Saltar al contingut principal

Corredors i agents d'assegurances. Primes mitjançades. Per rams

Corredors d'assegurances. Primes mitjançades. Per rams d'assegurança Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Rams vida 321.492,88 129.707,45 165.782,03 173.202,30 121.402,77 118.668,60 177.840,64 103.855,76 123.915,88 139.210,04 96.728,28 125.644,25 158.586,24 190.920,50 169.580,35 123.827,44 272.246,93 225.945,40 244.379,20
Rams no vida 629.722,86 597.008,35 575.822,82 588.316,00 643.990,19 628.380,66 607.976,43 585.822,00 572.238,04 586.810,15 598.247,57 626.407,43 677.771,49 706.321,80 735.126,80 729.559,25 727.096,41 663.123,20 622.721,60
Accidents 20.215,39 19.565,28 17.885,59 20.005,11 21.846,33 23.672,13 21.083,94 19.809,82 16.870,93 18.248,36 19.126,23 20.446,09 29.773,74 26.468,67 26.717,15 23.978,40 21.273,93 19.505,95 16.201,89
Malaltia 6.696,59 6.909,04 7.165,12 7.880,98 8.067,34 8.583,23 7.904,35 7.812,77 8.258,84 15.068,63 8.743,24 11.888,05 13.123,37 11.421,56 11.284,58 10.048,37 8.057,89 7.479,11 6.006,75
Assistència sanitària 77.045,70 75.104,05 71.815,00 72.512,77 85.045,55 85.770,88 82.059,21 74.432,62 69.237,87 56.352,02 59.347,25 55.868,65 55.265,79 51.641,12 46.668,24 42.454,22 41.568,88 36.053,74 31.870,20
Dependència 322,10 47,72 33,45 47,10 74,09 35,83 33,00 425,04 23,45 78,20 12,33 248,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vehicles 218.867,47 217.861,22 216.596,96 222.404,43 231.100,24 222.295,66 217.384,20 208.319,02 210.393,34 222.180,11 233.440,45 251.704,30 276.282,07 291.252,89 312.807,18 328.654,78 336.689,09 303.975,35 296.623,27
Transports 11.928,68 11.787,31 10.869,69 10.790,69 11.934,52 13.306,57 12.735,17 17.045,04 11.830,57 13.612,26 12.658,39 13.667,19 14.400,72 14.687,09 15.942,74 17.229,76 16.528,72 15.110,57 14.321,92
Incendis i elements naturals 3.175,97 2.934,08 2.813,64 2.380,15 14.672,70 15.563,05 15.793,63 13.489,16 14.509,64 17.787,70 980,61 2.033,54 1.313,85 18.471,00 19.201,79 9.526,24 6.689,64 5.996,90 6.100,25
Assegurances agràries combinades 15.754,03 11.089,87 11.459,14 9.364,32 8.406,94 9.807,15 9.087,01 7.034,07 8.001,67 8.700,58 9.583,87 8.778,39 9.203,28 8.885,07 9.116,81 7.940,02 9.901,93 8.308,50 6.713,10
Robatori o altres 554,49 400,68 503,09 497,58 562,36 737,54 602,43 609,27 626,42 863,10 12.722,26 18.720,78 970,58 1.306,08 1.766,21 769,33 1.050,30 1.037,20 870,84
Avaria de maquinària 1.533,07 1.496,34 977,90 934,48 929,96 835,75 916,84 1.279,12 1.094,69 1.374,88 1.919,27 1.782,92 3.972,06 2.115,76 3.372,33 12.179,53 6.395,99 4.491,00 4.369,82
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 197,07 87,83 191,13 36,99 133,23 90,43 38,52 95,49 113,07 284,57 320,89 84,22 144,74 171,11 1.003,76 181,71 165,45 328,39 188,47
Responsabilitat civil en general: altres riscs 53.297,93 43.902,52 41.156,82 44.683,57 58.990,12 55.713,58 51.512,96 47.751,42 47.526,51 47.399,03 52.108,51 55.070,42 58.401,88 65.088,17 70.236,73 66.233,85 65.476,15 60.122,37 49.494,77
Crèdit 7.927,84 7.002,64 5.367,80 5.322,43 12.272,97 13.152,84 14.133,48 14.221,67 15.591,43 10.396,53 7.914,97 7.059,17 9.091,68 14.206,53 15.894,85 17.216,81 17.124,37 15.230,24 15.235,58
Caució 524,81 454,34 542,39 545,23 1.762,64 571,77 746,61 1.554,70 872,57 929,65 932,98 976,92 1.284,17 3.037,49 2.659,91 2.368,24 669,49 672,34 468,52
Pèrdues diverses 1.572,84 1.093,51 896,52 734,72 657,63 509,16 481,82 564,67 567,18 667,42 2.395,30 656,86 2.334,42 750,68 942,54 1.035,05 4.286,63 4.004,57 2.233,42
Defensa jurídica 6.210,09 5.641,40 5.320,29 5.217,53 5.172,61 4.648,63 4.372,40 4.012,18 4.249,24 6.369,13 6.792,60 6.857,97 7.395,86 7.963,74 8.581,87 7.713,27 6.004,43 4.670,30 4.526,14
Assistència 11.380,12 5.430,58 3.074,54 4.607,27 6.039,99 4.403,60 5.300,42 4.494,94 3.951,31 3.205,33 3.359,58 3.605,47 3.234,30 2.110,75 1.900,94 1.936,91 2.300,39 1.308,51 1.235,45
Decessos 3.433,54 3.401,23 2.894,03 2.870,31 2.781,51 2.647,87 2.384,92 2.525,35 1.976,01 3.851,22 3.487,52 3.256,87 3.201,51 2.814,73 2.672,50 2.560,75 1.665,64 871,62 708,08
Multirisc llar 69.878,78 67.479,09 65.377,62 63.529,00 62.074,90 59.552,42 57.795,31 56.700,73 55.939,65 57.147,51 55.579,64 55.363,88 55.918,70 56.330,91 54.999,23 51.621,73 52.489,32 47.043,52 43.506,01
Multirisc comunitats 42.866,71 41.714,85 39.594,91 38.708,93 37.314,17 34.995,99 34.150,61 34.246,56 33.272,89 33.555,34 32.558,25 32.082,31 34.018,12 34.402,44 32.000,76 29.958,57 26.806,94 23.075,45 20.288,76
Multirisc comerços 18.363,96 18.111,20 17.938,53 18.426,06 19.166,26 20.143,67 19.867,72 20.218,95 20.389,18 20.596,41 21.033,89 21.951,93 25.370,08 26.303,32 27.121,09 26.356,75 25.326,91 21.870,71 21.020,23
Multirisc industrials 52.903,44 49.532,85 47.499,02 47.715,51 46.622,61 43.093,34 40.711,23 39.731,20 38.618,11 41.441,27 40.226,20 47.471,00 53.049,43 57.649,50 60.981,69 60.074,75 53.073,05 48.561,56 47.241,98
Altres multiriscs 5.072,26 5.960,72 5.849,66 9.100,81 8.361,51 8.249,56 8.880,65 9.448,20 8.323,47 6.700,91 13.003,33 6.831,55 20.021,13 9.243,19 9.253,91 9.520,20 23.551,28 33.405,31 33.496,14
Total 951.215,75 726.715,80 741.604,85 761.518,30 765.392,96 747.049,26 785.817,07 689.677,76 696.153,92 726.020,18 694.975,85 752.051,68 836.357,72 897.242,30 904.707,15 853.386,69 999.343,34 889.068,60 867.100,80
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Agents d'assegurances vinculats. Primes mitjançades. Per rams d'assegurança Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Rams vida 11.667,12 6.237,89 6.329,89 7.613,78 13.948,71 13.738,48 15.396,93 15.388,43 16.396,97 13.863,57 11.434,94 9.989,53 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Rams no vida 42.974,43 41.850,38 42.969,21 43.798,84 48.005,91 51.590,70 50.941,07 47.477,95 42.875,16 43.800,54 38.894,01 34.670,39 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Accidents 830,34 912,20 801,63 753,82 968,51 1.049,77 1.048,41 1.066,85 1.128,47 1.098,13 1.059,51 1.602,28 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Malaltia 560,39 574,23 3.567,60 738,11 896,93 936,75 1.069,46 1.003,26 949,78 906,24 769,74 694,24 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Assistència sanitària 8.964,73 9.261,95 6.202,16 8.858,93 8.695,10 8.555,50 7.923,25 7.547,15 6.699,10 7.035,54 4.131,28 3.576,61 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dependència 0,00 87,41 0,00 0,00 237,47 237,47 215,88 303,14 14,26 16,53 16,53 0,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vehicles 16.098,70 15.801,87 16.849,65 17.554,48 19.146,37 22.350,24 22.287,74 19.571,19 17.106,97 17.287,04 17.176,81 15.432,32 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transports 259,47 251,67 251,89 328,67 377,68 734,77 814,88 535,40 427,96 346,52 339,77 422,21 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Incendis i elements naturals 4,52 4,51 17,75 21,89 22,64 17,36 20,53 9,08 8,95 16,77 6,43 4,27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Assegurances agràries combinades 113,84 129,36 177,08 291,89 273,77 154,47 180,80 206,18 176,55 219,40 234,22 304,20 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Robatori o altres 16,94 19,32 16,01 12,23 20,87 10,85 61,48 93,32 19,71 90,76 17,39 7,51 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Avaria de maquinària 84,72 47,50 60,99 48,34 50,95 47,92 59,77 61,15 36,73 57,80 127,76 70,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Responsabilitat civil en general: riscs nuclears 0,00 0,00 13,83 0,00 0,00 14,92 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Responsabilitat civil en general: altres riscs 1.721,53 1.575,35 1.537,98 1.610,68 1.937,54 1.914,94 1.725,43 2.154,62 2.142,51 2.809,82 2.313,28 2.093,99 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Crèdit 0,08 0,08 7,82 7,82 7,51 7,51 4,68 0,66 6,73 0,00 0,00 0,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Caució 0,36 0,00 0,35 0,36 0,36 0,35 0,80 0,00 0,00 6,73 0,07 0,00 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Pèrdues diverses 118,83 107,32 99,07 101,98 75,30 79,09 71,53 58,81 58,18 105,29 52,78 38,96 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Defensa jurídica 473,62 430,52 410,65 422,98 397,34 495,73 501,58 363,57 364,62 420,12 441,48 397,61 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Assistència 638,58 166,32 308,20 408,79 305,03 203,53 196,08 80,30 60,56 41,31 68,47 65,73 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Decessos 345,13 371,32 352,73 379,00 338,93 308,01 264,35 332,18 247,32 201,98 175,39 62,74 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Multirisc llar 4.952,45 4.934,41 4.689,38 4.689,78 5.627,15 5.808,41 5.612,50 5.516,35 5.345,82 5.109,54 4.656,96 3.640,79 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Multirisc comunitats 4.274,40 3.777,23 3.848,68 3.622,35 3.949,09 3.775,11 3.814,25 3.541,56 3.194,81 3.022,44 2.781,95 2.234,31 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Multirisc comerços 1.589,73 1.485,65 1.604,64 1.647,41 1.813,73 1.896,41 1.892,67 1.901,67 1.894,50 1.730,04 1.585,77 1.414,91 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Multirisc industrials 1.609,76 1.595,00 1.852,42 2.024,56 2.506,84 2.572,10 2.708,46 2.772,45 2.662,51 2.696,67 2.166,69 1.670,37 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres multiriscs 316,32 317,16 306,46 282,52 364,23 426,90 466,54 359,05 335,79 580,47 771,74 937,33 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 54.641,55 48.088,27 49.299,10 51.412,62 61.954,62 65.329,18 66.338,00 62.866,37 59.272,13 57.664,11 50.328,95 44.659,92 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

Darrera actualització: 6 de novembre de 2023.

ASS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística dels sector de la mediació d'assegurances privades (ASS).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Agent d'assegurances vinculat
Professional que duu a terme activitats de mediació en els termes acordats en els contractes subscrits amb diverses entitats asseguradores.
Corredor d'assegurances
Professional que realitza activitats de mediació d'assegurances sense mantenir vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores i que ofereix assessorament independent, professional i imparcial sobre els riscos a què estan exposats el patrimoni, els interessos o responsabilitats de les persones.
Prima d'assegurança
Obligació que correspon al prenedor a canvi de la cobertura del risc que li proporciona l'assegurador, és a dir, el preu de l'assegurança. Des d'un punt de vista econòmic, la prima és el preu de l'assegurança satisfet a l'assegurador com a remuneració pel servei que aquest li presta. Des d'un punt de vista jurídic, el pagament de la prima és l'obligació fonamental del prenedor d'una assegurança i és un element real, essencial i típic del contracte d'assegurança.
Rams d'assegurança
Es classifiquen en dos grans grups: rams de vida i rams de no vida. L'annex de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, conté la classificació dels riscos per rams.

Aspectes metodològics

L'Ordre ECO/326/2011, de 7 de novembre, dels llibres registre i el deure d'informació estadística i comptable i de negoci dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6015, de 29 de novembre de 2011, estableix que els mediadors d'assegurances tenen l'obligació de presentar cada any dades estadístiques i comptables referents a la seva activitat.

Tots els mediadors que durant un any determinat estan inscrits en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, que depèn de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, han de presentar els models que estableix l'Ordre ECO/326/2011 a través de l'Oficina Virtual de Mediadors d'Assegurances (MEDCAT).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".