Saltar al contingut principal

Congrés dels Diputats. Distribució dels vots. Per candidatures. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Congrés dels Diputats. 26 de juny de 2016. Distribució dels vots (1). Per candidatures. Comarques i Aran, àmbits i provincies 2016
Participació Abstenció ECP ERC-Cat Sí PSC CDC PP C's Altres (2)
Alt Camp 62,7 37,3 18,9 25,9 13,1 20,7 10,9 7,6 1,9
Alt Empordà 60,7 39,3 16,2 24,4 12,7 20,2 13,7 9,6 2,2
Alt Penedès 67,1 32,9 22,0 25,4 14,0 19,4 9,1 7,4 2,0
Alt Urgell 57,9 42,1 15,2 25,6 12,8 26,2 11,9 5,6 1,4
Alta Ribagorça 66,0 34,0 22,2 23,3 18,8 16,5 9,9 6,3 1,5
Anoia 65,1 34,9 22,7 20,3 15,6 16,5 12,1 9,8 2,2
Aran 62,2 37,8 17,8 8,5 21,6 10,6 24,2 14,3 1,5
Bages 63,0 37,0 20,4 24,1 14,4 21,3 9,8 7,4 1,7
Baix Camp 63,2 36,8 18,9 19,9 15,0 15,4 15,3 12,5 2,2
Baix Ebre 60,3 39,7 23,8 23,7 15,0 15,7 12,5 6,9 1,3
Baix Empordà 61,6 38,4 17,3 25,9 14,2 21,4 10,0 8,3 2,1
Baix Llobregat 67,9 32,1 29,7 11,9 21,0 7,0 13,7 13,4 2,4
Baix Penedès 63,3 36,7 26,7 13,8 18,0 10,2 14,9 13,3 2,4
Barcelonès 66,7 33,3 26,7 15,2 16,9 11,1 15,5 11,7 2,2
Berguedà 61,5 38,5 14,2 33,4 9,4 29,7 7,5 3,4 1,4
Cerdanya 58,3 41,7 14,6 26,2 9,0 27,0 12,2 8,0 1,8
Conca de Barberà 63,4 36,6 15,8 34,9 9,2 24,9 7,5 4,9 1,6
Garraf 65,4 34,6 27,0 17,2 16,5 11,0 12,6 12,6 2,3
Garrigues 62,8 37,2 13,9 32,8 8,3 29,9 9,4 3,3 1,1
Garrotxa 62,6 37,4 14,1 31,9 9,8 31,7 6,5 3,7 1,3
Gironès 64,0 36,0 16,7 27,8 12,2 23,6 9,1 7,6 2,3
Maresme 66,1 33,9 22,8 20,4 13,8 15,9 12,8 11,1 2,3
Moianès 65,5 34,5 16,2 35,8 8,1 26,5 6,4 4,4 1,7
Montsià 62,1 37,9 24,1 25,3 15,6 11,7 14,1 6,9 1,1
Noguera 62,4 37,6 14,1 28,9 10,4 27,1 12,6 4,8 1,1
Osona 63,8 36,2 13,3 32,9 8,5 32,1 6,6 4,4 1,3
Pallars Jussà 61,6 38,4 15,3 30,6 11,7 27,9 8,4 4,3 1,1
Pallars Sobirà 66,0 34,0 17,6 33,5 9,9 27,6 6,0 2,5 1,4
Pla d'Urgell 62,5 37,5 14,0 29,4 10,4 28,7 10,0 5,0 1,1
Pla de l'Estany 64,2 35,8 13,3 36,5 5,7 32,8 5,7 3,8 1,4
Priorat 71,1 28,9 15,6 38,3 9,1 25,2 6,3 2,8 1,4
Ribera d'Ebre 66,7 33,3 18,5 29,8 13,1 21,3 10,1 4,5 1,5
Ripollès 63,7 36,3 14,7 28,7 10,8 30,6 7,9 4,3 1,8
Segarra 60,2 39,8 13,8 28,6 8,9 29,2 11,5 5,2 1,5
Segrià 60,4 39,6 19,0 20,7 14,6 17,3 16,4 9,1 1,7
Selva 61,8 38,2 21,6 21,5 14,5 19,7 10,9 8,8 2,2
Solsonès 60,2 39,8 11,5 35,5 7,0 30,1 8,5 4,1 1,9
Tarragonès 64,1 35,9 22,9 14,5 17,3 9,7 17,6 14,9 2,4
Terra Alta 64,5 35,5 16,0 26,2 10,8 24,1 16,0 4,9 0,6
Urgell 60,9 39,1 14,3 30,4 9,0 28,5 10,5 4,5 1,2
Vallès Occidental 67,5 32,5 28,4 15,0 17,3 10,8 12,5 12,6 2,4
Vallès Oriental 67,0 33,0 25,9 18,2 16,3 13,0 12,1 11,3 2,4
No comarcalitzats (3) 7,5 92,5 28,1 19,2 11,9 11,8 13,0 13,4 2,4
Catalunya 63,4 36,6 24,6 18,3 16,2 14,0 13,4 11,0 2,2
Metropolità 67,0 33,0 27,1 15,3 17,4 10,9 14,1 12,1 2,3
Comarques Gironines 62,4 37,6 17,4 26,2 12,6 23,1 10,0 7,7 2,1
Camp de Tarragona 63,8 36,2 20,6 18,9 15,6 13,8 15,5 12,7 2,2
Terres de l'Ebre 62,1 37,9 22,6 25,3 14,7 15,6 13,0 6,4 1,2
Ponent 61,0 39,0 16,9 24,7 12,4 22,1 14,0 7,2 1,5
Comarques Centrals 63,1 36,9 16,6 29,2 11,2 26,8 8,2 5,6 1,5
Alt Pirineu i Aran 60,5 39,5 16,1 25,1 12,9 24,2 12,2 6,8 1,5
Penedès 65,3 34,7 24,8 19,1 16,1 14,0 12,1 10,9 2,2
Barcelona 64,4 35,6 26,3 16,6 16,8 12,2 13,5 11,5 2,2
Girona 60,6 39,4 17,3 26,3 12,5 23,2 10,1 7,7 2,1
Lleida 58,4 41,6 16,7 25,1 12,4 22,6 13,5 7,0 1,5
Tarragona 61,8 38,2 21,9 19,7 15,7 13,7 14,9 11,3 2,0
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Notes:
- (1) Percentatge calculat sobre el total de vots vàlids (vots a candidatures més vots en blanc).
- (2) S'hi inclouen els partits que no assoliren cap escó i també aquelles forces parlamentàries que no han concorregut a les quatre circumscripcions catalanes.
- (3) Correspon als vots dels residents absents (CERA) que no es poden territorialitzar perquè es comptabilitzen en una circumscripció electoral única.

Darrera actualització: 27 d'octubre de 2017.

Estadística ELECD

Nota metodològica

Definició de conceptes

Abstenció
Acció de no participar en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
Circumscripcions electorals
En la normativa electoral vigent les circumscripcions electorals, pel que fa a la realització de referèndums, eleccions legislatives o eleccions al Parlament de Catalunya, coincideixen amb les províncies. En les eleccions locals la circumscripció és el municipi i per a les eleccions al Parlament Europeu la circumscripció és el conjunt d'Espanya. L'òrgan oficial que regula el funcionament electoral de cada circumscripció és la junta electoral provincial. En les eleccions locals ho seran les juntes electorals de zona (que coincideixen amb els partits judicials). Les juntes de zona també tenen atribucions en les altres consultes, com ara de propaganda o de creació de documentació per als interventors.
Participació
Acció de prendre part en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
ECP En Comú Podem
CDC Convergència Democràtica de Catalunya
EN COMÚ PODEM En comú podem
DL Democràcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates. Reagrupament
C's Ciutadans- Partit de la Ciutadania

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".