Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener (base 2021). Per escenaris d'evolució i grups d'edat

Població projectada a 1 de gener (base 2021). Per escenaris d'evolució i grups d'edat Catalunya. 2070
Valor Percentatge (%)
Escenari baix 6.584.045 100,00
De 0 a 15 anys 786.641 11,95
De 16 a 64 anys 3.816.353 57,96
De 65 anys i més 1.981.051 30,09
Escenari mitjà 8.739.619 100,00
De 0 a 15 anys 1.149.289 13,15
De 16 a 64 anys 5.021.060 57,45
De 65 anys i més 2.569.270 29,40
Escenari alt 10.684.845 100,00
De 0 a 15 anys 1.523.894 14,26
De 16 a 64 anys 6.011.548 56,26
De 65 anys i més 3.149.403 29,48
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2021).
Població projectada a 1 de gener (base 2021). Per grups d'edat Espanya. 2070
Valor Percentatge (%)
Població 50.589.811 100,00
De 0 a 15 anys 6.736.328 13,32
De 16 a 64 anys 29.385.120 58,09
De 65 anys i més 14.468.363 28,60
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE.

Darrera actualització: 28 d'octubre de 2021.

Estadística PROJ

Nota metodològica

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide de partida de les Projeccions de població (base 2021) és la població estimada a 1 de gener de 2021, calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del moviment demogràfic 2011–2020. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2071. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot pel que fa a mitjà termini (horitzó 2040), atès que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han considerat tres hipòtesis (alta, mitjana i baixa) per a cada un d'ells: fecunditat, esperança de vida, migració amb la resta d'Espanya, migració amb l'estranger i migració interna.

S'han definit tres escenaris (o combinació d'hipòtesis). L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.

Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. En l'escenari alt es combinen fecunditat alta, esperança de vida alta i migració alta. L'escenari baix inclou una migració baixa, una fecunditat baixa i una esperança de vida baixa.

Les dades de les projeccions de població (base 2021) han estat actualitzades al a l’octubre de 2021.