Saltar al contingut principal

Parlament de Catalunya. Escons. Per candidatures. Províncies

Parlament de Catalunya. Escons. Per candidatures. Províncies 2017
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
CiU
1992 41 11 9 9 70
1995 34 9 8 9 60
1999 31 9 8 8 56
2003 25 7 7 7 46
2006 27 7 7 7 48
2010 35 9 9 9 62
2012 26 9 8 7 50
PSC
1992 27 4 4 5 40
1995 22 5 3 4 34
1999 36 5 5 6 52
2003 29 4 4 5 42
2006 25 4 3 5 37
2010 18 3 3 4 28
2012 14 2 1 3 20
2015 12 1 1 2 16
2017 13 1 1 2 17
PP
1992 5 0 1 1 7
1995 12 1 2 2 17
1999 8 1 1 2 12
2003 11 1 1 2 15
2006 10 1 1 2 14
2010 12 1 2 3 18
2012 12 2 2 3 19
2015 8 1 1 1 11
2017 3 0 0 1 4
IC-V
1992 6 0 0 1 7
1995 10 0 0 1 11
1999 3 0 0 0 3
2003 7 1 0 1 9
2006 9 1 1 1 12
2010 8 1 0 1 10
2012 10 1 1 1 13
ERC
1992 6 2 1 2 11
1995 7 2 2 2 13
1999 7 2 1 2 12
2003 13 4 3 3 23
2006 11 4 3 3 21
2010 6 2 1 1 10
2012 12 3 3 3 21
ERC-Cat Sí
2017 18 4 5 5 32
C's
2006 3 0 0 0 3
2010 3 0 0 0 3
2012 8 0 0 1 9
2015 17 2 2 4 25
2017 24 4 3 5 36
SI
2010 3 1 0 0 4
CUP
2012 3 0 0 0 3
2015 7 1 1 1 10
2017 3 1 0 0 4
JxSí
2015 32 11 10 9 62
CatSíqueesPot
2015 9 1 0 1 11
CatComú-Podem
2017 7 0 0 1 8
JUNTSxCAT
2017 17 7 6 4 34
Total escons 2017 85 17 15 18 135
Font: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Darrera actualització: 20 de novembre de 2018.

Estadística ELEPC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Normativa electoral
La normativa electoral vigent a Espanya té com a criteri l'aplicació del sistema de representació proporcional amb candidatures completes, tancades i blocades. La distribució d'escons (siguin escons al Parlament o regidors per als consistoris) es fa d'acord amb la regla matemàtica d'Hondt. Hi ha uns percentatges mínims (3% per a les eleccions al Parlament de Catalunya i a les legislatives i 5% per a les locals) per sota dels quals els partits o coalicions que no els hagin obtingut no entren en el repartiment d'escons.

Aspectes metodològics

El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
CiU Convergència i Unió
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
PP Partit Popular
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
C's Ciutadans-Partit de la Ciutadania
SI Solidaritat Catalana per la Independència
CUP Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres
JxSí Junts pel sí
CatSíqueesPot Catalunya sí que es pot

Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

Per exemple, a les eleccions al Parlament de Catalunya 2003, Iniciativa per Catalunya Verds es va presentar en coalició amb Esquerra Alternativa i van formar la candidatura ICV-EA, mentre que el Partit dels Socialistes de Catalunya ho va fer amb Ciutadans pel Canvi, mitjançant la candidatura PSC-CIPC. D'altra banda, a les eleccions al Congrés dels Diputats 2004 ICV es va presentar en coalició amb Esquerra Unida i Alternativa i van constituir la candidatura ICV-EUiA.

Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".