Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Total. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Alt Camp 45,5 119,3 586,2 829,3 846,3 2.426,6
Alt Empordà 92,9 300,6 1.618,7 2.330,8 2.024,3 6.367,3
Alt Penedès 67,0 178,1 1.124,4 1.898,9 1.729,4 4.997,8
Alt Urgell 17,9 34,8 192,4 281,0 213,8 739,9
Alta Ribagorça 1,5 4,6 31,0 39,3 24,6 101,0
Anoia 140,8 323,2 1.752,1 2.467,7 2.252,8 6.936,5
Aran 2,7 11,5 70,6 85,5 56,9 227,2
Bages 133,7 385,5 2.253,0 3.387,8 3.102,6 9.262,5
Baix Camp 208,4 518,0 2.681,0 3.795,8 3.347,7 10.550,9
Baix Ebre 71,8 208,3 959,5 1.341,4 1.316,0 3.897,0
Baix Empordà 63,3 190,5 1.249,2 1.865,3 1.851,3 5.219,5
Baix Llobregat 523,0 1.459,8 8.379,9 13.198,2 12.258,9 35.819,8
Baix Penedès 134,3 324,6 1.723,4 2.767,8 2.384,1 7.334,3
Barcelonès 1.178,6 3.515,3 25.287,5 35.546,8 31.172,3 96.700,4
Berguedà 23,5 58,3 401,4 564,7 723,4 1.771,3
Cerdanya 5,1 23,3 127,0 165,8 146,4 467,6
Conca de Barberà 8,3 32,8 158,6 240,6 310,6 750,9
Garraf 81,5 279,3 1.623,3 2.962,7 2.788,8 7.735,6
Garrigues 11,2 38,7 194,0 231,0 240,8 715,7
Garrotxa 29,8 94,5 538,0 620,3 705,9 1.988,4
Gironès 227,0 478,6 2.513,4 3.171,0 2.508,4 8.898,4
Maresme 334,9 779,3 4.766,2 8.196,5 8.013,0 22.089,9
Moianès 7,5 21,3 110,9 186,6 200,5 526,8
Montsià 88,7 162,2 843,2 1.239,8 1.146,3 3.480,0
Noguera 48,1 109,1 527,9 625,9 542,3 1.853,3
Osona 118,7 317,0 1.659,7 2.375,3 2.511,1 6.981,8
Pallars Jussà 9,8 19,3 137,5 188,9 170,9 526,4
Pallars Sobirà 1,6 11,9 61,0 70,5 63,6 208,6
Pla d'Urgell 15,5 77,0 457,0 575,3 393,5 1.518,3
Pla de l'Estany 16,6 64,2 307,8 315,0 339,5 1.043,0
Priorat 2,7 13,3 71,4 103,6 137,3 328,2
Ribera d'Ebre 18,9 40,0 238,1 337,2 341,1 975,3
Ripollès 19,1 31,4 176,2 266,9 343,0 836,6
Segarra 9,3 41,4 220,1 235,8 251,2 757,8
Segrià 203,6 565,6 2.935,3 3.905,5 2.764,5 10.374,5
Selva 131,3 383,3 1.958,2 3.028,6 2.985,1 8.486,5
Solsonès 10,8 28,3 125,8 151,5 146,4 462,7
Tarragonès 272,7 639,2 3.453,8 4.843,1 3.894,3 13.103,0
Terra Alta 3,3 12,1 88,7 113,8 141,9 359,8
Urgell 29,8 73,5 470,1 534,3 501,9 1.609,6
Vallès Occidental 747,0 2.025,3 11.296,8 16.974,7 15.349,8 46.393,7
Vallès Oriental 354,7 843,4 4.424,4 7.226,0 6.971,0 19.819,5
Catalunya 5.511,9 14.837,6 87.794,6 129.286,5 117.213,1 354.643,7
Metropolità 3.138,9 8.627,3 54.186,6 81.189,4 73.829,8 220.971,9
Comarques Gironines 579,9 1.543,0 8.361,5 11.597,8 10.757,4 32.839,7
Camp de Tarragona 537,6 1.322,6 6.951,0 9.812,4 8.536,0 27.159,6
Terres de l'Ebre 182,7 422,6 2.129,4 3.032,2 2.945,3 8.712,1
Ponent 317,3 905,3 4.804,4 6.107,9 4.694,3 16.829,2
Comarques Centrals 297,1 814,7 4.561,8 6.693,0 6.697,3 19.063,8
Alt Pirineu i Aran 38,5 105,4 619,5 831,1 676,2 2.270,7
Penedès 419,9 1.096,8 6.180,3 10.022,7 9.077,0 26.796,8
Barcelona 3.713,2 10.190,0 63.084,3 95.012,6 87.103,8 259.103,8
Girona 581,1 1.557,7 8.459,6 11.699,9 10.848,8 33.147,0
Lleida 363,1 1.020,2 5.446,8 6.961,6 5.395,3 19.186,9
Tarragona 854,6 2.069,8 10.803,8 15.612,4 13.865,3 43.205,9
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Homes. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Alt Camp 25,9 58,0 235,0 374,9 355,6 1.049,4
Alt Empordà 47,8 142,1 599,3 1.038,0 881,8 2.708,9
Alt Penedès 40,9 89,3 440,5 792,8 686,0 2.049,5
Alt Urgell 8,4 15,2 75,9 106,1 100,8 306,3
Alta Ribagorça 1,1 2,9 13,5 17,6 11,1 46,2
Anoia 88,6 159,7 663,3 992,9 834,0 2.738,5
Aran 1,3 6,3 33,4 43,7 28,1 112,7
Bages 90,6 199,1 855,1 1.566,5 1.281,3 3.992,6
Baix Camp 117,3 245,8 983,4 1.590,2 1.365,8 4.302,3
Baix Ebre 43,5 113,2 392,5 598,1 587,2 1.734,4
Baix Empordà 37,6 93,9 470,2 858,5 808,9 2.269,1
Baix Llobregat 304,6 777,3 3.433,8 5.558,0 4.914,1 14.987,7
Baix Penedès 71,3 160,7 666,8 1.142,8 992,7 3.034,2
Barcelonès 687,1 1.773,8 10.770,5 16.320,9 13.416,9 42.969,2
Berguedà 19,0 32,3 168,8 251,8 266,2 738,1
Cerdanya 3,0 12,4 54,3 64,8 63,8 198,3
Conca de Barberà 6,5 19,9 68,5 113,7 127,7 336,3
Garraf 52,8 149,5 652,1 1.309,4 1.143,4 3.307,2
Garrigues 7,1 18,7 78,9 105,7 126,7 337,0
Garrotxa 19,4 48,3 245,8 270,0 319,5 903,0
Gironès 142,3 233,3 1.024,6 1.492,4 1.173,0 4.065,6
Maresme 215,1 421,5 1.998,8 3.493,7 3.220,6 9.349,7
Moianès 4,6 10,9 41,3 88,1 72,1 216,9
Montsià 52,0 82,3 317,2 502,1 490,9 1.444,4
Noguera 30,0 58,7 225,7 286,3 243,1 843,8
Osona 72,7 171,8 707,6 1.089,8 942,5 2.984,3
Pallars Jussà 6,5 11,9 56,2 94,6 85,1 254,3
Pallars Sobirà 1,2 6,1 26,3 33,3 30,7 97,6
Pla d'Urgell 11,3 39,3 174,2 262,0 161,1 647,8
Pla de l'Estany 10,4 32,8 133,1 130,8 160,6 467,7
Priorat 2,0 5,8 30,8 46,0 58,4 142,9
Ribera d'Ebre 10,7 19,0 100,8 152,3 141,4 424,3
Ripollès 13,5 18,3 70,5 120,5 138,8 361,6
Segarra 5,4 23,3 83,7 103,9 105,3 321,7
Segrià 121,1 279,0 1.147,7 1.694,7 1.198,0 4.440,4
Selva 78,3 196,9 777,5 1.292,8 1.236,8 3.582,3
Solsonès 5,8 17,1 49,5 64,2 58,8 195,4
Tarragonès 164,7 310,1 1.335,9 2.001,8 1.618,3 5.430,8
Terra Alta 1,6 5,3 40,8 51,4 64,7 163,8
Urgell 21,6 36,7 158,3 226,3 205,1 647,9
Vallès Occidental 457,1 1.041,3 4.587,3 7.166,6 5.965,3 19.217,6
Vallès Oriental 215,8 449,5 1.770,5 3.055,8 2.719,6 8.211,2
Catalunya 3.317,0 7.588,8 35.759,7 56.565,7 48.401,4 151.632,6
Metropolità 1.879,8 4.466,4 22.570,3 35.621,5 30.258,3 94.796,3
Comarques Gironines 349,3 765,7 3.320,9 5.203,0 4.719,3 14.358,2
Camp de Tarragona 316,3 639,5 2.653,6 4.126,6 3.525,7 11.261,7
Terres de l'Ebre 107,8 219,8 851,3 1.303,9 1.284,2 3.766,9
Ponent 196,5 455,6 1.868,3 2.678,9 2.039,3 7.238,6
Comarques Centrals 194,8 434,1 1.830,0 3.066,1 2.627,3 8.152,3
Alt Pirineu i Aran 21,4 54,8 259,7 360,0 319,5 1.015,3
Penedès 251,1 553,1 2.405,5 4.205,7 3.627,9 11.043,3
Barcelona 2.250,7 5.275,5 26.093,7 41.705,6 35.471,9 110.797,3
Girona 348,9 776,1 3.359,1 5.236,6 4.760,4 14.481,1
Lleida 222,1 517,3 2.135,2 3.050,3 2.366,6 8.291,4
Tarragona 495,3 1.019,9 4.171,8 6.573,3 5.802,5 18.062,8
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Dones. Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
16-19 20-24 25-39 40-54 55 i més Total
Alt Camp 19,6 61,3 351,2 454,4 490,7 1.377,2
Alt Empordà 45,2 158,5 1.019,3 1.292,8 1.142,5 3.658,3
Alt Penedès 26,1 88,8 683,9 1.106,1 1.043,4 2.948,3
Alt Urgell 9,5 19,7 116,5 174,9 113,0 433,6
Alta Ribagorça 0,4 1,7 17,5 21,8 13,5 54,8
Anoia 52,3 163,5 1.088,8 1.474,8 1.418,8 4.198,0
Aran 1,4 5,3 37,2 41,8 28,8 114,5
Bages 43,1 186,4 1.397,9 1.821,3 1.821,3 5.269,9
Baix Camp 91,2 272,3 1.697,6 2.205,7 1.981,9 6.248,6
Baix Ebre 28,3 95,2 567,0 743,3 728,8 2.162,6
Baix Empordà 25,7 96,6 779,1 1.006,8 1.042,3 2.950,4
Baix Llobregat 218,4 682,6 4.946,2 7.640,2 7.344,8 20.832,2
Baix Penedès 63,1 163,9 1.056,6 1.625,1 1.391,4 4.300,1
Barcelonès 491,5 1.741,6 14.517,0 19.225,8 17.755,3 53.731,3
Berguedà 4,5 25,9 232,6 312,9 457,3 1.033,2
Cerdanya 2,1 10,8 72,7 101,1 82,6 269,3
Conca de Barberà 1,8 12,9 90,1 126,9 182,9 414,7
Garraf 28,8 129,8 971,2 1.653,3 1.645,4 4.428,4
Garrigues 4,1 20,0 115,1 125,3 114,2 378,7
Garrotxa 10,3 46,2 292,3 350,3 386,4 1.085,4
Gironès 84,8 245,3 1.488,8 1.678,6 1.335,4 4.832,8
Maresme 119,8 357,8 2.767,4 4.702,8 4.792,4 12.740,3
Moianès 2,9 10,4 69,7 98,5 128,4 309,9
Montsià 36,7 79,9 526,0 737,7 655,3 2.035,6
Noguera 18,1 50,4 302,3 339,6 299,3 1.009,6
Osona 46,0 145,2 952,1 1.285,6 1.568,6 3.997,4
Pallars Jussà 3,3 7,4 81,3 94,3 85,8 272,2
Pallars Sobirà 0,4 5,8 34,7 37,2 32,9 111,0
Pla d'Urgell 4,2 37,8 282,8 313,3 232,4 870,5
Pla de l'Estany 6,2 31,3 174,7 184,3 178,9 575,3
Priorat 0,7 7,5 40,7 57,6 78,8 185,3
Ribera d'Ebre 8,3 21,0 137,3 184,8 199,7 551,0
Ripollès 5,6 13,2 105,7 146,4 204,2 475,0
Segarra 3,8 18,1 136,4 131,9 145,8 436,1
Segrià 82,5 286,6 1.787,7 2.210,8 1.566,5 5.934,1
Selva 53,0 186,3 1.180,8 1.735,8 1.748,3 4.904,2
Solsonès 4,9 11,2 76,2 87,3 87,6 267,3
Tarragonès 108,0 329,1 2.117,9 2.841,2 2.276,0 7.672,3
Terra Alta 1,8 6,8 47,8 62,4 77,3 196,0
Urgell 8,2 36,8 311,8 308,0 296,8 961,7
Vallès Occidental 289,9 984,1 6.709,5 9.808,2 9.384,4 27.176,1
Vallès Oriental 138,9 393,9 2.653,9 4.170,2 4.251,4 11.608,3
Catalunya 2.194,9 7.248,8 52.034,9 72.720,8 68.811,7 203.011,1
Metropolità 1.259,1 4.160,8 31.616,3 45.567,9 43.571,5 126.175,6
Comarques Gironines 230,7 777,3 5.040,6 6.394,8 6.038,1 18.481,5
Camp de Tarragona 221,3 683,1 4.297,4 5.685,8 5.010,3 15.897,9
Terres de l'Ebre 74,9 202,8 1.278,1 1.728,3 1.661,1 4.945,2
Ponent 120,8 449,7 2.936,1 3.429,0 2.655,0 9.590,6
Comarques Centrals 102,3 380,6 2.731,8 3.626,9 4.069,9 10.911,5
Alt Pirineu i Aran 17,1 50,7 359,8 471,1 356,7 1.255,3
Penedès 168,8 543,8 3.774,8 5.817,0 5.449,1 15.753,5
Barcelona 1.462,5 4.914,5 36.990,7 53.307,0 51.631,8 148.306,5
Girona 232,2 781,6 5.100,5 6.463,3 6.088,3 18.665,9
Lleida 141,0 502,8 3.311,7 3.911,3 3.028,7 10.895,5
Tarragona 359,3 1.049,8 6.632,1 9.039,2 8.062,8 25.143,2
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 13 de gener de 2023.

ATUREG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les demandes d'ocupació i de l'atur registrat (ATUREG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".