Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe Catalunya. 2023
Valor Variació (%)
Total 367.367 2,9
Homes 187.341 3,2
Dones 180.026 2,6
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe Espanya. 2023
Valor Variació (%)
Total 2.790.317 1,7
Homes 1.383.236 2,0
Dones 1.407.081 1,5
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Padró d'espanyols residents a l'estranger.

Darrera actualització: 27 d'abril de 2023.

PHRE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE).

Nota metodològica

El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi en què estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. L'objectiu és l'obtenció de tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents fora, a partir d'una explotació inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger de les persones que l'últim municipi en què estan inscrites és un de Catalunya.