Saltar al contingut principal

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 3.790 25.194 28.984 23,4 13,4 14,2 -1,5 18,4 15,3
De 16 a 34 anys 6.089 97.822 103.911 37,6 52,1 51,0 8,8 14,4 14,0
De 35 a 54 anys 4.334 49.938 54.272 26,8 26,6 26,6 4,3 18,1 16,8
De 55 anys i més 1.985 14.691 16.676 12,3 7,8 8,2 4,1 16,6 15,0
Total 16.198 187.645 203.843 100,0 100,0 100,0 4,5 16,0 15,0
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Espanya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 20.108 114.712 134.820 22,5 14,6 15,4 -1,8 19,9 16,1
De 16 a 34 anys 28.765 364.703 393.468 32,2 46,5 45,0 2,4 15,1 14,1
De 35 a 54 anys 25.768 220.034 245.802 28,8 28,1 28,1 0,2 18,4 16,2
De 55 anys i més 14.800 84.952 99.752 16,5 10,8 11,4 1,5 15,5 13,2
Total 89.441 784.401 873.842 100,0 100,0 100,0 0,7 16,7 14,9
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.