Producció editorial

Producció editorial Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Total títols 16.895 -5,3
Títols en català 5.768 -6,7
Font: INE. Estadística de la producció editorial de llibres.
Notes:
- Títols en català editats a l'Estat espanyol.
- A partir de 2015, es considera comunitat autònoma d'edició la comunitat autònoma on hi ha la seu central de l'editorial.
Producció editorial Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Total títols 59.567 -2,4
Font: INE. Estadística de la producció editorial de llibres.
Notes:
- Títols en català editats a l'Estat espanyol.
- A partir de 2015, es considera comunitat autònoma d'edició la comunitat autònoma on hi ha la seu central de l'editorial.

Data de publicació: 1 de març del 2018.

Nota metodològica

D'acord amb les recomanacions de la UNESCO, es considera la producció editorial els títols formats per llibres i fullets que comprenen les publicacions no periòdiques impreses, editades al país i posades a disposició del públic i que, en general, han de ser incloses en la bibliografia estatal. S'exclouen les publicacions publicitàries, de caràcter efímer, les obres musicals i la producció cartogràfica. S'inclouen, en canvi, les publicacions oficials, els llibres de text, les tesis doctorals i altres.

Taules disponibles [+]