Bombers. Efectius i serveis

Bombers. Efectius i serveis Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Bombers de la Generalitat 4.766 8,6
funcionaris 2.409 3,3
voluntaris 2.357 14,6
Serveis 68.242 7,2
Bombers de l'Ajuntament de Barcelona 622 0,5
Serveis 18.474 9,2
Total efectius de bombers 5.388 7,6
Font: Departament d'Interior; Ajuntament de Barcelona.

Data de publicació: 8 de juny del 2018.

Nota metodològica

Les estadístiques de bombers i el tipus de serveis que aquests realitzen provenen de dues fonts diferents. D'una banda, les estadístiques corresponents a l'actuació dels bombers de la Generalitat són publicades de forma detallada a la seva memòria anual i de manera sintètica a la Memòria del Departament d'Interior. D'una altra banda, les dades dels serveis del cos de bombers de l'Ajuntament de Barcelona es recullen a l'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.

Les dades que es presenten tenen una freqüència anual.