Saltar al contingut principal

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2018
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 3.846 21.286 25.132 24,8 13,2 14,2 -1,8 19,2 15,4
De 16 a 34 anys 5.595 85.536 91.131 36,1 52,9 51,4 -3,4 18,3 16,7
De 35 a 54 anys 4.156 42.295 46.451 26,8 26,2 26,2 -2,4 19,4 17,1
De 55 anys i més 1.906 12.596 14.502 12,3 7,8 8,2 7,6 19,0 17,4
Total 15.503 161.713 177.216 100,0 100,0 100,0 -1,5 18,8 16,7
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Espanya. 2018
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 20.474 95.699 116.173 23,0 14,2 15,3 2,2 19,3 15,9
De 16 a 34 anys 28.090 316.845 344.935 31,6 47,2 45,3 5,1 21,4 19,9
De 35 a 54 anys 25.712 185.880 211.592 28,9 27,7 27,8 9,4 22,4 20,7
De 55 anys i més 14.584 73.520 88.104 16,4 10,9 11,6 13,4 20,2 19,0
Total 88.860 671.944 760.804 100,0 100,0 100,0 6,9 21,2 19,4
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 16 de setembre de 2019.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.