Saltar al contingut principal
Superfície forestal. Per titularitat. Províncies 2001
Generalitat Entitats locals Propietat privada Total
Barcelona 5.549 28.798 457.337 491.684
Girona 13.268 35.052 367.334 415.654
Lleida 55.392 252.034 426.374 733.801
Tarragona 20.308 34.842 234.194 289.343
Catalunya 94.517 350.725 1.485.240 1.930.482
Unitats: Hectàrees.
Font: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. III Inventario Forestal Nacional.

Darrera actualització: 8 de juny de 2010.

Estadística PROFOR

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".