Saltar al contingut principal

Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat

Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total 27.026 -7,9
De diferent sexe 25.971 -8,2
Del mateix sexe 1.055 2,4
Taxa per 1.000 habitants 3,57 z
Font: Idescat. Estadística de matrimonis.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total 163.430 -5,9
De diferent sexe 158.704 -6,1
Del mateix sexe 4.726 1,9
Taxa per 1.000 habitants 3,45 z
Font: INE. Estadística de matrimonis.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 16 d'octubre de 2019.

Estadística MAT

Nota metodològica

L'Estadística de matrimonis proporciona informació sobre el nombre i les característiques dels matrimonis de residents a Catalunya celebrats durant l'any de referència.

La taxa bruta de nupcialitat és el quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques de matrimoni de les unions de persones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.