Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2016
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 3.389 16.034 19.423 26,3 13,9 15,1 27,3 15,7 17,5
De 16 a 34 anys 4.508 60.427 64.935 35,0 52,3 50,5 20,8 12,7 13,3
De 35 a 54 anys 3.512 30.211 33.723 27,3 26,1 26,2 19,9 7,5 8,6
De 55 anys i més 1.473 8.920 10.393 11,4 7,7 8,1 15,5 14,1 14,3
Total 12.882 115.592 128.474 100,0 100,0 100,0 21,5 11,8 12,7
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Espanya. 2016
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 17.648 69.212 86.860 24,7 14,9 16,2 27,6 18,0 19,9
De 16 a 34 anys 22.583 216.277 238.860 31,6 46,7 44,7 24,9 16,2 17,0
De 35 a 54 anys 20.441 125.083 145.524 28,6 27,0 27,2 23,7 14,2 15,4
De 55 anys i més 10.898 52.432 63.330 15,2 11,3 11,8 12,1 21,4 19,7
Total 71.570 463.004 534.574 100,0 100,0 100,0 23,1 16,5 17,3
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Data de publicació: 15 de setembre del 2017. Propera actualització: 19 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: