Saltar al contingut principal
Parlament Europeu. Vots. Per candidatures Catalunya
2014 2009 2004 1999 1994 1989 1987
Electors 5.492.297 5.370.606 5.329.787 5.287.365 4.955.761 4.656.943 4.501.155
Votants 2.536.152 1.984.066 2.121.380 2.898.807 2.571.438 2.399.637 3.057.978
PSC-PSOE 359.869 714.460 913.833 1.001.106 725.932 867.423 1.117.930
CiU 550.033 441.810 372.224 845.719 809.770 656.822 844.335
PP 247.156 356.764 380.284 488.440 475.259 205.023 339.676
ERC 596.730 181.827 251.267 174.934 142.195 - 112.297
ICV-EUiA 259.541 119.755 152.511 156.771 284.442 132.062 163.220
Podemos 117.116 z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
C's 158.109 z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
CDS z Dada no procedent - - - - - 171.115
Altres (1) 185.983 106.423 52.125 173.077 105.339 495.334 258.781
Vots en blanc 43.554 57.297 11.657 49.875 30.431 29.875 28.751
Vots nuls 22.524 15.023 4.418 19.544 10.648 19.167 26.393
Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Nota: (-) Va assolir menys de 100.000 vots.
(1) S'hi inclouen altres candidatures i els partits que assoliren menys de 100.000 vots.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 14 d'agost de 2015.

ELEPE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de resultats electorals al Parlament Europeu (ELEPE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Cens electoral
Relació de totes les persones majors d'edat amb dret a votar i que estiguin en ple ús dels drets civils i polítics. En l'actualitat el cens electoral és un arxiu d'abast estatal de tots els qui tenen dret a votar i la seva confecció i distribució és a càrrec de l'Institut Nacional d‘Estadística (INE). Prèviament a cada consulta, hi ha un període d'exposició al públic del cens per tal de rectificar els possibles errors o modificacions que hi pogués haver.
Elector
Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.
Vot blanc
Vot d'aquell elector que, tot i havent exercit el dret a votar, no s'ha pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.
Vot nul
Vot emès en papereta no oficial, que vagi sense sobre o que contingui més d'una papereta, o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.
Votant
Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
C's Ciutadans-Partit de la Ciutadania
CDS Centre Democràtic i Social
PODEMOS Podemos

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".