Saltar al contingut principal

Adopció internacional. Infants adoptats. Per continent de procedència

Adopció internacional. Infants adoptats. Per continent de procedència Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Total 68 0,0
Europa 3 -62,5
Àfrica 10 25,0
Amèrica 23 -8,0
Àsia 32 18,5
Oceania 0 ..
Font: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de febrer de 2021.

Estadística ADOP

Nota metodològica

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) es va crear per la Llei 13/97, de 29 de novembre, amb la finalitat, entre d'altres, de tramitar les adopcions internacionals.

El procés legal de l'adopció d'infants d'altres països es basa en el Conveni relatiu a la Protecció del Menor i a la Cooperació en Matèria d'Adopció Internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993. Aquest Conveni vetlla perquè:

  • L'adopció sigui en benefici de l'infant.
  • L'infant sigui declarat adoptable.
  • La família sol·licitant disposi del certificat d'idoneïtat.
  • Cap persona que no sigui l'infant mateix no es pugui beneficiar indegudament d'aquesta adopció.

La normativa exigeix la formació i la valoració de les persones que volen dur a terme l'adopció i, d'altra banda, exigeix que els infants que s'adoptin tinguin una situació personal i familiar que hagi portat a una declaració d'adoptabilitat per part de l'organisme competent del seu país.