Saltar al contingut principal

Cinema: Sales, espectadors i recaptació

Cinema: Sales, espectadors i recaptació Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Sales 676 -1,5
Espectadors 19.349.073 0,0
Recaptació (milers d'euros) 122.873 0,3
pel·lícules catalanes 7.511 -32,5
pel·lícules resta de l'Estat 10.538 19,7
pel·lícules estrangeres 104.823 2,4
Font: Departament de Cultura.
Cinema: Sales, espectadors i recaptació Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Sales .. ..
Espectadors .. ..
Recaptació (milers d'euros) .. ..
pel·lícules espanyoles .. ..
pel·lícules estrangeres .. ..
Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 11 de desembre de 2019.

Estadística CINE

Nota metodològica

Les dades de producció de llargmetratges provenen de l'Institut Català d'Empreses Culturals. Per producció catalana s'entén aquella producció cinematogràfica amb participació d'empreses amb seu social a Catalunya, que es qualifica per la seva exhibició en sales de cinema.

Les dades d'exhibició es refereixen a les sales de cinema en actiu d'una o més pantalles, és a dir, a aquelles que han programat projeccions cinematogràfiques en el decurs de l'any. L'estadística s'ha elaborat a partir de la base de dades administratives del Departament de Cultura.

Pel que fa a les dades d'Espanya, la font d'informació és l'Estadística de Cinematografia: Producció, Exhibició, Distribució i Foment, de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport).