Saltar al contingut principal

Població estrangera. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Homes Dones Total
De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més % Població estrangera sobre la població total
Alt Camp 532 2.748 121 544 2.076 105 1.076 4.824 226 13,45
Alt Empordà 2.629 14.206 2.166 2.535 12.556 2.281 5.164 26.762 4.447 25,10
Alt Penedès 985 4.909 235 1.012 4.599 258 1.997 9.508 493 10,82
Alt Urgell 195 1.129 65 167 1.083 75 362 2.212 140 13,25
Alta Ribagorça 47 192 5 35 196 9 82 388 14 12,23
Anoia 1.081 4.975 197 971 4.414 247 2.052 9.389 444 9,50
Aran 113 715 23 114 697 37 227 1.412 60 16,55
Bages 2.213 9.197 331 2.069 8.773 434 4.282 17.970 765 12,73
Baix Camp 3.002 12.647 1.114 2.946 12.624 1.250 5.948 25.271 2.364 17,00
Baix Ebre 1.054 5.930 654 996 4.939 636 2.050 10.869 1.290 17,84
Baix Empordà 2.182 10.542 1.467 2.013 10.119 1.598 4.195 20.661 3.065 20,16
Baix Llobregat 7.076 37.287 1.738 6.771 36.502 2.592 13.847 73.789 4.330 11,03
Baix Penedès 1.522 6.736 618 1.441 6.552 709 2.963 13.288 1.327 15,63
Barcelonès 29.771 210.290 7.041 27.960 199.360 9.546 57.731 409.650 16.587 21,23
Berguedà 354 1.688 63 339 1.516 64 693 3.204 127 9,99
Cerdanya 178 1.139 48 177 1.102 72 355 2.241 120 13,97
Conca de Barberà 215 1.027 45 186 892 47 401 1.919 92 11,95
Garraf 1.692 9.874 946 1.579 9.039 947 3.271 18.913 1.893 15,36
Garrigues 269 1.331 31 245 883 45 514 2.214 76 14,75
Garrotxa 814 4.742 203 767 3.845 200 1.581 8.587 403 17,69
Gironès 3.608 17.359 622 3.288 15.336 827 6.896 32.695 1.449 20,67
Maresme 4.415 23.703 1.444 4.258 21.294 1.783 8.673 44.997 3.227 12,31
Moianès 92 706 17 74 470 22 166 1.176 39 9,57
Montsià 930 5.103 360 907 4.464 362 1.837 9.567 722 17,64
Noguera 586 3.533 100 558 2.329 125 1.144 5.862 225 18,40
Osona 2.542 11.909 376 2.505 9.636 480 5.047 21.545 856 16,61
Pallars Jussà 142 798 31 131 692 49 273 1.490 80 13,96
Pallars Sobirà 56 259 19 43 290 17 99 549 36 9,53
Pla d'Urgell 729 3.368 84 693 2.397 82 1.422 5.765 166 19,85
Pla de l'Estany 435 2.016 103 434 1.811 110 869 3.827 213 14,90
Priorat 63 486 33 71 373 32 134 859 65 11,45
Ribera d'Ebre 286 1.539 188 285 1.206 154 571 2.745 342 16,69
Ripollès 250 1.026 44 243 1.032 57 493 2.058 101 10,40
Segarra 661 2.981 52 613 2.261 70 1.274 5.242 122 28,13
Segrià 3.632 20.367 498 3.391 14.270 531 7.023 34.637 1.029 20,10
Selva 3.000 14.953 1.107 2.844 13.110 1.389 5.844 28.063 2.496 20,50
Solsonès 130 652 22 121 574 31 251 1.226 53 11,22
Tarragonès 3.991 19.023 1.148 3.727 17.900 1.447 7.718 36.923 2.595 17,93
Terra Alta 137 661 36 129 536 47 266 1.197 83 13,55
Urgell 739 3.155 122 651 2.569 114 1.390 5.724 236 19,63
Vallès Occidental 10.034 43.434 1.731 9.498 43.424 2.500 19.532 86.858 4.231 11,76
Vallès Oriental 2.905 17.535 634 2.753 14.756 809 5.658 32.291 1.443 9,43
Catalunya 95.287 535.870 25.882 90.084 492.497 32.190 185.371 1.028.367 58.072 16,32
Metropolità 54.216 332.419 12.594 51.263 315.459 17.234 105.479 647.878 29.828 15,86
Comarques Gironines 12.918 64.844 5.712 12.124 57.809 6.462 25.042 122.653 12.174 20,55
Camp de Tarragona 7.803 35.931 2.461 7.474 33.865 2.881 15.277 69.796 5.342 16,87
Terres de l'Ebre 2.407 13.233 1.238 2.317 11.145 1.199 4.724 24.378 2.437 17,36
Ponent 6.616 34.735 887 6.151 24.709 967 12.767 59.444 1.854 20,08
Comarques Centrals 5.429 24.310 810 5.169 21.150 1.035 10.598 45.460 1.845 13,93
Alt Pirineu i Aran 731 4.232 191 667 4.060 259 1.398 8.292 450 13,61
Penedès 5.167 26.166 1.989 4.919 24.300 2.153 10.086 50.466 4.142 12,94
Barcelona 63.149 375.500 14.752 59.780 353.757 19.684 122.929 729.257 34.436 15,48
Girona 13.088 65.886 5.755 12.290 58.818 6.524 25.378 124.704 12.279 20,46
Lleida 7.318 38.584 1.058 6.782 28.360 1.193 14.100 66.944 2.251 18,87
Tarragona 11.732 55.900 4.317 11.232 51.562 4.789 22.964 107.462 9.106 16,81
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2023.

PMH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró municipal d'habitants (PMH).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Padró municipal d'habitants.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. Les xifres de població provinents de la revisió del Padró a 1 de gener són declarades oficials en cada municipi pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".