metodològics

La legislació que regula l'activitat de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra és força extensa i específica. Es va crear mitjançant la Llei 19/1983 i conserva la denominació històrica que tenia la policia catalana a finals del segle XVII. El Cos de Mossos d’Esquadra va ser la primera policia professional a Catalunya i va ser pionera a tot l'Estat.

El desplegament es va iniciar l'any 1994 i se'n va tenir la cobertura a tot el territori català l'any 2008.

Els Mossos d’Esquadra tenen quatre àmbits d'actuació principals: seguretat ciutadana, Administració, investigació judicial i trànsit. A més, forma part de les seves funcions protegir les autoritats i les dependències de la Generalitat de Catalunya; tenir cura de la seguretat ciutadana i l'ordre públic; actuar com a policia administrativa i judicial, i el trànsit interurbà.

Es presenta una taula d'efectius, per les diferents graduacions: comissari, intendent, inspector, sotsinspector, sergent, caporal i agent. El nivell territorial és l'àmbit del Pla territorial i el total de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".