Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per tipus de situació penal

Població penitenciària. Per tipus de situació penal Catalunya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Penats 6.446 81,80 -4,9
Preventius 1.438 18,20 -11,0
Total 7.884 100,00 -6,0
Font: Departament de Justícia.
Població penitenciària. Per tipus de situació penal Espanya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Penats .. .. ..
Preventius .. .. ..
Total .. .. ..
Font: Ministeri de l'Interior.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 d'abril de 2021.

Estadística PREC

Nota metodològica

Conjunt de persones internades en els centres penitenciaris en compliment de les penes privatives de llibertat previstes en el Codi penal, i que es poden trobar en una de les següents situacions processals: penats, si se'ls ha condemnat, o preventius, si se'n tramita la causa.

La classificació de la població penitenciària a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.