Saltar al contingut principal

Parlament Europeu. Vots. Per candidatures. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Parlament Europeu. 25 de maig del 2014. Vots. Per candidatures. Comarques, àmbits i províncies 2014
Electors Votants ERC- EPDD CiU PSC- PSOE ICV- EUiA PP C's Podemos Altres (1)
Alt Camp 32.212 14.988 4.834 4.564 1.437 979 1.029 439 422 848
Alt Empordà 86.620 38.795 11.704 11.207 3.995 2.418 3.664 1.549 1.008 2.209
Alt Penedès 76.142 39.235 11.890 11.044 4.483 3.646 2.286 1.396 1.181 2.331
Alt Urgell 15.719 6.989 1.977 2.468 703 543 523 131 117 293
Alta Ribagorça 2.949 1.329 353 341 199 109 97 35 67 68
Anoia 86.714 40.313 10.508 10.359 5.542 3.317 3.267 1.976 1.420 2.737
Bages 135.401 64.099 19.545 19.692 7.217 4.956 4.016 2.255 1.676 3.032
Baix Camp 128.495 57.498 13.924 14.016 7.244 4.016 6.135 3.943 2.211 4.197
Baix Ebre 55.776 24.230 7.477 6.209 3.016 2.023 2.049 513 554 1.272
Baix Empordà 90.608 41.457 13.304 12.315 5.010 2.774 2.659 1.462 969 1.948
Baix Llobregat 586.069 273.250 46.960 34.940 55.506 32.780 28.714 22.941 18.349 25.290
Baix Penedès 70.438 29.640 5.725 5.567 5.002 2.488 3.293 2.399 1.566 2.620
Barcelonès 1.575.670 768.971 151.473 138.518 116.140 95.476 93.011 56.307 40.222 61.165
Berguedà 31.593 16.118 6.186 5.975 1.117 854 676 235 186 483
Cerdanya 13.009 5.748 1.740 2.177 355 360 424 178 95 252
Conca de Barberà 15.398 7.888 3.162 2.609 495 470 367 121 132 285
Garraf 103.132 47.866 11.237 8.709 7.218 4.929 4.245 3.296 2.764 4.175
Garrigues 14.894 7.531 2.765 2.776 494 394 455 75 64 251
Garrotxa 40.263 20.742 7.809 7.768 1.480 1.148 797 241 334 641
Gironès 120.484 60.030 20.634 17.466 5.672 4.287 3.686 2.221 1.338 3.296
Maresme 316.411 153.074 39.328 38.188 17.953 14.287 14.135 8.484 6.439 10.638
Montsià 47.989 21.088 6.425 4.874 2.825 1.553 2.000 434 610 1.119
Noguera 27.946 13.461 4.244 4.957 1.080 741 1.073 276 141 492
Osona 109.725 59.596 22.304 22.972 3.609 3.419 2.302 974 779 1.915
Pallars Jussà 10.087 4.900 1.528 1.918 449 306 251 52 95 172
Pallars Sobirà 5.406 2.718 968 982 185 211 109 18 52 104
Pla d'Urgell 24.873 12.147 3.974 4.474 958 659 805 224 187 391
Pla de l'Estany 21.878 11.942 4.818 4.525 459 721 454 100 118 449
Priorat 7.350 4.412 1.744 1.488 309 321 190 31 44 155
Ribera d'Ebre 16.907 8.731 3.022 2.811 859 555 543 138 166 333
Ripollès 20.320 10.204 3.315 3.952 828 636 471 162 141 393
Segarra 14.349 6.742 2.266 2.450 435 392 483 114 88 288
Segrià 140.986 60.154 15.254 15.299 7.173 4.598 7.218 2.797 1.849 3.888
Selva 113.216 50.328 14.595 13.462 5.966 4.069 3.601 2.411 1.758 3.218
Solsonès 9.786 4.868 1.830 1.881 239 255 257 39 68 134
Tarragonès 168.543 74.359 14.039 13.279 11.489 5.810 9.833 7.305 3.914 6.579
Terra Alta 9.423 4.526 1.329 1.544 362 264 570 50 46 150
Urgell 25.074 12.241 4.238 4.407 843 681 874 160 189 411
Val d'Aran 6.986 2.845 320 576 533 182 461 199 113 326
Vallès Occidental 647.889 308.934 62.355 56.190 49.790 35.718 27.543 23.542 19.370 26.452
Vallès Oriental 291.566 138.867 33.064 29.780 19.952 15.228 11.684 8.672 6.273 10.404
No comarcalitzats 170.863 4.513 1.237 937 655 389 458 161 120 506
Catalunya 5.492.297 2.536.152 596.730 550.033 359.869 259.541 247.156 158.109 117.116 185.983
Metropolità 3.417.605 1.643.096 333.180 297.616 259.341 193.489 175.087 119.946 90.653 133.949
Comarques Gironines 493.389 233.498 76.179 70.695 23.410 16.053 15.332 8.146 5.666 12.154
Camp de Tarragona 351.998 159.145 37.703 35.956 20.974 11.596 17.554 11.839 6.723 12.064
Terres de l'Ebre 130.095 58.575 18.253 15.438 7.062 4.395 5.162 1.135 1.376 2.874
Ponent 248.122 112.276 32.741 34.363 10.983 7.465 10.908 3.646 2.518 5.721
Comarques Centrals 286.505 144.681 49.865 50.520 12.182 9.484 7.251 3.503 2.709 5.564
Alt Pirineu i Aran 54.156 24.529 6.886 8.462 2.424 1.711 1.865 613 539 1.215
Penedès 336.426 157.054 39.360 35.679 22.245 14.380 13.091 9.067 6.931 11.863
Barcelona 4.094.652 1.912.310 416.617 376.941 289.525 215.372 192.647 130.269 98.607 149.191
Girona 516.573 238.572 77.860 72.774 23.825 16.440 15.740 8.289 5.771 12.331
Lleida 315.624 137.786 40.520 43.319 13.441 9.203 12.732 4.168 3.063 6.908
Tarragona 565.448 247.484 61.733 56.999 33.078 18.526 26.037 15.383 9.675 17.553
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques.
Notes:
- (1) S'hi inclouen els partits que no assoliren cap escó en tot l'Estat espanyol.
- No comarcalitzats: Correspon als vots dels residents absents (CERA) que no es poden territorialitzar perquè es comptabilitzen en una circumscripció electoral única.
- Les dades de les comarques i dels àmbits territorials corresponen a l'escrutini provisional.

Darrera actualització: 14 d'agost de 2015.

ELEPE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de resultats electorals al Parlament Europeu (ELEPE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Cens electoral
Relació de totes les persones majors d'edat amb dret a votar i que estiguin en ple ús dels drets civils i polítics. En l'actualitat el cens electoral és un arxiu d'abast estatal de tots els qui tenen dret a votar i la seva confecció i distribució és a càrrec de l'Institut Nacional d‘Estadística (INE). Prèviament a cada consulta, hi ha un període d'exposició al públic del cens per tal de rectificar els possibles errors o modificacions que hi pogués haver.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.
Votant
Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
C's Ciutadans-Partit de la Ciutadania
CDS Centre Democràtic i Social
PODEMOS Podemos

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".