Saltar al contingut principal

Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació

Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Pantalles 676 0,0
Espectadors 18.705.023 -3,3
Recaptació (milers d'euros) 109.668 0,0
pel·lícules catalanes 6.145 -18,2
pel·lícules resta de l'Estat 10.804 2,5
pel·lícules estrangeres 101.378 -3,3
Font: Departament de Cultura.
Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Pantalles 3.589 -0,8
Espectadors 98.900.000 -0,9
Recaptació (milers d'euros) 585.700 -0,9
pel·lícules espanyoles 103.100 0,1
pel·lícules estrangeres 482.700 -1,2
Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Darrera actualització: 14 d'octubre de 2021.

Estadística CINE

Nota metodològica

Les dades de producció de llargmetratges provenen de l'Institut Català d'Empreses Culturals. Per producció catalana s'entén aquella producció cinematogràfica amb participació d'empreses amb seu social a Catalunya, que es qualifica per la seva exhibició en sales de cinema.

Les dades d'exhibició es refereixen a les sales de cinema en actiu d'una o més pantalles, és a dir, a aquelles que han programat projeccions cinematogràfiques en el decurs de l'any. L'estadística s'ha elaborat a partir de la base de dades administratives del Departament de Cultura.

Pel que fa a les dades d'Espanya, la font d'informació és l'Estadística de Cinematografia: Producció, Exhibició, Distribució i Foment, de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport).