Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2017
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 3.915 17.858 21.773 24,9 13,1 14,3 15,5 11,4 12,1
De 16 a 34 anys 5.789 72.281 78.070 36,8 53,1 51,4 28,4 19,6 20,2
De 35 a 54 anys 4.260 35.423 39.683 27,1 26,0 26,1 21,3 17,3 17,7
De 55 anys i més 1.771 10.581 12.352 11,3 7,8 8,1 20,2 18,6 18,8
Total 15.735 136.143 151.878 100,0 100,0 100,0 22,1 17,8 18,2
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Espanya. 2017
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 20.029 80.186 100.215 24,1 14,5 15,7 13,5 15,9 15,4
De 16 a 34 anys 26.735 261.069 287.804 32,2 47,1 45,2 18,4 20,7 20,5
De 35 a 54 anys 23.496 151.814 175.310 28,3 27,4 27,5 14,9 21,4 20,5
De 55 anys i més 12.863 61.183 74.046 15,5 11,0 11,6 18,0 16,7 16,9
Total 83.123 554.252 637.375 100,0 100,0 100,0 16,1 19,7 19,2
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Data de publicació: 19 de setembre del 2018.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.