Saltar al contingut principal

Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)

Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Catalunya
Personal remunerat Despeses en béns i serveis Total despeses corrents Despeses de capital Total despeses Personal no remunerat
Curs 2014/15 1.618,3 600,4 2.218,7 131,0 2.349,7 4,4
Curs 2009/10 1.578,5 513,0 2.091,5 137,1 2.228,6 9,6
Curs 2004/05 1.384,4 471,6 1.856,0 117,0 1.973,0 13,5
Curs 1994/95 645,0 200,5 845,5 59,0 904,5 13,2
Curs 1990/91 473,6 151,9 625,5 27,1 652,6 19,6
Curs 1985/86 286,8 92,7 379,5 12,5 392,0 24,1
Curs 1981/82 218,0 63,5 281,5 15,2 296,7 13,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) Espanya
Personal remunerat Despeses en béns i serveis Total despeses corrents Despeses de capital Total despeses Personal no remunerat
Curs 2014/15 7.694,7 2.884,0 10.578,7 526,0 11.104,6 ..
Curs 2009/10 7.211,1 2.336,7 9.547,7 723,6 10.271,4 ..
Curs 2004/05 5.360,4 1.511,9 6.872,3 337,6 7.209,9 ..
Curs 1994/95 2.766,5 774,4 3.540,9 235,1 3.776,0 124,0
Curs 1990/91 2.173,5 624,8 2.798,3 130,2 2.928,5 124,4
Curs 1985/86 1.183,6 210,6 1.394,2 79,3 1.473,4 ..
Curs 1981/82 945,3 257,8 1.203,1 62,1 1.265,2 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 19 de juliol de 2017. Sèries revisades el 19 de desembre de 2017.

Estadística EFDE

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat que es realitza cada cinc anys. L'Enquesta s'adreça a la totalitat de centres docents privats reconeguts a Catalunya i recull informació detallada sobre les despeses realitzades durant el curs, fent especial insistència en la descripció de les despeses de personal i la seva dedicació.