Saltar al contingut principal

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 2.210 14.498 16.708 22,7 13,3 14,1 -41,7 -42,5 -42,4
De 16 a 34 anys 3.657 55.168 58.825 37,5 50,6 49,5 -39,9 -43,6 -43,4
De 35 a 54 anys 2.778 30.929 33.707 28,5 28,4 28,4 -35,9 -38,1 -37,9
De 55 anys i més 1.105 8.415 9.520 11,3 7,7 8,0 -44,3 -42,7 -42,9
Total 9.750 109.010 118.760 100,0 100,0 100,0 -39,8 -41,9 -41,7
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Espanya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 12.004 64.484 76.488 22,3 13,7 14,6 -40,3 -43,8 -43,3
De 16 a 34 anys 17.418 210.443 227.861 32,3 44,8 43,5 -39,4 -42,3 -42,1
De 35 a 54 anys 16.688 135.674 152.362 31,0 28,9 29,1 -35,2 -38,3 -38,0
De 55 anys i més 7.802 59.105 66.907 14,5 12,6 12,8 -47,3 -30,4 -32,9
Total 53.912 469.706 523.618 100,0 100,0 100,0 -39,7 -40,1 -40,1
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2021.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.