Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual

Població de 15 anys i més segons llengua inicial, d'identificació i habitual Catalunya. 2013
Milers de persones Percentatge (%)
llengua inicial llengua d'identificació llengua habitual llengua inicial llengua d'identificació llengua habitual
Català 1.940 2.275 2.270 31,02 36,38 36,29
Castellà 3.449 2.974 3.173 55,14 47,55 50,73
Ambdues 153 438 427 2,44 7,00 6,82
Àrab 152 132 79 2,43 2,11 1,26
Aranès 2 2 1 0,04 0,04 0,02
Romanès 56 45 24 0,90 0,71 0,39
Gallec 33 13 2 0,53 0,20 0,04
Berber Amazic 42 33 24 0,67 0,53 0,39
Francès 39 27 12 0,62 0,44 0,20
Portuguès 26 19 6 0,42 0,31 0,10
Rus 32 28 14 0,51 0,45 0,22
Anglès 27 27 26 0,42 0,43 0,42
Italià 29 24 4 0,47 0,38 0,07
Altres llengües 193 153 97 3,09 2,45 1,55
Altres combinacions de llengües 31 34 74 0,50 0,54 1,18
No consta 50 30 20 0,80 0,48 0,32
Total 6.254 6.254 6.254 100,00 100,00 100,00
Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.
(1) S'exclou la població que ha respost ambdues llengües català i castella
Població de 15 anys i més que té el català com a llengua inicial, d'identificació i habitual (1) Catalunya. 2013
Milers de persones Percentatge (%)
llengua inicial llengua d'identificació llengua habitual llengua inicial llengua d'identificació llengua habitual
Àmbits territorials
Metropolità 929 1.142 1.105 23,33 28,68 27,77
Comarques Gironès 278 305 314 45,58 50,02 51,45
Camp de Tarragona 148 163 165 34,70 38,35 38,62
Terres de l'Ebre 108 112 116 68,32 71,38 73,84
Ponent 162 174 188 53,04 56,98 61,87
Comarques Centrals 160 194 206 49,05 59,42 63,00
Alt Pirineu i Aran 33 38 39 52,56 60,70 61,30
Penedès 123 147 137 31,97 38,05 35,49
Catalunya 1.940 2.275 2.270 31,02 36,38 36,29
Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.
(1) S'exclou la població que ha respost ambdues llengües català i castella

Data de publicació: 16 de novembre del 2012.

Estadística EULP

Nota metodològica

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) és una estadística oficial i periòdica que compta amb tres edicions: 2003, 2008 i 2013. Els organismes responsables són el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat.

L'objectiu principal de l'EULP és obtenir una estimació sobre els usos lingüístics en les relacions interpersonals a Catalunya en diversos àmbits.

Altres objectius destacables de l'Enquesta són obtenir dades sobre:

  • El coneixement i dimensionament de les llengües d'identificació de la població: llengua inicial, llengua d'identificació i llengua habitual.
  • L'ús i el coneixement de l'occità (aranès a la Val d'Aran).
  • El coneixement del català, castellà, francès i anglès.
  • Les actituds lingüístiques de la població i les opinions sobre l'ús del català.

Les millores introduïdes en l'edició del 2008 de l'EULP van comportar que les dades del 2003 no fossin directament comparables. Per aquesta raó, es van produir un conjunt de dades del 2003 utilitzant els mateixos criteris de ponderació i calibratge de l'edició del 2008; es va introduir la variable "lloc de naixement" com una de les variables rellevants i, finalment, es van prendre com a població de referència les estimacions de població a 1 de gener de 2003.

L'EULP 2013 ha incorporat millores en el canal de recollida de la informació i en els continguts de l'Enquesta. Així, a l'enquesta telefònica i presencial de les anteriors edicions, s'hi ha afegit el mètode de l'enquestació en línia. Els nous continguts del qüestionari es reflecteixen en les taules, de forma que hi ha cel·les que no tenen la dada corresponent a edicions anteriors i apareixen amb un guionet (-). D'altra banda, els àmbits territorials de Catalunya van ser modificats el 29 de juliol de 2010: van passar de set a vuit, amb la incorporació del nou àmbit anomenat Penedès, que prové de comarques del Metropolità, del Camp de Tarragona i de les Comarques Centrals. Per tant, aquests quatre àmbits no són comparables amb les dues edicions anteriors.

A continuació s'indiquen els conceptes necessaris per poder interpretar les taules:

Llengua inicial
Llengua que la persona entrevistada diu haver parlat primer a casa seva. Correspon a "primera llengua" de la primera edició de l'Enquesta.
Llengua d'identificació
Llengua que la persona entrevistada considera com la seva i amb la qual s'identifica. Correspon a "llengua pròpia" de la primera edició de l'Enquesta.
Llengua habitual
Llengua que la persona entrevistada utilitza més sovint.
Ús lingüístic
Allò que l'individu comunica activament parlant o escrivint en una llengua i allò que l'individu rep passivament entenent o llegint una llengua.
Àmbits d'ús
Conjunt d'ocasions en què la llengua és usada. Aquest conjunt es delimita a partir de qüestions fonamentals, com ara qui parla a qui, de què, en quina mena de situació, per quin mitjà, amb quina intenció, etc.
Entendre una llengua
Ser capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en aquesta llengua.
Parlar una llengua
Ser capaç de mantenir una conversa sobre un tema corrent en aquesta llengua.
Llegir una llengua
Ser capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc., en aquesta llengua.
Escriure una llengua
Ser capaç de redactar notes, postals, etc., amb correcció suficient, encara que no sigui total, en aquesta llengua.
Coneixement en totes les habilitats d'una llengua
Haver declarat que es té coneixement de les quatre habilitats del coneixement d'una llengua: entendre, parlar, llegir i escriure.