Saltar al contingut principal

Dotació hospitalària en funcionament. Per tipus de concert i tipologia d'hospital

Dotació hospitalària en funcionament. Per tipus de concert i tipologia d'hospital Catalunya. 2017
Públic (amb concert) Privat (sense concert)
Aguts Sociosanitari Psiquiàtric Psiquiàtric i sociosanitari Aguts Psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Nombre d'hospitals 65 65 16 8 38 10 202
Llits 14.095 6.698 1.956 2.568 3.210 442 28.969
Aguts 12.360 223 0 12 3.138 0 15.733
Psiquiàtrics 565 67 1.956 1.581 33 297 4.499
Llarga estada 1.170 6.408 0 975 39 145 8.737
Sales de parts 130 0 0 0 46 0 176
Incubadores 347 0 0 0 106 0 453
Quiròfans totals 542 4 0 0 218 0 764
Quiròfans 476 2 0 0 195 0 673
Unitats CMA 66 2 0 0 23 0 91
Places hospital de dia 2.605 1.321 211 485 148 95 4.865
Mèdiques 1.730 0 0 0 138 0 1.868
Psiquiàtriques 494 25 191 273 10 95 1.088
Sociosanitàries 381 1.296 20 212 0 0 1.909
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
Nota: CMA: Cirurgia major ambulatòria.

Darrera actualització: 3 d'octubre de 2019.

EESRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat (EESRI).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI) va ser implantada per l'Ordre de la Presidència del Govern espanyol de 18 de maig de 1973 per recollir informació sobre l'estructura, la dotació i l'activitat del conjunt dels centres hospitalaris. Forma part de l'estadística oficial de la Generalitat de Catalunya i de la del Govern espanyol; per aquest motiu és de compliment obligat per a tots els centres que tenen activitat en el conjunt de l'Estat. Des de l'any 1980, la gestió de la recollida d'informació, la validació i l'anàlisi de les dades dels centres autoritzats i situats a Catalunya la du a terme el Departament de Salut.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".