Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Total. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Alt Camp 74,8 152,7 744,4 1.034,6 916,5 2.922,9
Alt Empordà 160,8 510,2 2.342,9 3.137,6 2.271,5 8.423,0
Alt Penedès 91,1 238,3 1.470,8 2.297,4 1.788,0 5.885,6
Alt Urgell 16,6 54,2 261,4 357,1 255,1 944,3
Alta Ribagorça 1,5 9,3 49,8 55,3 26,9 142,7
Anoia 183,0 443,9 2.180,6 3.005,6 2.376,9 8.190,0
Aran 5,8 31,9 132,1 154,4 73,7 397,9
Bages 186,6 522,1 2.809,3 3.997,7 3.267,0 10.782,7
Baix Camp 299,5 771,2 3.680,3 4.849,1 3.632,3 13.232,3
Baix Ebre 108,3 279,3 1.226,3 1.657,5 1.437,8 4.709,1
Baix Empordà 132,9 340,5 1.802,3 2.562,1 2.109,2 6.946,9
Baix Llobregat 722,1 2.227,1 11.417,8 16.467,8 13.022,2 43.856,9
Baix Penedès 195,5 492,1 2.180,2 3.300,2 2.519,3 8.687,2
Barcelonès 1.656,3 5.634,5 36.436,7 46.407,6 34.159,8 124.294,8
Berguedà 25,8 94,3 497,7 668,9 737,0 2.023,8
Cerdanya 5,1 37,6 186,8 233,3 164,6 627,3
Conca de Barberà 16,3 45,8 236,5 294,8 316,4 909,8
Garraf 117,0 406,8 2.270,5 3.621,4 2.891,7 9.307,4
Garrigues 19,5 40,5 219,8 277,3 253,9 810,9
Garrotxa 37,3 118,0 648,8 781,8 777,0 2.362,8
Gironès 336,7 644,4 3.143,6 3.934,3 2.702,8 10.761,8
Maresme 439,3 1.144,0 6.503,8 10.288,7 8.572,5 26.948,2
Moianès 8,6 29,8 157,6 213,4 202,0 611,3
Montsià 140,7 233,8 1.113,6 1.532,1 1.231,0 4.251,1
Noguera 60,5 127,0 638,5 711,8 556,7 2.094,4
Osona 184,8 402,8 2.028,6 2.856,6 2.694,3 8.167,0
Pallars Jussà 14,0 35,3 186,1 232,6 188,7 656,7
Pallars Sobirà 3,2 18,6 104,7 99,4 73,3 299,2
Pla d'Urgell 25,9 88,9 529,7 692,3 412,7 1.749,5
Pla de l'Estany 29,7 68,3 351,3 411,5 343,8 1.204,6
Priorat 5,1 19,3 100,5 138,6 162,8 426,3
Ribera d'Ebre 22,4 60,7 326,8 411,8 372,3 1.194,0
Ripollès 19,3 51,1 229,4 333,1 390,8 1.023,8
Segarra 11,0 49,5 248,0 326,3 265,8 900,6
Segrià 287,8 761,9 3.770,1 4.850,1 3.078,8 12.748,8
Selva 207,7 631,3 2.794,1 3.963,2 3.258,4 10.854,6
Solsonès 10,6 27,0 168,5 189,3 161,4 556,8
Tarragonès 354,5 1.011,8 4.797,8 6.157,8 4.262,8 16.584,6
Terra Alta 5,9 18,8 110,6 132,2 163,3 430,8
Urgell 32,4 95,0 569,8 658,9 536,9 1.893,0
Vallès Occidental 961,8 2.719,0 14.431,1 20.439,5 16.234,7 54.786,0
Vallès Oriental 490,0 1.099,3 5.741,0 8.820,4 7.413,8 23.564,6
Catalunya 7.707,3 21.787,5 118.839,9 162.554,9 126.276,1 437.165,6
Metropolità 4.269,9 12.830,1 74.570,4 102.476,7 79.468,3 273.615,3
Comarques Gironines 924,3 2.363,8 11.312,4 15.123,5 11.853,4 41.577,4
Camp de Tarragona 750,2 2.000,7 9.559,6 12.474,8 9.290,8 34.075,9
Terres de l'Ebre 277,3 592,5 2.777,3 3.733,6 3.204,3 10.584,9
Ponent 437,2 1.162,8 5.975,7 7.516,6 5.104,8 20.197,2
Comarques Centrals 422,1 1.079,7 5.686,9 7.964,3 7.086,2 22.239,2
Alt Pirineu i Aran 46,2 186,8 920,8 1.132,0 782,3 3.068,0
Penedès 580,3 1.571,2 8.036,8 12.133,4 9.486,1 31.807,7
Barcelona 5.068,1 14.965,4 85.955,4 119.123,2 93.384,5 318.496,6
Girona 926,3 2.391,3 11.463,8 15.267,5 11.964,0 42.012,9
Lleida 490,1 1.345,5 6.903,6 8.655,7 5.913,3 23.308,1
Tarragona 1.222,9 3.085,3 14.517,0 19.508,5 15.014,3 53.348,0
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Homes. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Alt Camp 48,4 71,0 296,9 480,1 389,7 1.286,1
Alt Empordà 91,8 249,1 941,3 1.456,8 1.024,8 3.763,8
Alt Penedès 57,1 113,3 596,8 1.008,8 737,1 2.513,1
Alt Urgell 11,0 27,9 110,5 144,7 117,6 411,7
Alta Ribagorça 0,4 5,3 22,8 29,3 10,1 67,9
Anoia 111,3 230,9 849,1 1.229,3 921,6 3.342,2
Aran 4,2 16,8 62,3 82,1 40,6 205,8
Bages 117,6 282,7 1.147,8 1.871,2 1.362,3 4.781,5
Baix Camp 167,3 382,3 1.418,4 2.101,8 1.524,8 5.594,5
Baix Ebre 68,0 139,6 536,3 764,4 664,4 2.172,7
Baix Empordà 78,0 176,3 741,6 1.216,4 942,8 3.155,1
Baix Llobregat 429,8 1.136,8 4.928,3 6.960,8 5.279,1 18.734,7
Baix Penedès 114,3 242,2 873,3 1.403,2 1.071,3 3.704,3
Barcelonès 983,4 2.927,7 16.062,7 21.794,6 14.889,6 56.657,9
Berguedà 19,9 49,6 228,7 302,0 277,9 878,1
Cerdanya 3,4 20,7 73,8 86,7 74,8 259,4
Conca de Barberà 13,3 29,6 110,1 144,9 125,3 423,3
Garraf 76,0 221,7 973,3 1.578,3 1.163,7 4.012,9
Garrigues 9,5 19,7 100,0 122,8 138,3 390,2
Garrotxa 25,5 60,1 285,9 356,5 357,3 1.085,3
Gironès 199,6 314,1 1.326,8 1.908,5 1.284,5 5.033,4
Maresme 299,4 630,5 2.821,3 4.401,8 3.512,0 11.665,0
Moianès 7,1 15,2 61,6 91,6 72,8 248,3
Montsià 97,8 117,6 435,3 638,4 530,6 1.819,8
Noguera 39,2 60,5 261,4 313,5 263,5 938,1
Osona 109,8 210,7 876,8 1.342,6 1.068,3 3.608,1
Pallars Jussà 6,4 22,3 73,0 117,4 91,5 310,6
Pallars Sobirà 1,5 10,4 45,3 43,3 37,1 137,6
Pla d'Urgell 20,1 40,1 216,3 322,3 176,3 775,2
Pla de l'Estany 20,2 37,0 154,6 178,7 168,0 558,4
Priorat 2,2 9,3 45,6 70,8 70,2 198,0
Ribera d'Ebre 12,3 28,8 153,4 193,5 167,6 555,5
Ripollès 13,9 30,6 92,1 162,5 165,7 464,8
Segarra 7,0 27,4 90,3 136,5 118,0 379,2
Segrià 183,3 367,3 1.515,1 2.185,8 1.391,5 5.643,0
Selva 127,0 338,2 1.163,4 1.732,4 1.383,6 4.744,6
Solsonès 6,8 15,9 70,2 92,2 63,1 248,3
Tarragonès 198,7 495,3 1.872,9 2.607,2 1.815,8 6.989,8
Terra Alta 3,0 10,5 53,8 59,3 73,5 200,2
Urgell 21,7 47,7 206,6 297,2 217,3 790,3
Vallès Occidental 597,8 1.378,9 5.982,7 8.776,0 6.447,5 23.183,0
Vallès Oriental 294,8 577,0 2.341,2 3.683,6 2.900,6 9.797,1
Catalunya 4.699,7 11.187,9 50.219,4 72.489,5 53.131,8 191.728,2
Metropolità 2.605,7 6.653,8 32.152,5 45.646,6 33.057,6 120.116,2
Comarques Gironines 556,0 1.205,3 4.705,6 7.011,8 5.326,8 18.805,3
Camp de Tarragona 429,8 987,4 3.743,9 5.404,7 3.925,8 14.491,6
Terres de l'Ebre 181,1 296,4 1.178,8 1.655,7 1.436,1 4.748,1
Ponent 280,7 562,7 2.389,7 3.378,1 2.304,8 8.915,9
Comarques Centrals 263,1 576,8 2.390,7 3.705,9 2.852,9 9.789,3
Alt Pirineu i Aran 26,9 103,3 387,7 503,5 371,7 1.393,0
Penedès 356,4 802,3 3.270,6 5.183,3 3.856,3 13.468,8
Barcelona 3.105,3 7.776,8 36.875,4 53.061,0 38.635,7 139.454,2
Girona 557,2 1.220,0 4.763,3 7.059,7 5.385,2 18.985,3
Lleida 311,9 665,1 2.784,6 3.905,3 2.677,8 10.344,8
Tarragona 725,3 1.526,0 5.796,1 8.463,5 6.433,2 22.944,0
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Dones. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Alt Camp 26,3 81,7 447,5 554,5 526,8 1.636,8
Alt Empordà 69,0 261,1 1.401,7 1.680,8 1.246,7 4.659,3
Alt Penedès 34,0 125,0 874,0 1.288,6 1.050,9 3.372,5
Alt Urgell 5,6 26,3 150,9 212,4 137,5 532,7
Alta Ribagorça 1,1 4,0 26,9 25,9 16,8 74,8
Anoia 71,7 213,0 1.331,5 1.776,3 1.455,3 4.847,8
Aran 1,7 15,2 69,8 72,3 33,1 192,1
Bages 69,0 239,4 1.661,5 2.126,5 1.904,8 6.001,2
Baix Camp 132,3 388,9 2.261,9 2.747,3 2.107,4 7.637,8
Baix Ebre 40,3 139,8 690,0 893,1 773,3 2.536,4
Baix Empordà 54,9 164,3 1.060,7 1.345,7 1.166,3 3.791,8
Baix Llobregat 292,3 1.090,3 6.489,4 9.507,1 7.743,1 25.122,3
Baix Penedès 81,2 249,9 1.306,8 1.897,0 1.447,9 4.982,8
Barcelonès 672,9 2.706,8 20.374,0 24.613,0 19.270,2 67.636,9
Berguedà 5,8 44,8 269,1 366,9 459,1 1.145,7
Cerdanya 1,7 16,9 112,9 146,6 89,8 367,8
Conca de Barberà 3,0 16,2 126,4 149,8 191,1 486,5
Garraf 41,0 185,2 1.297,2 2.043,2 1.728,0 5.294,5
Garrigues 10,0 20,8 119,8 154,5 115,7 420,8
Garrotxa 11,8 57,9 362,9 425,2 419,7 1.277,5
Gironès 137,1 330,3 1.816,8 2.025,8 1.418,3 5.728,3
Maresme 139,8 513,5 3.682,5 5.886,8 5.060,5 15.283,2
Moianès 1,5 14,6 96,0 121,8 129,2 363,1
Montsià 42,8 116,2 678,3 893,7 700,4 2.431,3
Noguera 21,3 66,5 377,1 398,3 293,2 1.156,3
Osona 74,9 192,1 1.151,8 1.514,0 1.626,1 4.558,9
Pallars Jussà 7,6 13,1 113,1 115,2 97,2 346,1
Pallars Sobirà 1,7 8,2 59,4 56,1 36,3 161,6
Pla d'Urgell 5,8 48,8 313,3 370,0 236,3 974,3
Pla de l'Estany 9,5 31,3 196,8 232,8 175,8 646,2
Priorat 2,9 10,0 54,9 67,8 92,7 228,3
Ribera d'Ebre 10,2 31,9 173,4 218,3 204,7 638,5
Ripollès 5,4 20,5 137,3 170,6 225,2 559,0
Segarra 4,0 22,1 157,8 189,8 147,8 521,4
Segrià 104,6 394,6 2.255,0 2.664,2 1.687,3 7.105,8
Selva 80,7 293,1 1.630,7 2.230,8 1.874,8 6.110,0
Solsonès 3,8 11,1 98,3 97,0 98,3 308,5
Tarragonès 155,8 516,5 2.924,9 3.550,6 2.447,0 9.594,8
Terra Alta 2,9 8,3 56,8 72,8 89,8 230,6
Urgell 10,8 47,3 363,2 361,8 319,7 1.102,7
Vallès Occidental 363,9 1.340,1 8.448,3 11.663,5 9.787,2 31.603,0
Vallès Oriental 195,3 522,3 3.399,8 5.136,8 4.513,3 13.767,5
Catalunya 3.007,7 10.599,7 68.620,4 90.065,3 73.144,2 245.437,3
Metropolità 1.664,3 6.176,3 42.417,9 56.830,1 46.410,7 153.499,2
Comarques Gironines 368,3 1.158,5 6.606,8 8.111,8 6.526,7 22.772,1
Camp de Tarragona 320,3 1.013,3 5.815,7 7.070,1 5.365,0 19.584,3
Terres de l'Ebre 96,2 296,1 1.598,4 2.077,9 1.768,3 5.836,8
Ponent 156,5 600,2 3.586,1 4.138,5 2.800,0 11.281,3
Comarques Centrals 159,0 502,9 3.296,2 4.258,4 4.233,3 12.449,8
Alt Pirineu i Aran 19,3 83,6 533,1 628,5 410,6 1.675,0
Penedès 223,8 768,9 4.766,2 6.950,1 5.629,8 18.338,8
Barcelona 1.962,8 7.188,7 49.080,0 66.062,2 54.748,8 179.042,4
Girona 369,1 1.171,3 6.700,5 8.207,8 6.578,8 23.027,6
Lleida 178,2 680,4 4.119,0 4.750,3 3.235,4 12.963,3
Tarragona 497,7 1.559,3 8.720,9 11.045,0 8.581,2 30.404,0
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 14 de gener de 2022. Propera actualització: 3 de gener de 2023

Estadística ATUREG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".