Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació

Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Catalunya. 2017
Nombre Variació (%)
Expedients de queixa 10.164 1,5
Actuacions d'ofici 281 0,0
Total 10.445 1,5
Font: Síndic de Greuges.
Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Espanya. 2017
Nombre Variació (%)
Expedients de queixa 24.976 51,5
Actuacions d'ofici 760 -12,8
Total 25.736 48,3
Font: Defensor del Pueblo.

Data de publicació: 13 de març del 2018.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009), atribueix al Síndic de Greuges la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Elegit per tres cinquenes parts del Parlament, és políticament independent; no depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. Cada mandat té una durada de nou anys.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones, atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procediment que poden seguir per solucionar el seu problema. Les seves competències són limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.

Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Síndic de Greuges, i no cal assistència lletrada ni representació processal. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.

Taules disponibles [+]

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: