Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe

Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Total 357.011 4,8
Homes 181.490 5,1
Dones 175.521 4,6
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.
Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Total 2.742.605 3,3
Homes 1.356.455 3,4
Dones 1.386.150 3,2
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Padró d'espanyols residents a l'estranger.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2022.

Estadística PHRE

Nota metodològica

El Padró d'habitants residents a l'estranger és el registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, i l'últim municipi en què estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. L'objectiu és l'obtenció de tabulacions del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents fora, a partir d'una explotació inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger de les persones que l'últim municipi en què estan inscrites és un de Catalunya.