Saltar al contingut principal

Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació

Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Pantalles 664 -1,3
Espectadors 4.982.077 -74,1
Recaptació (milers d'euros) 32.100 -73,5
pel·lícules catalanes 3.183 36,2
pel·lícules resta de l'Estat 3.737 -69,5
pel·lícules estrangeres 25.180 -76,4
Font: Departament de Cultura.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Pantalles 3.701 0,2
Espectadors 27.000.000 -74,3
Recaptació (milers d'euros) 161.000 -73,8
pel·lícules espanyoles 39.400 -57,3
pel·lícules estrangeres 121.600 -76,7
Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2022.

Estadística CINE

Nota metodològica

Les dades de producció de llargmetratges provenen de l'Institut Català d'Empreses Culturals. Per producció catalana s'entén aquella producció cinematogràfica amb participació d'empreses amb seu social a Catalunya, que es qualifica per la seva exhibició en sales de cinema.

Les dades d'exhibició es refereixen a les sales de cinema en actiu d'una o més pantalles, és a dir, a aquelles que han programat projeccions cinematogràfiques en el decurs de l'any. L'estadística s'ha elaborat a partir de la base de dades administratives del Departament de Cultura.

Pel que fa a les dades d'Espanya, la font d'informació és l'Estadística de Cinematografia: Producció, Exhibició, Distribució i Foment, de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport).