Saltar al contingut principal

Bombers. Efectius i serveis

Bombers. Efectius i serveis Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Bombers de la Generalitat 4.721 7,5
funcionaris 2.563 13,4
voluntaris 2.158 1,2
Serveis 71.208 -3,4
Bombers de l'Ajuntament de Barcelona 686 10,1
Serveis 18.498 -11,8
Total efectius de bombers 5.407 7,8
Font: Departament d'Interior; Ajuntament de Barcelona.

Darrera actualització: 5 d'agost de 2021.

Nota metodològica

Les estadístiques de bombers i el tipus de serveis que aquests realitzen provenen de dues fonts diferents. D'una banda, les estadístiques corresponents a l'actuació dels bombers de la Generalitat són publicades de forma detallada a la seva memòria anual i de manera sintètica a la Memòria del Departament d'Interior. D'una altra banda, les dades dels serveis del cos de bombers de l'Ajuntament de Barcelona es recullen a l'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.

Les dades que es presenten tenen una freqüència anual.