Saltar al contingut principal

Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació

Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Catalunya. 2018
Nombre Variació (%)
Expedients de queixa 10.495 3,3
Actuacions d'ofici 267 -5,0
Total 10.762 3,0
Font: Síndic de Greuges.
Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Espanya. 2018
Nombre Variació (%)
Expedients de queixa 16.998 -31,9
Actuacions d'ofici 372 -51,1
Total 17.370 -32,5
Font: Defensor del Pueblo.

Darrera actualització: 4 de març de 2019.

Nota metodològica

La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009), atribueix al Síndic de Greuges la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Elegit per tres cinquenes parts del Parlament, és políticament independent; no depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. Cada mandat té una durada de nou anys.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones, atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procediment que poden seguir per solucionar el seu problema. Les seves competències són limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.

Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Síndic de Greuges, i no cal assistència lletrada ni representació processal. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.