Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe Catalunya
Homes Dones Total
2016-2020 1.079,1 644,5 828,1
2015-2019 1.051,6 628,6 807,3
2014-2018 1.064,7 636,9 817,1
2013-2017 1.071,2 639,6 821,1
2012-2016 1.086,3 648,9 832,5
2011-2015 1.104,1 657,8 844,8
2010-2014 1.119,2 662,2 853,3
2009-2013 1.145,9 679,0 874,3
Unitats: Defuncions per 100.000 habitants.
Font: Idescat. Indicadors d'esperança de vida i salut de la població.
Nota: El càlcul de la TME correspon a mitjanes mòbils de cinc anys.
Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe Espanya
Homes Dones Total
2016-2020 1.058,3 647,9 825,0
2015-2019 1.070,3 658,4 835,8
2014-2018 1.068,0 648,4 829,0
2013-2017 1.119,3 686,9 872,7
2012-2016 1.078,4 656,5 837,5
2011-2015 1.095,8 663,2 848,3
2010-2014 1.162,2 702,9 898,4
2009-2013 1.155,6 693,4 889,6
Unitats: Defuncions per 100.000 habitants.
Font: Eurostat.
Notes:
- Anys: 2016-2020 dades provisionals.
- La referència temporal correspon a l'any central del període.

Darrera actualització: 25 de febrer de 2022.

Estadística TMEE

Nota metodològica

La taxa de mortalitat estandarditzada (TME) per edat correspon a la xifra de defuncions (expressades per 100.000 habitants) que es registrarien en un territori segons la taxa de mortalitat per sexe i edat pròpies i amb l'estructura per edat d'una població tipus o estàndard.

Aquest mètode, anomenat estandardització directa, calcula la taxa com la mitjana ponderada de les taxes de mortalitat per grup d'edat, on els coeficients de ponderació són una població de referència estàndard.

Per al càlcul de la TME 2009–2013 i posteriors s'utilitza la població estàndard europea de 2013 proposada per Eurostat.

El càlcul de la TME correspon a mitjanes mòbils de cinc anys. Així, per exemple, la TME del període 2009–2013 s'ha calculat agrupant les defuncions i les poblacions dels anys 2009–2013.