Saltar al contingut principal

Estrangers amb autorització d'estada per estudis. Per sexe

Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Total 8.173 -51,7
Homes 3.718 -49,3
Dones 4.455 -53,5
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Nota: El total inclou el nombre d'autoritzacions d'estada en les quals no consta el sexe.
Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Total 35.344 -40,4
Homes 15.469 -39,0
Dones 19.875 -41,4
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Nota: El total inclou el nombre d'autoritzacions d'estada en les quals no consta el sexe.

Darrera actualització: 6 de juliol de 2021.

Estadística ESTRES

Nota metodològica

L'Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor s'obté a partir dels fitxers obtinguts del Registre Central d'Estrangers, registre administratiu que gestiona la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, dependent del Ministeri de l'Interior.

L'explotació estadística d'aquests fitxers correspon a l'Observatori Permanent de la Immigració, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Es tracta d'una estadística d'estoc amb periodicitat trimestral. Es comptabilitza i analitza el nombre d'estrangers que disposen d'una autorització d'estada per estudis en vigor al final de cada trimestre.