Saltar al contingut principal

Dones de 16 anys i més. Per grups d'edat, estat civil, nacionalitat i nombre de fills nascuts vius

Dones de 16 anys i més. Per grups d'edat, estat civil, nacionalitat i nombre de fills nascuts vius Catalunya. 2011
Nombre de fills nascuts vius
0 1 2 3 4 i més Total dones Total fills Nombre mitjà fills per dona
Total 1.051.519 598.406 992.276 332.296 193.987 3.168.484 4.511.856 1,42
Per grups d'edat
De 16 a 19 128.861 1.781 859 205 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 131.851 4.763 0,04
De 20 a 24 168.116 12.431 4.832 845 329 186.553 26.226 0,14
De 25 a 29 184.964 37.783 16.628 3.963 1.630 244.967 90.553 0,37
De 30 a 34 156.334 88.883 55.463 10.448 3.116 314.243 245.125 0,78
De 35 a 39 100.486 91.030 110.558 20.820 6.289 329.183 403.540 1,23
De 40 a 44 66.253 73.962 123.622 24.322 8.571 296.730 433.231 1,46
De 45 a 49 49.802 66.948 123.088 25.279 10.522 275.639 437.891 1,59
De 50 a 54 38.128 55.666 119.192 28.274 10.392 251.653 428.920 1,70
De 55 a 59 27.826 40.317 104.171 34.214 13.703 220.231 415.104 1,88
De 60 a 64 26.269 28.181 89.823 41.310 20.732 206.316 427.380 2,07
De 65 a 69 23.134 19.867 70.341 41.176 25.965 180.482 403.581 2,24
De 70 a 74 18.955 16.996 49.417 31.257 25.359 141.984 331.630 2,34
De 75 a 79 22.894 23.095 52.598 31.586 27.034 157.207 356.390 2,27
De 80 a 84 19.887 20.739 38.747 21.531 21.404 122.308 272.270 2,23
De 85 i més 19.608 20.728 32.938 17.066 18.795 109.135 235.252 2,16
Per estat civil
Solteres 749.173 95.972 45.916 9.921 4.887 905.869 240.943 0,27
Casades 228.593 370.225 729.933 220.686 107.711 1.657.149 2.996.254 1,81
Vídues 35.691 63.866 133.709 74.508 68.163 375.937 898.230 2,39
Separades 8.553 19.254 26.383 9.772 5.804 69.766 128.311 1,84
Divorciades 29.509 49.090 56.335 17.409 7.422 159.764 248.118 1,55
Per nacionalitat
Espanyola 888.533 507.937 894.165 287.307 159.139 2.737.081 3.918.388 1,43
Estrangera 162.986 90.470 98.111 44.989 34.848 431.403 593.468 1,38
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de març de 2014.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Històricament, els censos de població han inclòs preguntes sobre la fecunditat de la població femenina. Des de l'any 1920, s'ha preguntat sobre el nombre de fills nascuts vius i, a partir del 1930, sobre l'any de casament. Cal recordar, a més a més, que aquest tipus de preguntes formen part de les recomanacions de les Nacions Unides pel que fa a l'obtenció d'informació censal adreçada a l'estudi de la fecunditat femenina.

La pregunta sobre el nombre de fills tinguts té diferències en la recollida de la informació dels darrers censos. El cens del 1981 incloïa la pregunta únicament per a les dones que van estar o estaven casades i deixava de banda els naixements fora del matrimoni.

En el cens del 1991, la pregunta es va dirigir a totes les dones que havien tingut fills vius, fet que fa difícil la comparabilitat de les dades amb el cens anterior. La pregunta sobre fills nascuts vius es dirigia a totes les dones que en algun moment de la seva vida havien tingut almenys un fill nascut viu. A causa de la formulació de la pregunta, la "no resposta" i les mares sense fills no poden distingir-se. De fet, cal suposar que tota "no resposta" correspon a dones sense fills en el qüestionari censal.

Al Cens de població 2001, no es va incloure aquesta pregunta. L'any 2011, la pregunta es dirigeix a tota la població femenina de 16 anys i més i recull informació sobre el nombre de fills tinguts amb vida, fet que permet estudiar la fecunditat retrospectiva o fecunditat acumulada.

El quocient entre el total de fills tinguts per les dones d'una determinada edat al moment del cens i el total de dones de la mateixa edat, dóna el nombre mitjà de fills per dona per l'edat considerada i es denomina paritat mitjana. La paritat mitjana mesura la fecunditat acumulada al llarg de la vida al moment del cens per a les supervivents d'una cohort femenina definida segons el període de naixement, però no proporciona informació sobre el temps d'ocurrència dels naixements.

El nombre mitjà de fills segons l'edat de la mare pot calcular-se per diferents grups de dones segons algunes característiques, com per exemple l'estat civil, el nivell d'instrucció, la relació amb l'activitat, etc. A l'hora d'avaluar els resultats, cal tenir en compte que les característiques de les mares es refereixen al moment del cens i no al moment del naixement dels fills.

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".