Saltar al contingut principal

Estimacions de població estacional. Per trimestres. Comarques i Aran

Estimacions de població estacional. Per trimestres. Comarques i Aran 2021
Població estacional ETCA (1)
Població resident T1 T2 T3 T4 Total Població ETCA Població ETCA (%) (2)
Alt Camp 45.045 107 -19 -717 -26 -181 44.864 99,6
Alt Empordà 143.762 487 6.912 34.623 1.936 11.084 154.846 107,7
Alt Penedès 110.172 -1.977 -2.713 -3.974 -3.369 -3.002 107.170 97,3
Alt Urgell 20.453 -474 -103 1.396 112 263 20.716 101,3
Alta Ribagorça 3.945 114 316 1.748 397 655 4.600 116,6
Anoia 124.112 -3.953 -5.008 -5.628 -5.456 -5.011 119.101 96,0
Aran 10.372 505 236 3.049 1.533 1.339 11.711 112,9
Bages 180.962 -1.018 -2.655 -6.940 -2.621 -3.331 177.631 98,2
Baix Camp 195.098 -2.305 2.540 21.548 -827 5.273 200.371 102,7
Baix Ebre 78.721 902 2.421 5.789 1.191 2.570 81.291 103,3
Baix Empordà 137.268 3.040 14.943 66.707 4.870 22.546 159.814 116,4
Baix Llobregat 833.312 -7.615 -16.973 -48.325 -17.469 -22.802 810.510 97,3
Baix Penedès 110.439 2.885 5.120 28.477 2.639 9.837 120.276 108,9
Barcelonès 2.280.967 27.307 4.147 -134.043 46.107 -14.314 2.266.653 99,4
Berguedà 40.004 -487 574 2.816 -222 697 40.701 101,7
Cerdanya 19.230 746 2.001 7.286 1.869 2.997 22.227 115,6
Conca de Barberà 20.104 283 641 804 245 489 20.593 102,4
Garraf 154.264 -5.122 -5.483 1.667 -5.943 -3.689 150.575 97,6
Garrigues 19.010 -457 -511 -629 -586 -545 18.465 97,1
Garrotxa 59.163 -388 -246 -750 -532 -490 58.673 99,2
Gironès 196.768 5.634 5.400 -443 7.059 4.329 201.097 102,2
Maresme 459.625 -13.166 -15.525 -239 -17.950 -11.653 447.972 97,5
Moianès 14.243 -551 -474 17 -757 -433 13.810 97,0
Montsià 68.397 -707 -818 1.584 -1.032 -254 68.143 99,6
Noguera 39.169 -807 -656 -630 -888 -718 38.451 98,2
Osona 164.077 327 -29 -3.343 -199 -821 163.256 99,5
Pallars Jussà 13.170 -3 306 1.135 73 387 13.557 102,9
Pallars Sobirà 7.101 316 1.340 5.175 863 1.938 9.039 127,3
Pla d'Urgell 36.769 -736 -926 -1.497 -735 -951 35.818 97,4
Pla de l'Estany 32.876 -415 -267 -493 -600 -459 32.417 98,6
Priorat 9.239 -12 175 574 121 216 9.455 102,3
Ribera d'Ebre 21.864 -145 -110 -355 -265 -224 21.640 99,0
Ripollès 25.449 287 1.663 5.431 953 2.098 27.547 108,2
Segarra 23.412 -2 -13 -788 -12 -204 23.208 99,1
Segrià 211.609 -10 -173 -6.975 1.333 -1.357 210.252 99,4
Selva 175.702 313 6.090 36.809 3.414 11.713 187.415 106,7
Solsonès 13.600 233 749 1.718 624 832 14.432 106,1
Tarragonès 262.001 5.571 16.743 58.809 13.242 23.749 285.750 109,1
Terra Alta 11.401 -91 165 642 -24 177 11.578 101,6
Urgell 37.276 -741 -1.048 -1.748 -793 -1.070 36.206 97,1
Vallès Occidental 937.422 -3.503 -11.971 -52.932 -11.189 -20.055 917.367 97,9
Vallès Oriental 415.789 -4.628 -8.608 -18.500 -9.844 -10.423 405.366 97,5
Font: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2016).
Notes:
- (1) Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).
- (2) Població ETCA (%) = Població ETCA / Població resident x 100.

Darrera actualització: 25 de novembre de 2022.

EPE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estimacions de població estacional (EPE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població estacional ETCA
Saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual).
Població ETCA
Població present en un municipi, mesurada en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual). Equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi.
Població resident
Població empadronada en un municipi.

Aspectes metodològics

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.). No han estat considerats els moviments sense pernoctació diferents a treball o estudi (per exemple, lleure, compres).

Les estimacions de població estacional es conceben com una activitat estadística de síntesi, que recull informació de diverses fonts, com ara els padrons d'habitants, els censos de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població. Les fonts tenen desagregació territorial i temporal molt diversa, i en general no ofereixen resultats anuals d'àmbit municipal, raó per la qual cal aplicar models matemàtics i mètodes d'estimació d'àrees petites.

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

El marc conceptual de les estimacions de població estacional inclou quatre variables. D'una banda, la població ETCA i la població estacional ETCA mesuren la població resident junt amb els fluxos d'entrada i de sortida al municipi. D'una altra, la població vinculada ETCA i la població vinculada mesuren la població resident i només els fluxos d'entrada al municipi.

Les Estimacions de població estacional (base 2002) ofereixen resultats per al període 2002-2014.

Durant aquests anys s'han introduït diverses modificacions metodològiques i s'han revisat les dades d'alguns anys per garantir la comparabilitat temporal. Per a més informació, consulteu la metodologia de la font de la taula.

L'Idescat ha incorporat millores en l'estimació de la població estacional i ha establert una nova base (2016), que incorpora la informació derivada de noves estadístiques, principalment de les de moviment turístic. Amb l'objectiu de facilitar la comparabilitat amb les dades de l'any 2016, l'Idescat ha revisat les estimacions de l'any 2015, d'acord amb els criteris d'aquesta nova base 2016.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".