Saltar al contingut principal

Població estrangera. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Homes Dones Total
De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més % Població estrangera sobre la població total
Alt Camp 572 2.614 116 601 2.023 110 1.173 4.637 226 13
Alt Empordà 2.695 13.872 2.098 2.597 12.424 2.160 5.292 26.296 4.258 25
Alt Penedès 1.041 4.897 207 1.038 4.640 223 2.079 9.537 430 11
Alt Urgell 198 1.121 45 174 1.063 77 372 2.184 122 13
Alta Ribagorça 47 185 3 37 212 8 84 397 11 12
Anoia 1.095 5.000 183 1.011 4.354 240 2.106 9.354 423 10
Aran 114 729 19 126 726 37 240 1.455 56 17
Bages 2.259 9.381 297 2.125 8.826 388 4.384 18.207 685 13
Baix Camp 2.998 12.237 991 2.957 12.440 1.174 5.955 24.677 2.165 17
Baix Ebre 980 5.737 623 947 4.729 583 1.927 10.466 1.206 17
Baix Empordà 2.164 10.444 1.363 2.006 9.979 1.457 4.170 20.423 2.820 20
Baix Llobregat 7.106 37.100 1.633 6.817 36.309 2.427 13.923 73.409 4.060 11
Baix Penedès 1.481 6.707 589 1.396 6.372 645 2.877 13.079 1.234 16
Barcelonès 29.656 205.852 6.367 27.740 194.947 8.870 57.396 400.799 15.237 21
Berguedà 362 1.619 55 366 1.445 63 728 3.064 118 10
Cerdanya 203 1.151 45 184 1.159 68 387 2.310 113 15
Conca de Barberà 226 1.035 36 194 881 48 420 1.916 84 12
Garraf 1.609 9.305 832 1.527 8.642 891 3.136 17.947 1.723 15
Garrigues 266 1.309 33 233 865 37 499 2.174 70 14
Garrotxa 781 4.552 183 750 3.742 180 1.531 8.294 363 17
Gironès 3.628 17.019 566 3.373 15.190 784 7.001 32.209 1.350 21
Maresme 4.564 23.887 1.341 4.278 20.989 1.678 8.842 44.876 3.019 12
Moianès 92 676 15 81 462 19 173 1.138 34 9
Montsià 942 4.955 357 867 4.418 342 1.809 9.373 699 17
Noguera 582 3.542 87 553 2.258 107 1.135 5.800 194 18
Osona 2.534 11.745 350 2.444 9.460 449 4.978 21.205 799 16
Pallars Jussà 153 793 28 140 668 38 293 1.461 66 14
Pallars Sobirà 58 262 13 43 286 13 101 548 26 10
Pla d'Urgell 684 3.295 67 674 2.309 75 1.358 5.604 142 19
Pla de l'Estany 453 2.058 100 444 1.818 105 897 3.876 205 15
Priorat 63 496 31 67 379 29 130 875 60 12
Ribera d'Ebre 297 1.504 174 277 1.200 147 574 2.704 321 16
Ripollès 252 1.029 40 246 1.022 44 498 2.051 84 10
Segarra 659 2.921 51 609 2.175 63 1.268 5.096 114 28
Segrià 3.525 19.927 447 3.253 14.035 466 6.778 33.962 913 20
Selva 2.967 14.825 1.011 2.862 12.872 1.297 5.829 27.697 2.308 20
Solsonès 139 622 17 124 544 35 263 1.166 52 11
Tarragonès 3.942 19.595 1.051 3.782 17.727 1.343 7.724 37.322 2.394 18
Terra Alta 128 630 29 128 507 36 256 1.137 65 13
Urgell 710 3.094 102 641 2.461 108 1.351 5.555 210 19
Vallès Occidental 9.995 42.795 1.557 9.368 42.689 2.274 19.363 85.484 3.831 12
Vallès Oriental 3.005 17.527 598 2.781 14.633 767 5.786 32.160 1.365 9
Catalunya 95.225 528.044 23.750 89.861 483.880 29.905 185.086 1.011.924 53.655 16
Metropolità 54.338 327.321 11.503 51.007 309.688 16.021 105.345 637.009 27.524 16
Comarques Gironines 12.940 63.799 5.361 12.278 57.047 6.027 25.218 120.846 11.388 20
Camp de Tarragona 7.801 35.977 2.225 7.601 33.450 2.704 15.402 69.427 4.929 17
Terres de l'Ebre 2.347 12.826 1.183 2.219 10.854 1.108 4.566 23.680 2.291 17
Ponent 6.426 34.088 787 5.963 24.103 856 12.389 58.191 1.643 20
Comarques Centrals 5.489 24.204 735 5.207 20.925 957 10.696 45.129 1.692 14
Alt Pirineu i Aran 773 4.241 153 704 4.114 241 1.477 8.355 394 14
Penedès 5.111 25.588 1.803 4.882 23.699 1.991 9.993 49.287 3.794 13
Barcelona 63.308 369.780 13.434 59.568 347.376 18.292 122.876 717.156 31.726 15
Girona 13.135 64.848 5.401 12.449 58.112 6.085 25.584 122.960 11.486 20
Lleida 7.153 37.906 918 6.628 27.716 1.071 13.781 65.622 1.989 19
Tarragona 11.629 55.510 3.997 11.216 50.676 4.457 22.845 106.186 8.454 17
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2022.

Estadística PMH

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Padró municipal d'habitants.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. Les xifres de població provinents de la revisió del Padró a 1 de gener són declarades oficials en cada municipi pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".