Saltar al contingut principal
Taxa de mortalitat infantil i perinatal Catalunya
Perinatal Infantil
2020 4,74 2,46
2019 4,57 2,55
2018 4,06 2,42
2017 4,70 2,43
2016 4,64 2,47
2015 4,46 2,41
2014 4,73 2,74
2013 4,76 2,51
2012 5,15 3,03
2011 5,60 2,90
2010 4,60 2,60
2009 4,40 3,00
2008 4,70 3,10
2007 4,10 2,60
2006 4,80 2,80
2005 4,40 2,90
2004 4,30 3,10
2003 4,00 2,90
2002 4,70 3,30
2001 5,00 3,20
2000 4,60 3,40
1999 5,00 4,30
1998 4,60 3,70
1997 7,30 3,90
1996 7,30 4,30
1995 7,40 5,20
1994 7,80 5,20
1993 6,10 5,30
1992 6,60 6,20
1991 6,70 6,30
1990 7,00 7,00
1989 7,00 7,30
1988 7,50 7,10
1987 10,00 8,80
1986 8,80 7,80
1985 8,80 8,40
1984 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,20
1983 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,50
Unitats: Defuncions per 1.000 naixements (perinatal) i defuncions per 1.000 nascuts vius (infantil).
Font: Idescat; Departament de Salut; INE.
Nota: A partir de l'any 2012 les estadístiques de defuncions incorporen els esdeveniments de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Taxa de mortalitat infantil i perinatal Espanya
Perinatal Infantil
2020 4,17 2,59
2019 4,37 2,65
2018 4,37 2,69
2017 4,40 2,72
2016 4,43 2,68
2015 4,29 2,67
2014 4,48 2,82
2013 4,51 2,71
2012 4,58 3,06
2011 4,60 3,10
2010 4,50 3,20
2009 4,60 3,20
2008 4,40 3,30
2007 4,50 3,40
2006 4,80 3,50
2005 5,00 3,70
2004 4,90 3,90
2003 5,00 3,90
2002 5,30 4,10
2001 5,60 4,00
2000 5,60 4,30
1999 5,80 4,40
1998 5,90 4,80
1997 6,40 5,00
1996 6,50 5,50
1995 6,10 5,50
1994 6,60 6,00
1993 6,80 6,70
1992 7,50 7,00
1991 7,40 7,20
1990 7,70 7,60
1989 8,30 7,80
1988 8,90 8,00
1987 9,90 8,80
1986 10,80 9,20
1985 11,10 8,90
1984 11,50 9,80
1983 12,40 10,90
Unitats: Defuncions per 1.000 naixements (perinatal) i defuncions per 1.000 nascuts vius (infantil).
Font: INE.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2021.

Estadística DEF

Nota metodològica

La taxa de mortalitat infantil es calcula com el quocient del nombre anual de defuncions de menors d'1 any d'edat en relació amb el nombre de nascuts vius del mateix any. La taxa de mortalitat infantil es desglossa en tres components: d'una banda, la mortalitat del primer mes de vida, mortalitat neonatal, que es divideix entre neonatal precoç (les defuncions de la primera setmana) i neonatal tardana (les defuncions entre una setmana i un més de vida). La resta de la mortalitat, entre 1 i 12 mesos, és la mortalitat postneonatal. Per al càlcul de la mortalitat perinatal, es té en compte, en el numerador, els nascuts morts i les defuncions de nascuts vius de menys d'una setmana d'edat, mentre que en el denominador hi consta el total de naixements (nascuts vius i nascuts morts).

A partir de l'any 2012 les estadístiques de mortalitat incorporen les defuncions de residents a Catalunya que han estat inscrites en altres comunitats autònomes.